Project detail

Electrical discharges with liquids for future applications

Duration: 11.04.2013 — 10.04.2017

Funding resources

Evropská unie - European Cooperation in Science and Technology (COST)

- whole funder (2013-04-11 - 2017-04-10)

On the project

Plasmas generated in liquids and gas discharges interacting with liquids are a hot topic of great interest to plasma physicists and plasma chemists due to the broad field of potential applications. Plasma-liquid systems can produce strongly non-equilibrium environments. Plasma-liquid interactions represent a great opportunity for developing novel chemistries and related technologies. This Action aims bringing together a high level of experimental, simulation and theoretical expertise available around Europe. This Action will support a coordinated effort that will improve our knowledge of basic processes responsible for initiating and sustaining discharges in and on liquids. New applications will be identified with direct benefits to the European industrial sector. Potential technological impact is foreseen in a range of application fields such as water and surface treatment, synthesis of nanoparticles, catalysis, formation of new organic compounds, and biochemistry. The Action will bring together researchers and practitioners from diverse fields including physics, chemistry, materials science, engineering and biology. The Action’s activities will exhibit a strongly interdisciplinary character and represent the basis for future developments. The research platform as well as the new infrastructure, obtained knowledge and experience developed under the Action will form an effective background for the future research and intensive international collaboration across all disciplines involved.

Description in Czech
Plazma generované v kapalinách a plynné plazma interagující s kapalinami představují významný směr výzkumu a přitahují zájem plazmavých fyziků a chemiků díky širokému aplikačnímu potenciálu. Systémy plazma-kapalina mohou produkovat silně nerovnovážné prostředí. Interakce plazmatu s kapalinou představuje velkou šanci pro vytváření nové chemie a relevantních technologií. Akce spojuje vysokou úroveň experimentálních, simulačních a teoretických znalostí napříč Evropou. Akce podpoří koordinované úsilí které povede k nárůstu znalostí o základních procesech vedoucích k zapálení a udržení výboje v kapalinách. Budou nalezeny nové aplikace s přímým dopadem na Evropský průmyslový sektor. Potenciální technologický dopad je spatřován v řadě oborů jako například čistění vody, povrchové úpravy, syntéza nanočástic, katalýza, vytváření nových organických látek a biochemie. Akce spojuje vědce a praktiky z různých oblastí včetně fyziky, chemie, materiálových věd, inženýrství a biologie. Aktivity budou mít silně interdisciplinární charakter a budou tvořit základnu pro další vývoj. Výzkumná platforma stejně jako nová infrastruktura, získané znalosti a zkušenosti vytvoří efektivní základnu pro další výzkum a intenzivní mezinárodní spolupráci napříč disciplinami.

Keywords
Plasmas in liquids, plasma-liquid interaction, plasma chemistry and modelling, plasma diagnostics, chemical analysis

Key words in Czech
Plasma v kapalinách, interakce plasma-kapalina, plasmová chemie a modelování, diagnostika plasmatu, chemické analýzy

Mark

TD1208

Default language

English

People responsible

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2013-04-11 - not assigned)

Results

HLAVATÁ, L.; KRČMA, F. Treatment of Carbon Nanotubes by Diaphragh Discharge in Liquids. COST Action TD1208 2nd Annual Meeting: Electrical Discharges with Liquids for Future Applications: Final Program and Abstracts Book. Barcelona: Catalunyan University, 2015. p. 100-100. ISBN: 978-84-606-5787-3.
Detail

MARINOVA, P; BENOVA, E; TODOROVA, Y; TOPALOVA, Y; IOTINOV, I; ATANASOVA, M; KRČMA, F. Surface-wave-sustained plasma torch for water treatment. Journal of Physics: Conference Series, 2018, vol. 982, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1742-6596.
Detail

TARASENKO, N. V.; NEVAR, A. A.; KIRIS, V. V.; TARASENKA, N. N.; KRČMA, F. Electrical Discharge Synthesis and Modification of Silicon and Carbon Nanoparticles in Liquids. ICPL Book of Abstracts. Praha: Ústav fyziky plazmatu, 2017. p. 8-8. ISBN: 978-80-87026-07-6.
Detail

ZHEKOVA, M.; MARINOVA, P.; BENOVA, E.; KRČMA, F. Estimation of the Changes of Characteristic Concentrations of Hydrogen Peroxide in Plasma Treated Liquid. ICPL Book of Abstracts. Praha: Ústav fyziky plazmatu, 2017. p. 110-110. ISBN: 978-80-87026-07-6.
Detail

BENOVA, E.; MARINOVA, P.; ZHEKOVA, M.; ATANASOVA, M.; BOGDANOV, T.; TOPALOVA, Y.; TODOROVA, Y.; YOTINOV, I.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F. Microwave Argon Plasma for Water Treatment. ICPL Book of Abstracts. Praha: Ústav fyziky plazmatu, 2017. p. 35-35. ISBN: 978-80-87026-07-6.
Detail

KIRIS, V.; TARASENKA, N.; NEVAR, A.; TARASENKO, N.; KRČMA, F. Carbon Nanodots Surface Treatment by Non-Equilibrium Plasma Contacting with Water Solution. In International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry (HAKONE XV) with joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatments: Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 460-463. ISBN: 978-80-210-8318-9.
Detail

MARINOVA, P.; ZHEKOVA, M.; ATANASOVA, M.; BENOVA, E.; KRČMA, F.; DOSTÁL, L. Experimental Investigation of Surface-Wave-Sustained Plasma with Liquids. Sofia: Sofia University, 2016. p. 68-68.
Detail

BENOVA, E.; TOPALOVA, Y.; MARINOVA, P.; TODOROVA, Y.; ATANASOVA, M.; BOGDANOV, T.; YOTINOV, Y.; KRČMA, F.; DOSTÁL, L. Surface-Wave-Sustained Plasma Torch for Biomedical Applications. 7th International Workshop and Summer School on Plasma Physics: Programme and Abstracts. Sofia: Sofia University, 2016. p. 28-28. ISBN: neuvedeno.
Detail

PONGRAC, B.; KRČMA, F.; DOSTÁL, L.; HOMOLA T.; MACHALA, Z. Influence of Liquid Phase Ion Mobilities and Atmospheric Corona Discharge on Water Electrospray. International Conference on Electrical Discharges with Liquids (ICEDL 2016) – Book of Abstracts. Kocaeli: Kocaeli University, 2016. p. 57-57. ISBN: 978-605-9160-20-9.
Detail

TARASENKA, N.N.; NEDELKO, M.I.; TARASENKO, N.V.; KRČMA, F. Properties of ternary compound nanoparticles synthesized by electrical discharge processing of micropowders mixtures in solution and modified by laser irradiation. International Conference on Electrical Discharges with Liquids (ICEDL 2016) – Book of Abstracts. Kocaeli: Kocaeli University, 2016. p. 61-61. ISBN: 978-605-9160-20-9.
Detail

PONGRÁC, B.; KRČMA, F.; DOSTÁL, L.; MACHALA, Z. Mutual interaction of water electrospray with DC corona discharge. Bioplasmas & Plasmas with Liquids - Bookof Abstracts. Bologna: Bologna University, 2015. p. 75-75. ISBN: neuvedeno.
Detail

HLOCHOVÁ, L.; VAŠÍČEK, M.; GRAHAM, W.; KELSEY, C.; KRČMA, F. Reduction of corrosion layers on glass and ceramics using underwater discharge. COST TD1208 Annual Meeeting: Electrical discharges with liquids for future applications - Book of Abstracts. Lisbon: 2014. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-989-20-4574-0.
Detail

VYHNÁNKOVÁ, E.; HAMMER, M.; REUTER, S.; KRČMA, F. Effect of selected organic acids on DC diaphragm discharge. COST TD1208 Annual Meeeting: Electrical discharges with liquids for future applications - Book of Abstracts. Lisbon: 2014. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-989-20-4574-0.
Detail

VANRAES, P.; NIKIFOROV, A.; VYHNÁNKOVÁ, E.; ŠUBRT, M.; KRČMA, F.; VÁVROVÁ, M.; SURMONT, P.; LYNEN, F.; DAELS, N.; DE CLERK, K.; VAN HULLE, S.; VANDAMME, J.; VAN DURME, J.; LEYS, C. Plasma-assisted decomposition of atrazine traces in water. In Proceedings of International Congress on Water, Waste and Energy Management. Porto: 2014. p. Water-0931 (Water-0934 p.)ISBN: 978-989-95089-6-5.
Detail

VYHNÁNKOVÁ, E.; HAMMER, M.; REUTER, S.; KRČMA, F. DC Diaphragm Discharge in Water Solutions of Selected Organic Acids. HAKOVE XIV - Book of Contributions. Greifswald: 2014. p. P2-03-07-1 (P2-03-07-4 p.)
Detail

VYHNÁNKOVÁ, E.; HAMMER, M.; REUTER, S.; KRČMA, F. DC Diaphragm Discharge in Water Solutions of Selected Organic Acids. HAKOVE XIV - Book of Abstracts. Greifswald: 2014. p. 74-74.
Detail

VANRAES, P.; NIKIFOROV, A.; VYHNÁNKOVÁ, E.; ŠUBRT, M.; KRČMA, F.; VÁVROVÁ, M.; SURMONT, P.; LYNEN, F.; DAELS, N.; DE CLERK, K.; VAN HULLE, S.; VANDAMME, J.; VAN DURME, J.; LEYS, C. Decomposition of Atrazine Traces in Water by Plasma Discharge. HAKONE XIV - Book of Abstracts. Greifswald: 2014. p. 96-96.
Detail

KLÍMOVÁ, E.; KRČMA, F. Underwater Plasma Jet Based on Pin-Hole Configuration. COST Action TD1208 2nd Annual Meeting: Electrical Discharges with Liquids for Future Applications: Final Program and Abstracts Book. Barcelona: Catalunian University, 2015. p. 55-55. ISBN: 978-84-606-5787-3.
Detail

ASIMAKOULAS, L.; GRAHAM, W.G.; KRČMA, F.; DOSTÁL, L.; STALDER, K.R.; FIELD T.A. Fast framing imaging and modelling of vapour formation and discharge initiation in electrolyte solutions. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, vol. 29, no. 3, p. 035013-1 (035013-19 p.)ISSN: 0963-0252.
Detail

TARASENKA, N. N.; KiIRIS, V. V.; TARASENKO N. V.; KRČMA, F. Preparation of compound nanoparticles by plasma and laser-induced liquid chemistry. Bioplasmas & Plasmas with Liquids - Bookof Abstracts. Bologna: Bologna University, 2015. p. 64-64. ISBN: neuvedeno.
Detail

KRČMA, F., MASON, N., ORSZÁGH, J., PAPP, P., MATEJČÍK, Š.: 20th Symposium on Application of Plasma Processes and COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids. Tatranská Lomnica (17.01.2015)
Detail

KRČMA, F.: COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatments. Brno (15.09.2016)
Detail

KRČMA, F.: International Conference on Electrical Discharges with Liquids (ICEDL 2016). Kocaeli (13.03.2016)
Detail

KRČMA, F.: International Conference on Plasmas with Liquids. Praha (05.03.2017)
Detail

KRČMA, F.: Bioplasmas and plasmas with liquids. Bertinoro (13.09.2015)
Detail

KRČMA, F.: COST TD1208 Annual Meeeting: Electrical discharges with liquids for future applications. Lisbon (10.03.2014)
Detail

KRČMA, F.: COST TD1208 2nd annual meeting - Electrical Discharges with Liquids for Future Applications. Barcelona (23.02.2015)
Detail

KRČMA, F.: Gas/Plasma-Liquid Interface Chemistry: Transport, Chemistry and Fundamental Data. Leiden (04.08.2014)
Detail

KRČMA, F.: COST TD1208 Chemistry initiated by electrical discharges with liquids. Ljubljana (03.02.2014)
Detail

KRČMA, F.: COST TD1208 Interactions of plasma’s reactive species with materials and surfaces. Bratislava (29.10.2013)
Detail

KRČMA, F.: Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics (FLTPD) XI. Porquerolles Island (24.05.2015)
Detail

Link