Project detail

Tvorba interaktivních učebních opor pro výuku matematiky, fyziky a fyzikální chemie

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2006-01-01 - 2006-12-31)

Mark

IS 2999

Default language

Czech

People responsible

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Polcerová Marie, RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Chemistry
- (2006-01-09 - not assigned)

Results

POLCEROVÁ, M. Počítačové podpory ve výuce matematiky. In INFOTECH 2007 moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 1. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Katedra technické a informační výchovy, Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav informatiky., 2007. s. 645-648. ISBN: 978-80-7220-301-7.
Detail

POLCEROVÁ, M. Počítačové podpory v kombinované formě studia. In 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. 1. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2007. s. 263-271. ISBN: 978-80-7231-274-0.
Detail

POLCEROVÁ, M. Chyby studentů. In Sborník z 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. VŠB - TUO. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 233-237. ISBN: 978-80-248-1649-4.
Detail

WEITER, M.; VALA, M.; ZABADAL, M. Využití IKT v praktických laboratorních cvičeních. In Sborník příspěvků. Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, 2006. s. 25-31. ISBN: 80-8094-032-0.
Detail

POLCEROVÁ, M. Vliv počítačů na výuku matematiky. In Sborník: Sborník příspěvků 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. Roman Hašek. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 199-202. ISBN: 978-80-7394-048-5.
Detail

POLCEROVÁ, M. Matematika II v chemii a v praxi. In Sborník příspěvků z 30. konference o matematice na VŠTEZ a 16. konference studentů na VŠTEZ. Praha. ČVUT Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2008. s. 133-138. ISBN: 978-80-7015-002-3.
Detail

POLCEROVÁ, M. Matematika II v chemii a v praxi. první. první. Purkyňova 118, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2007. 372 s. ISBN: 978-80-214-3451-6.
Detail

INFOTECH 2007 Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta (11.09.2007)
Detail

5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Univerzita obrany, Brno (13.09.2007)
Detail

16. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Dolní Lomná u Jablunkova (04.06.2007)
Detail

Třetí konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice (08.11.2007)
Detail

6. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Univerzita obrany, Brno (10.09.2009)
Detail

30. konference o matematice na VŠTEZ a 16. konference studentů v matematice na školách VŠTEZ. Lázně Bohdaneč (15.09.2008)
Detail