Project detail

Study of nonequilibrium kinetics of plasmachemical reactions in atmospheric gases at reduced pressure for applications in analytical chemistry

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2010

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2008-01-03 - not assigned)

On the project

Projekt se zaměřuje na studium kinetických procesů probíhajících ve výbojích a dohasínání dusíku a jeho směsí s kyslíkem a argonem se stopovými příměsemi. Budou zkonstruovány nové radiofrekvenční a mikrovlnné plazmové zdroje (obojí pracující v kontinuálním i pulzním režimu výboje) za sníženého až atmosférického tlaku. Stejnosměrný nízkotlaký výboj bude využit jako referenční pro kinetický model plazmatu. Plazma bude studováno pomocí optické emisní a absorpční spektroskopie s využitím numerické simulace spekter a pomocí in-situ EPR spektroskopie. Bude vytvořen nový vibračně plně rozlišený model kinetických procesů ve výboji a dohasínání a jeho výsledky budou konfrontovány s experimentálními daty. Přímým výstupem řešení bude aplikace nových plazmových zdrojů v chemické analýze vybraných prvků a proto budou vyvinuty nové techniky zavádění analytických vzorků do výbojů. Mimo tuto aplikaci budou výsledky přínosné i pro oblasti plazmové sterilizace, povrchových úprav a pro monitorování životního prostředí. Projekt navazuje na grant GA ČR 202/05/0111 Studium kinetických procesů v dohasínajícím dusíkovém plazmatu s ohledem na jejich aplikaci v chemické analýze v podstatě stejného řešitelského kolektivu.

Description in English
The proposed project is focused on the study of kinetic processes taking place during discharges and the post-discharge in nitrogen and its mixtures with oxygen and argon with some traces. The radiofrequency and microwave plasma sources (both in continuous and pulsed regime) will be designed to create the discharges at moderate pressures up to atmospheric pressure. The low pressure DC discharge will be used as the reference for kinetic study. The plasmas will be observed by optical emission and absorption spectroscopies including the spectra numeric simulations and in-situ ESR spectroscopy. The vibrationally state-specified model of the discharge and post-discharge kinetics will be created and confronted with the experimental results. As the direct application the chemical analysis of selected elements is proposed and thus the new techniques of analytic sample introduction will be designed. Besides this application, the results could be applied in fields of plasma sterilization, surface treatment and in monitoring of the environmental quality. The project is a successor of CSF project 202/05/0111 Study of Kinetic Processes in Nitrogen Post-Discharge with Respect to Their Use in Chemical Analysis, that is actually worked on nearly the same research team.

Keywords
dohasínající plazma, kinetické procesy, přenos energie, analytické metody, spektroskopie

Key words in English
post-discharge, kinetic processes, energy transfer, analytic methods, spectroscopy

Mark

GA202/08/1106

Default language

Czech

People responsible

Kanický Viktor, prof., CSc. - fellow researcher
Šimek Milan, RNDr. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Chemistry
- (2008-01-03 - not assigned)

Results

KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; KANICKÝ, V.; HRDLIČKA, A.; KRÁSENSKÝ, P. Post-Discharge in Pure Nitrogen Containing Vapours of Zinc. In Proceedings of the Seventeenth Internation Conference on Gas Discharges and their Applications. Cardriff: 2008. p. 421-425. ISBN: 978-0-9558052-0-2.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I.; ŠIMEK, M.; GUERRA, V. Temperatures under nitrogen post-discharge conditions. FLTPD IX Book of Abstracts. Greifswald: 2011. p. 95 ( p.)
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F. Influence of Argon Concentration on Kinetic Processes in Nitrogen-Argon Post-Discharge. In Proceedings of XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: FEKT VUT, 2009. p. 250-253. ISBN: 978-80-214-3793-7.
Detail

SOURAL, I.; KRČMA, F.; GUERRA, V. V-T Process in Nitrogen Ground State Post-Discharge Conditions. In Proceedings of WDS08. Praha: MATFYZPRESS, 2010. p. 52-55. ISBN: 978-80-7378-066-1.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; ŽÁKOVÁ, M.; SOURAL, I. Pressure Dependence of the DC Nitrogen Pink Afterglow. In Proceedings of 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Sofia: EPS, 2009. p. P2-126-1 (P2-126-4 p.)ISBN: 2-914771-61-4.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; ŽÁKOVÁ, M. Kinetic Processes in Nitrogen-Argon Post-Discharge. Proceedings of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics VIII. Brno: FCH VUT, 2009. p. 25-25. ISBN: 978-80-214-3875-0.
Detail

SOURAL, I.; GUERRA, V.; KRČMA, F. Experimental and Modelling Study of the Nitrogen Kinetics in Active Discharge and Post-Discharge. Proceedings of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics VIII. Brno: FCH VUT, 2009. p. 63-63. ISBN: 978-80-214-3875-0.
Detail

KRČMA, F.; ŽÁKOVÁ, M. Pink Afterglow in Nitrogen-Argon Mixtures. In 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology - Book of Abstracts. Praha: AV ČR, 2008. p. 104-104. ISBN: 978-80-01-04030-0.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F. Influence of Oxygen Traces on Recombination Process in Nitrogen Post-Discharge. 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry - Book of Extended Abstracts. Brno: MU Brno, 2008. p. 61-62.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I. Influence of Oxygen Traces on Pink Afterglow of Pure Nitrogen. In Europhysics Conference Abstracts 32A, Proceedings of ESCAMPIG XIX. Europhysics Conference Abstracts. Madrid: Madrid University, 2008. p. P-1-13-1 (P-1-13-2 p.)ISBN: 2-914771-04-5.
Detail

KRČMA, F.; HRDLIČKA, A.; KANICKÝ, V.; OTRUBA, V.; KRÁSENSKÝ, P. Influence of Lead Vapor Traces on Post-Discharge of Pure Nitrogen. In Europhysics Conference Abstracts 32A, Proceedings of ESCAMPIG XIX. Europhysics Conference Abstracts. Madrid: Madrid University, 2008. p. P-1-14-1 (P-1-14-2 p.)ISBN: 2-914771-04-5.
Detail

SOURAL, I.; GUERRA, V.; LINO DA SILVA, M.; SÁ, P.; KRČMA, F. The Importance of the Discharge Current in the Formation of the Pink Afterglow of a Nitrogen DC Discharge. In Proceedings of 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Sofia: EPS, 2009. p. P2-103-1 (P2-103-4 p.)ISBN: 2-914771-61-4.
Detail

KRČMA, F.; BOCKOVÁ, I.; HRDLIČKA, A.; KANICKÝ, V.; KRÁSENSKÝ, P. Influence of Zinc Vapor on the Post-Discharge in Pure Nitrogen. Proceedings of 7th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing. Praha: AV ČR, 2009. p. 36-36. ISBN: 978-80-87351-00-0.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; ŽÁKOVÁ, M.; SOURAL, I. Influence of Gas Pressure in Nitrogen Post-Discharge. Proceedings of ISPC XIX. Bochum: UPAC, 2009. p. P2.2.49-1 (P2.2.49-4 p.)
Detail

KRČMA, F.; BOCKOVÁ, I.; MAZÁNKOVÁ, V.; HRDLIČKA, A.; KANICKÝ, V.; KRÁSENSKÝ, P. Influence of Metallic Vapors on Nitrogen Post-Discharge. 3rd Central European Symposium on Plasma Chemistry - Book of Extended Abstracts. Kiev: Taras Schevchenko University, 2009. p. 27-28.
Detail

SOURAL, I.; KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V. Study of Pressure and Temperature Influence on the Nitrogen Plasma under Discharge and Post-Discharge Conditions. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 124-128. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; PROCHÁZKOVÁ, M.; HRDLIČKA, A. Titration of Selenium Hydride into the Nitrogen Post-Discharge. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 141-145. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; BOCKOVÁ, I. Influence of Mercury Titration on Kinetic Processes in Nitrogen Post-Discharge. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 210-214. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

KRČMA, F.; ŽÁKOVÁ, M. Pink Afterglow in Nitrogen-Argon Mixtures. European Physical Journal D, 2009, vol. 54, no. 1, p. 369-375. ISSN: 1434-6060.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F. Influence of Oxygen Traces on Recombination Process in Nitrogen Post-Discharge. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 16, p. s1388 (s1393 p.)ISSN: 1213-7103.
Detail

SOURAL, I.; KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V. Influence of Oxygen Traces on Pure Nitrogen Post-Discharge Kinetics. IEEE CONFERENCE RECORD - ABSTRACTS. Karlsruhe: 2008. p. 396-396. ISSN: 0730-9244.
Detail

SOURAL, I.; KRČMA, F. Numeric Modelling of V-T Process in Nitrogen Ground State under Post-Discharge Conditions. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 1189-1193. ISSN: 1213-7103.
Detail

KRČMA, F.; BOCKOVÁ, I.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I.; HRDLIČKA, A.; KANICKÝ, V. Excitation of Mercury Atoms in Nitrogen Post-Discharge. Journal of Physics: Conference Series, 2014, vol. 516, no. 1, p. 012005-012005. ISSN: 1742-6596.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; BOCKOVÁ, I.; SOURAL, I.; GUERRA, V. Mercury Titration in Nitrogen Post-Discharge. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2010, vol. 89, no. 1, p. 213-216. ISSN: 0373-3742.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; ŽÁKOVÁ, M.; SOURAL, I. Influence of Gas Pressure in Nitrogen Post-Discharge. ISPC XIX - Book of Abstracts. Bochum: UPAC, 2009. p. 372-372.
Detail

KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; KANICKÝ, V.; HRDLIČKA, A.; KRÁSENSKÝ, P. Post-Discharge in Pure Nitrogen Containing Vapours of Zinc. Cardriff: 2008.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; PADĚRA, P. Influence of the Adsorbed Molecules on the Flowing Nitrogen Post-Discharge. In Proceedings of XIX Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: 2011. p. 259-262. ISBN: 978-80-214-4293-1.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; ZEDNÍČKOVÁ, P. Optical emission spectroscopy of DC flowing post-discharge generated in nitrogen-hydrogen mixtures. Proceedings of ICPIG XXX. Belfast: 2011. p. 6-163-1 (6-163-4 p.)
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; ŽÁKOVÁ, M. Recombination Processes in Nitrogen-Argon Post-Discharge. In Proceedings of 17th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: UK Bratislava, 2009. p. 209-210. ISBN: 978-80-89186-45-7.
Detail