Project detail

Výzkum fyzikálně chemických procesů s ohledem na jejich aplikační potenciál

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Fyzikálně-chemické procesy představují jeden z nejperspektivnějších směrů současného výzkumu. Jsou zde zahrnuty okruhy biopolymerní, plazmochemické i materiálového zaměření. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména aktivní účast studentů na mezinárodních konferencích a jejich mimořádná stipendia, částečně i materiálního vybavení.

Mark

FCH-S-13-1878

Default language

Czech

People responsible

Al Mahmoud Alsheikh Amer, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Buteková Silvia, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dohnalová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Doskočil Leoš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dřímalková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Enev Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Heinrichová Patricie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hnyluchová Zuzana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Holíková Lenka, Ing. - fellow researcher
Hrudíková Radka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hurčíková Andrea, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chytil Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kalina Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kratochvílová Romana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazánková Věra, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Miková Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mondek Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omelka Ladislav, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Pilgrová Tereza, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Procházka Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Řádková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sázavská Věra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sedláček Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smilek Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šafaříková Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štěpánková Eva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Töröková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Venerová Tereza, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Veselý Michal, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Veverková Radka, Ing. - fellow researcher
Věžníková Kateřina, Ing. - fellow researcher
Vrchotová Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Žídek Jan, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Results

ŠAFAŘÍKOVÁ, L.; OMELKA, L.; MAJZLÍK, P.; SVĚTLÍK, J. Radical transformations of some N-alkylanilines by their oxidation with different agents: an EPR study. Monatshefte fuer Chemie, 2013, vol. 144, no. 2, p. 163-169. ISSN: 0026-9247.
Detail

KRČMA, F.; POSPÍŠIL, L.; NEZBEDOVÁ, E. Plasma treated CACO3 nanoparticles as composite nanofillers. Proceedings of the 8th EU-Japan Symposium on Plasma Processing. Ljubjana: Jozef Stefan Institute, 2014. p. 1-4.
Detail

ŠAFAŘÍKOVÁ, L.; OMELKA, L. Radical products produced by the reaction of different agents with some N-alkylanilines and N-alkylbenzylamines. Book of abstracts. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. p. 51-52. ISBN: 978-80-227-3893-4.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Utilization of diffusion techniques for study on reactivity of modified humic acids. In XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 167-168. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; MAYET, N.; SMILEK, J. Behaviour of Humic Acids in Aqueous Solutions. In XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 171-172. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

SEDLÁČEK, P.; KARÁSEK, J.; SMILEK, J. Shape-optimalization of controlled-release systems using finite element method. In XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 142-142. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Study of chemical composition and structure of different humic acids. In XIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 163-164. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

DOSKOČIL, L.; PEKAŘ, M. Determination of water-soluble fractions from lignite. In XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 95-96. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

DOSKOČIL, L.; PEKAŘ, M. FTIR SPECTROSCOPY CHARACTERIZATION OF BITUMEN FROM SOUTH MORAVIAN LIGNITE. In XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 94-94. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Study on reactivity of humic acids by innovative diffusion techniques. In 17th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB Technical University of Ostrava, 2013. p. 279-284. ISBN: 978-80-248-3000-1.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Utilization of fractional extraction for characterization of the interactions between humic acids and metals. GEODERMA, 2013, vol. 207-208, no. 10, p. 92-98. ISSN: 0016-7061.
Detail

KÁČEROVÁ, S.; VESELÝ, M.; DZIK, P. Inkjet Prints Lightfastness Evaluation using VolGa Software. Book of Abstracts InArt 2013 1st International Conference On Innovation In Art Research And Technology. 2013. p. 84-84. ISBN: 978-606-624-441-1.
Detail

SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. How the interactions with humic acids affect the mobility of ionic dyes in hydrogels – Results from diffusion cells. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 2013, vol. 73, no. 11, p. 1500-1509. ISSN: 1381-5148.
Detail

KÁČEROVÁ, S.; VESELÝ, M.; DZIK, P.; ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Changes of Gamut Volume during long-term tests. In XIth Symphosium on Graphic Arts. 1. Pardubice: 2013. p. 80-85. ISBN: 978-80-7395-660-8.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; VESELÝ, M.; DZIK, P. A study of varnish influence on inkjet printing lightfastness. In XI Symposium on graphic arts. Pardubice: 2013. p. 75-79. ISBN: 978-80-7395-660-8.
Detail

KÁČEROVÁ, S.; VESELÝ, M.; DZIK, P. Zmena objemov gamutov pri svetelnom blednutí inkjetových výtlačkov. In Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva: Zborník príspevkov konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technology and Industry. Bratislava: 2013. s. 110-116. ISBN: 978-80-227-3991-7.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; VESELÝ, M.; DZIK, P. Studium složení laků pro ochranu fotografií. In Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva:Zborník príspevkov konferencie CSTI 2013 Conservation Science Technology andIndustry. Bratislava: 2013. s. 104-109. ISBN: 978-80-227-3991-7.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; DZIK, P.; FÜRST, T.; VESELÝ, M.; SMEJKALOVÁ, H. Print fading evaluation using color gamut volume changes. Book of Abstracts InArt 2013 1st International Conference on Innovation on Art, Research and Technology. Évora: 2013. p. 25-25. ISBN: 978-606-624-441-1.
Detail

KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. Interaction of hyaluronan and CTAB studied by high resolutuon ultrasonic spectroscopy. 9th International Conference on Hyaluronan. Oklahoma City, Oklahoma, USA: University of Oklahoma Health Sciences Center (OUHSC), 2013. p. 113-113.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Využití velikosti částic a zeta potenciálu jako parametrů pro charakterizaci huminových kyselin ve vodných roztocích. Časové změny půdních vlastností a jejich predikce. 1. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2013. s. 53-53. ISBN: 978-80-7375-796.
Detail

ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Elementární a spektrometrická charakterizace půdních huminových kyselin izolovaných z odlišných půdních matric. Časové změny půdních vlastností a jejich predikce. Mendelova univerzita v Brně. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 36-36. ISBN: 978-80-7375-796-0.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; VĚŽNÍKOVÁ, K. Development of Size of Humic Particles in Aqueous Solutions. Organic Geochemistry: Trends for the 21st Century. Tenerife: 2013. p. 533-534.
Detail

DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; PEKAŘ, M. Spectroscopic characterization of water-extractable fractions from lignite. Organic Geochemistry I-II: Trends for the 21st Century. Costa Adeje, Tenerife - Spain: European Association of organic Geochemists, 2013. p. 249-250.
Detail

ESTOURNEL-PELARDY, C.; EL-MUFLEH AL HUSSEINI, A.; DOSKOČIL, L.; GRASSET, L. A two-step thermochemolysis for Soil Organic Matter analysis. Application to lipid-free organic fraction and humic substances from an ombrotrophic peatland. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, 2013, vol. 104, no. 11, p. 103-110. ISSN: 0165-2370.
Detail

ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Stationary and Time-Resolved Fluorescence Spectroscopy of Humic Acids. Organic Geochemistry: Trends for the 21st Century. Costa Adeje, Tenerife, Spain: European Association of Organic Geochemists, 2013. p. 199-200.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Reactivity of modified humic acids studied by diffusion techniques in diffusion cell. ORGANIC GEOCHEMISTRY: TRENDS FOR THE 21st CENTURY, Vol. 2, Books of abstracts. Tenerife, Španělsko: 2013. p. 197-198.
Detail

SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Barrier Properties of Natural Polyelectrolytes Studied by Diffusion Experiments in Model Hydrogels. ECIS 2013 Abstracts - Complex Fluids and Environmental Colloid Science. Sofia, Bulgaria: 2013. p. 8-8.
Detail

BALAŠTÍKOVÁ, R.; KRČMA, F.; TATOULIAN, M. PECVD Characterization During the Deposition of Thin Fluorocarbon Films. 10th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics – Book of Abstracts. Eindhoven: Eindhoven University, 2013. p. P1-2 (P1-2 p.)
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; TRUNEC, D. Optical Emission Spectroscopy of Nitrogen Post-Discharge with Mercury Traces. 10th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics – Book of Abstracts. Eindhoven: Eindhoven University, 2013. p. P1-24 (P1-24 p.)
Detail

NEZBEDOVÁ, E.; KRČMA, F.; POSPÍŠIL, L.; LACH, R. Kompozity s částicovým plnivem - příprava, morfologie a mechanické vlastnosti. In Polymer Composites 2013. Sborník přednášek z mezinárodní konference. Plzeň: ZČU, 2013. s. 55-62. ISBN: 978-80-261-0213-7.
Detail

NEZBEDOVÁ, E.; KRČMA, F.; POSPÍŠIL, L.; LACH, R. Influence of Processing Conditions on Morphology and Mechanical Properties of PP Particulate Composites Influence of Processing Conditions on Morphology and Mechanical Properties of PP Particulate Composites Influence of Processing Conditions on Morphology and Mechanical Properties of PP Particulate Composites. In Proceedings of the 3rd International Conference of Engineering Against Failure. Patras: Uniuversity of Patras, 2013. p. 48-56. ISBN: 978-960-88104-3-3.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Effect of Plasmachemical Treatment on Corrosion Layers of Iron. Proceedings of ICPIG XXXI. Granada: 2013. p. PS3-091 (PS3-091 p.)
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; TRUNEC, D. Study of Kinetic Processes in Nitrogen Flowing Post-Discharge Containing Mercury Traces. Proceedings of ICPIG XXXI. Granada: 2013. p. PS3-009 (PS3-009 p.)
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; TRUNEC, D. Study of Kinetic Processes in Nitrogen Flowing Post-Discharge with Mercury Traces by Optical Emission Spectroscopy. In Proceedings of Physics of Switching Arc. Brno: 2013. p. 253-256. ISBN: 978-80-214-4753-0.
Detail

KRČMA, F.; POSPÍŠIL, L.; NEZBEDOVÁ, E. Plasma Treatment of CACO3 Nanoparticles for Application in Composites. In Proceedings of Physics of Switching Arc. Brno: 2013. p. 224-227. ISBN: 978-80-214-4753-0.
Detail

SÁZAVSKÁ, V.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M. Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron. Proceedings of EUROCORR 2013. Estoril: 2013. p. 1-5.
Detail

ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F. Reduction of Brass Model Corrosion Layers Using Low-Pressure Low-Temperature Hydrogen Plasma. Proceedings of EUROCORR 2013. Estoril: 2013. p. 1-5.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; TRUNEC, D. Study of Argon Flowing Afterglow with Nitrogen Injection Study of Argon Flowing Afterglow with Nitrogen Injection. The Journal of Chemical Physics, 2013, vol. 139, no. 16, p. 164311-1 (164311-6 p.)ISSN: 0021-9606.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; TRUNEC, D. Study of Energy Transfer from Metastable Argon Atom to Nitrogen by Optical Emission Spectroscopy. International Conference on Plasma Physics and Applications – Book of abstracts. Bucharest: 2013. p. 47-47. ISSN: 2344-0481.
Detail

KOVÁŘ, D.; FOHLEROVÁ, Z.; MALÁ, A.; JIŘÍK, R.; STARČUK, Z.; KALINA, M.; SKLÁDAL, P. The Synthesis, Surface Modification and Stability of SPIO Nanoparticles for MRI Application. Nanocon 2013 - Conference proceedings. 1. Brno: TANGER Ltd., 2013. p. 113-113. ISBN: 978-80-87294-44-4.
Detail

KALINA, M.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Aging of biopolymers and biocolloids studied by light scattering techniques. In Studentská konference Chemie je život - Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 300-305. ISBN: 978-80-214-4823-0.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Utilization of Diffusion Cell Technique for Study on Reactivity of Humic Acids (Impact of Methylation). In Studentská konference Chemie je život Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2013. p. 332-337. ISBN: 978-80-214-4823-0.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J. Využití difúzních technik pro studium transportu lignohumátů přes rostlinné kutikuly. In Studentská konference Chemie je život Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2013. s. 109-114. ISBN: 978-80-214-4823-0.
Detail

PŘÍTULOVÁ, M.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Vliv pH na bariérové schopnosti huminových kyselin. In Studentská konference Chemie je život Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2013. s. 161-166. ISBN: 978-80-214-4823-0.
Detail

KOLESA, P.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Studium reaktivity kationaktivního biopolymeru jednoduchými laboratorními technikami - neustálená difúze v kyvetách. In Studentská konference Chemie je život Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2013. s. 89-93. ISBN: 978-80-214-4823-0.
Detail

CHYTILOVÁ, A.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Konformace huminových kyselin ve vodných roztocích. In Studentská konference Chemie je život - Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 63-68. ISBN: 978-80-214-4823-0.
Detail

ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M.; DOSKOČIL, L. Study of structure and chemical composition of different soil humic acids. In Studentská konference Chemie je život. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2013. p. 243-248. ISBN: 978-80-214-4822-3.
Detail

HYNEK, J.; KALOUSEK, V.; ZOUZELKA, R.; BEZDICKA, P.; DZIK, P.; RATHOUSKY, J.; DEMEL, J.; LANG, K. High photocatalytic activity of transparent films composed of ZnO nanosheets. Langmuir, 2013, vol. 30, no. 1, p. 380-386. ISSN: 0743-7463.
Detail

CHYTIL, M.; JANEČEK, J.; LIŠKOVÁ, K. The Influence of Counterions of Different Valency on Carboxymethylcellulose Viscoelastic Behavior. In Rheology: theory, properties, and practical applications. Physics Research and Technology. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2014. p. 349-357. ISBN: 978-1-62618-999-7.
Detail

ENEV, V.; POSPÍŠILOVÁ, Ľ.; KLUČÁKOVÁ, M.; LIPTAJ, T.; DOSKOČIL, L. Spectral Characterization of Selected Natural Humic Substances. Soil and Water Research, 2014, vol. 9, no. 1, p. 9-17. ISSN: 1801-5395.
Detail

VIDMAR, T.; TOPIČ, M.; DZIK, P.; OPARA KRAŠOVEC, U. Inkjet printing of sol–gel derived tungsten oxide inks. SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2014, vol. 2014, no. 125, p. 87-95. ISSN: 0927-0248.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I.; GUERRA, V. Power Dependence of the Pink Afterglow in Flowing Post-Discharge in Pure Nitrogen. IEEE Transactions on Plasma Science, 2014, vol. 42, no. 10, p. 2384-2385. ISSN: 0093-3813.
Detail

TOMÁŠ, J. Bundles of (p,A)-covelocities and (p.A)-jets. Miskolc Mathematical Notes, 2013, vol. 14, no. 2, p. 547-555. ISSN: 1787-2405.
Detail