Project detail

Pulsní elektrické výboje v kapalinách a jejich charakterizace

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Cílem projektu je vybudování experimentálního zázemí pro generaci pulzního elektrického výboje v kapalinách. Bude sestaven řiditelný vysokonapěťový pulzní zdroj i nové experimentální reaktory. Na zařízeních bude studována efektivnost generace peroxidu vodíku. Budou realizována měření elektrických charakteristik výbojů a optické diagnostiky generovaného plazmatu v různých výbojových konfiguracích. Nedílnou součástí bude podpoření zapojených studentů mimořádným stipendiem a aktivní účastí na vybraných konferencích.

Mark

FCH/FEKT-J-13-2055

Default language

Czech

People responsible

Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Dohnal Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dostál Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dřímalková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klímová Edita, Ing. - fellow researcher
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Holíková Lenka, Ing. - principal person responsible

Units

Results

VYHNÁNKOVÁ, E.; KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z.; HRDLIČKA, A. Influence of Electrode Material on Hydrogen Peroxide Generation by DC Pin-Hole Discharge in NaCl Water Solutions. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry – Book of Abstracts. Budapest: 2013. p. 118-118. ISBN: 978-615-5270-04-8.
Detail

DOHNAL, P. DIAGNOSTICS OF HEAT FLUX OF THE PLASMA. XXth Symphosium on Switching Arc. Brno-Letohrad: UVEE FEKT VUT v Brně, 2013. p. 120-120. ISBN: 978-80-214-4753-0.
Detail

DOHNAL, P.: PULS; Pulzní zdroj pro plazmochemickou analýzu organických látek. SA3-08. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail