Project detail

Extension and improvment of study plan of Practical exercises from image engineering

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2003-03-10 - not assigned)

On the project

Cílem předkládaného projektu je úprava náplně praktického kursu tak, aby lépe pokryl požadavky na znalost soudobých technik záznamu a úpravy obrazového materiálu. Současně bude do kursu zařazena jedna úloha z geometrické optiky. Nově zakoupené vybavení bude sloužit studentům kromě vlastního praktického kursu (25 posluchačů) i při řešení jejich diplomových prací zaměřených na obrazové struktury (např. hodnocení kvality tisku), strukturu fotocitlivých vrstev a jemnozrnných materiálů, strukturu a procesy rozpouštění polymerních materiálů, strukturu kompozitních materiálů a korozi pevných látek. Výsledků projektu budou využívat i ostatní ústavy FCH.

Description in English
The project plans extension of the practice course for bette covering the actual state of the technique. The task based on the optical bench and the basics of the imaging will be added under this project. The other taks will be equiped by new optical microscope. The apparatus will be used besides the teaching also during the individual student's works at preparation of their diploma and Ph.D. thesis.

Keywords
mikroskopie, optická lavice, zobrazování

Key words in English
microscopy, optical bench, imaging

Mark

IS2002/1895

Default language

Czech

People responsible

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2003-03-10 - not assigned)