Project detail

Decomposition of VOC in Dielectric Barrier Discharges Combined with in situ Photocatalyzis

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2011-03-31 - 2011-12-31)

On the project

Navrhovaný projekt se týká vytvoření zcela nové komplexní úlohy - Rozklad těkavých organických látek v plazmatu dielektrického bariérového výboje kombinovaného s in situ fotokatalýzou. V tomto směru se jedná o vysoce perspektivní nový směr technologie, který je v popředí zájmu nejen z hlediska výzkumu, ale zejména potenciálního nasazení v čistění odpadních plynů. Úloha bude zahrnovat jak analýzu plynů vystupujících z plazmatu různými analytickými technikami, tak i diagnostiku vlastního plazmatu pomocí v průmyslu použitelného spektrometru s odpovídajícím rozlišení a měření elektrických charakteristik výboje nezbytných pro stanovení celkové účinnosti procesu. Přínosem nové úlohy bude její zařazení do studijního programu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT i možnost zařazení i do výuky studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí na FCH.

Keywords
rozklad těkavých látek, dielektrický bariérový výboj, fotokatalýza, oxid titaničitý

Key words in English
VOC decomposition, dielectric barrier discharge, photocatyzis, TiO2

Mark

2877/2011

Default language

Czech

People responsible

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Töröková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Věrná Jana, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Chemistry
- (2011-03-31 - not assigned)