Project detail

Organic compounds decomposition in non-equilibrium plasmas

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2003-03-10 - not assigned)

On the project

Předkládaný projekt se zaměřuje na studium rozkladu VOC (Volatile Organic Compouds - nebezpečné organické látky) v nerovnovážném plazmatu. Při řešení bude využito dvou typů výbojů, a to klouzavého výboje (GlidArc) a tzv. plazmové tužky. Charakterizace produktů rozkladu bude prováděna pomocí plynové chromatografie spojené s hmotnostní spektroskopií a ESR spektroskopie. K charakterizaci vlastního výboje pak bude využívána optická emisní spektroskopie plazmatu. Výstupem projektu budou nové poznatky o rozkladu toxických látek v nerovnovážném plazmatu, které budou prezentovány na mezinárodním odborném fóru. Na základě výsledků bude možné připravit novou úlohu do praktik pro 4. ročník dvou studijních oborů na FCH VUT.

Description in English
The project focuses on the Volatile Organic Compounds destruction in non-equilibrium plasmas. The discharges will be Gliging Arc Discharge and plasma pencil discharge. The products characterisation will be done by GC-MS and ESR spectroscopy. The characterisation of the own discharge will be realised bz optical emission spectroscopy. The experimental results will be presented on internation conferences and they will form the basis for the future application in the practical courses at faculty.

Keywords
klouzavý výboj, rozklad organických látek

Key words in English
gliding discharge, organic compounds destruction

Mark

IS2002/1853a

Default language

Czech

People responsible

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2003-03-10 - not assigned)

Results

KRČMA, F., GROSSMANNOVÁ, H. Decomposition of Toluene and Hexane in Nitrogen-Argon Gliding Arc Discharge. In Proceedings of XVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2003. p. 105 ( p.)ISBN: 80-214-2307-2.
Detail