Project detail

Advanced applications of physical-chemical processes

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

Aplikace využívající nejrůznějších fyzikálně-chemických procesů jsou jedním z nejperspektivnějších směrů současného výzkumu. Jsou zahrnuty okruhy biopolymerní, plazmochemické i materiálového zaměření. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména aktivní účast studentů na mezinárodních konferencích a jejich mimořádná stipendia.

Description in English
Applications using various physical-chemical processes are one of the most promissing directions of the contemporary research. The research in biopolymer, plasmachemical as well material fields are included in the project. The topics of PhD thesis are cross-linked and this approach allows comparison and application of various analytical techniques with the goal to obtain the maximal knowledge about basic mechanisms of the studied processes. The project will support mainly the active participation of students at international conferences and the extraordinary scholar ships of PhD students.

Keywords
fyzikální chemie, plazmochemie, biokoloidy, pokročilé materiály

Key words in English
physical chemistry, plasma chemistry, biocolloids, advanced materials

Mark

FCH-S-10-8

Default language

Czech

People responsible

Bachratá Radka, Ing. - fellow researcher
Bakajová Barbora, Ing. - fellow researcher
Bursáková Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Cihlář Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čechová Eva, Ing. - fellow researcher
David Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Doskočil Leoš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drastík Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Heinrichová Patricie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hurčíková Andrea, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kislinger Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Konečná Soňa, Ing. - fellow researcher
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Králová Marcela, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krouská Jitka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kučerík Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lipenská Michaela, Ing. - fellow researcher
Mlčoch Tomáš, Ing. - fellow researcher
Němcová Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Průšová Alena, Ing. - fellow researcher
Salyk Ota, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Sázavská Věra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Soural Ivo, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stančík Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stružínský Ondřej, Ing. - fellow researcher
Šedina Martin, Ing. - fellow researcher
Töröková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Totová Ivana, Ing. - fellow researcher
Uhrová Anna, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Venerová Tereza, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Věrná Jana, Ing. - fellow researcher
Veselý Michal, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2011-01-01 - 2011-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

DAVID, J.; KUČERÍK, J. Physical-Chemical Properties and Application Potential of Humates Prepared from Regenerated Lignites. Advances in natural organic matter and humic substances research 2008-2010 - XV Meeting of the International Humic Substances Society Proceedings vol. 3 http://digital.csic.es/handle/10261/26346. Sevilla & Puerto de la Cruz, Španělsko: International Humic Substances Society, Institutional Repository of Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2010. p. 262-265.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Gamut volume as a tool for print life estimation. 2010.
Detail

KALINA, M.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Non-stationary fractionation of diffusing metal ions in reactive humic matrices. In X. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists 2010. Brno: Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, 2010. p. 111-112. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

HEINRICHOVÁ, P.; MOŽÍŠKOVÁ, P.; ŠEDINA, M.; WEITER, M. The photodegradation of polymers and small molecular materials applied in organic optoelectronic devices. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: 2010. p. 81-83. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z.; KREJSKOVÁ, E.; TOTOVÁ, I.; SÁZAVSKÁ, V. Influence of Solid Surface Material on Ozone Decomposition. In Hakone XII - Book of contributed papers. 2010. p. 306-310. ISBN: 978-80-89186-70-9.
Detail

PULPYTEL, J.; BHATT, S.; KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; AREFI-KHONSARI, F. Atmospheric Pressure Plasma Jet for the Deposition of Oxides Thin Films at High Rates. In HAKONE XII - Book of Contributed Papers. 2010. p. 467-471. ISBN: 978-80-89186-70-9.
Detail

NĚMCOVÁ, L.; KRČMA, F.; NIKIFOROV, A.; LEYS, C. Influence of Current and Kind of Gas on the Hydrogen Peroxide Generation in the Water Solutions. In HAKONE XII - Book of Contributed Papers. 2010. p. 398-401. ISBN: 978-80-89186-70-9.
Detail

ŠEDINA, M.; HEINRICHOVÁ, P.; WEITER, M.; VALA, M.; SALYK, O. The role of various transport layers type for construction of organic solar cells. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 205-207. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

POLÁCHOVÁ, L.; HORVÁTH, G.; KRČMA, F.; KLOHNOVÁ, K.; MASON, N.; ZÁHORAN, M.; MATĚJČÍK, Š. Titan's Atmosphere Chemistry Simulation in Atmospheric Glow Discharge. In HAKONE XII - Book of Contributed Papers. 2010. p. 270-274. ISBN: 978-80-89186-70-9.
Detail

VYHNALÍKOVÁ, J.; KRČMA, F.; BALAŠTÍKOVÁ, R. Decomposition of VOC in Surface and Volume Dielectric Barrier Discharges cCombined with in situ Photocatalyzis. In HAKONE XII - Book of Contributed Papers. 2010. p. 275-279. ISBN: 978-80-89186-70-9.
Detail

HORVÁTH, G.; KRČMA, F.; POLÁCHOVÁ, L.; KLOHNOVÁ, K.; MASON, N.; ZÁHORAN, M.; MATĚJČÍK, Š. An Optical Emission Spectroscopy of Atmospheric Glow Discharge between Shaped Electrodes in CH4-N2 Gas Mixture. In HAKONE XII - Book of Contributed Papers. 2010. p. 260-264. ISBN: 978-80-89186-70-9.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; DZIK, P. Světlostálost chromogenních a inkoustových velkoformátových fotografických materiálů. In POLYGRAFIA ACADEMICA 2010 zborník prispevkov. 2010. s. 146-150. ISBN: 978-80-227-3340-3.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Utilization of Fractional Extraction for Characterization of the Interactions Between Humic Acids and Metals. In XI pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. p. 158-161. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

KRČMA, F.; KLOHNOVÁ, K.; POLÁCHOVÁ, L.; HORVÁTH, G. Optical Emission Spectroscopy of Atmospheric Pressure Discharges in Nitrogen-Methane Gas Mixtures. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 46-50. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

KOZÁKOVÁ, Z.; HLAVATÁ, L.; KRČMA, F. Diagnostics of Electrical Discharges in Electrolytes: Influence of Electrode and Diaphragm Configuration. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 83-87. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

VANRAES, P.; NIKIFOROV, A.; LEYS, C.; NĚMCOVÁ, L.; KRČMA, F. Under Water Discharge in Bubbles in Very Low Conductive Solutions. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 88-92. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

SOURAL, I.; KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V. Study of Pressure and Temperature Influence on the Nitrogen Plasma under Discharge and Post-Discharge Conditions. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 124-128. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

VYHNALÍKOVÁ, J.; KRČMA, F.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; DZIK, P. Decomposition of VOC in Surface Dielectric Barrier Discharges Combined with in situ Photocatalyzis. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 136-140. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; PROCHÁZKOVÁ, M.; HRDLIČKA, A. Titration of Selenium Hydride into the Nitrogen Post-Discharge. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 141-145. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

KRČMA, F.; POLÁCHOVÁ, L.; HORVÁTH, G.; MASON, N.; ZÁHORAN, M.; MATĚJČÍK, Š. Simulation of Titan's atmosphere processes using DC gliding arc discharge. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 185-188. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; BOCKOVÁ, I. Influence of Mercury Titration on Kinetic Processes in Nitrogen Post-Discharge. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 210-214. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

PROCHÁZKA, M.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. Spectroscopy of Plasma Deposition Processes Using Dimethylphenylsilane Precursor. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 247-251. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

SÁZAVSKÁ, V.; ŘÁDKOVÁ, L.; KRČMA, F.; ZMRZLÝ, M.; PŘIKRYL, R.; ZÁHORAN, M. Plasma Treatment of Corrosion Layers from Brass. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 266-270. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

WATSON, J.; ZÁHORAN, M.; HORVÁTH, G.; MASON, N.; KRČMA, F.; KLOHNOVÁ, K.; POLÁCHOVÁ, L.; MATĚJČÍK, Š. Organic Abundances in Atmospheric Pressure N2-CH4 Discharges. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. p. 257-261. ISBN: 978-80-89186-77-8.
Detail

CHYTIL, M.; PEKAŘ, M. Calorimetric and light scattering study of inetractions and macromolecular properties of native and hydrophobically modified hyaluronan. Carbohydrate Polymers, 2010, vol. 2010, no. 81, p. 855-863. ISSN: 0144-8617.
Detail

CIHLÁŘ, Z.; DAVID, J.; KUČERÍK, J. Vývoj hydrogelů na bázi huminových kyselin. Chemické listy. Pardubice: Česká společnost chemická, 2010. s. 513-513. ISSN: 0009-2770.
Detail

PRŮŠOVÁ, A.; ŠMEJKALOVÁ, D.; CHYTIL, M.; VELEBNÝ, V.; KUČERÍK, J. An alternative DSC approach to study hydration of hyaluronan. Carbohydrate Polymers, 2010, vol. 82, no. 2, p. 498-503. ISSN: 0144-8617.
Detail

PRŮŠOVÁ, A.; CONTE, P.; KUČERÍK, J.;ALONZO, G. Dynamics of hyaluronan aqueous solutions as assessed by fast field cycling NMR relaxometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2010, vol. 397, no. 7, p. 3023-3028. ISSN: 1618-2642.
Detail

ČERNÁ, M.; VESELÝ, M.; DZIK, P. Physical and chemical properties of titanium dioxide printed layers. CATALYSIS TODAY, 2011, vol. 161, no. 1, p. 97-104. ISSN: 0920-5861.
Detail

CIHLÁŘ, Z.; KUČERÍK, J. REGENERATED HUMIC ACIDS OBTAINED BY THE AIR OXIDATION OF SOUTH MORAVIAN LIGNITE. PART. 2. THERMOANALYTICAL CHARACTERIZATION OF PRODUCTS. Petroleum and Coal, 2010, vol. 52, no. 4, p. 49-55. ISSN: 1335-3055.
Detail

BAKAJOVÁ, B.; ILČIN, M.; HOLÁ, O.; KUČERÍK, J. Resistance of polyvinyl alcohol blends stabilized by sodium and ammonium salts of lignite humic acids against gamma-irradiation. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2011, vol. 287, no. 2, p. 449-458. ISSN: 0236-5731.
Detail

BAKAJOVÁ, B.; von WANDRUSZKA, R. Radical Stabilization in Dissolved Humates. Open Journal of Physical Chemistry, 2011, vol. 1, no. 3, p. 55-60. ISSN: 2162-1969.
Detail

NIKIFOROV, A.; LEYS, C.; NĚMCOVÁ, L.; KRČMA, F. Physical properties and chemical efficiency of an underwater dc discharge generated in He, Ar, N2 and air bubbles. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY, 2011, vol. 20, no. 3, p. 034008-10. ISSN: 0963-0252.
Detail

KRČMA, F.; BOCKOVÁ, I.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I.; HRDLIČKA, A.; KANICKÝ, V. Excitation of Mercury Atoms in Nitrogen Post-Discharge. Journal of Physics: Conference Series, 2014, vol. 516, no. 1, p. 012005-012005. ISSN: 1742-6596.
Detail

TOTOVÁ, I.; KRČMA, F.; NIKIFOROV, A.; LEYS, C. DC Underwater Capillary Discharge With Symmetrical Hole: Diagnostics and Pumping Effect. Journal of Physics: Conference Series, 2014, vol. 516, no. 1, p. 012007-012007. ISSN: 1742-6596.
Detail

NĚMCOVÁ, L.; KRČMA, F.; NIKIFOROV, A.; LEYS, C. Destruction of Direct Blue 106 Dye in Underwater Discharge. Journal of Physics: Conference Series, 2014, vol. 516, no. 1, p. 012008-012008. ISSN: 1742-6596.
Detail

HORVÁTH, G.; KRČMA, F.; POLÁCHOVÁ, L.; KLOHNOVÁ, K.; MASON, N.; ZÁHORAN, M.; MATĚJČÍK, Š. Organic Chemistry of NH3 and HCN Induced by an Atmospheric Abnormal Glow Discharge in N2-CH4 Mixtures. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, 2011, vol. 53, no. 1, p. 11001-1 (11001-10 p.)ISSN: 1286-0042.
Detail

NĚMCOVÁ, L.; NIKIFOROV, A.; LEYS, C.; KRČMA, F. Chemical Efficiency of H2O2 Production and Decomposition of Organic Compounds under Action of DC Underwater Discharge in Gas Bubbles. IEEE Transactions on Plasma Science, 2011, vol. 39, no. 3, p. 865-870. ISSN: 0093-3813.
Detail

VOJKOVSKÁ, H.; SLÁMOVÁ, J.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Study of Sterilization Effect of Dielectric Barrier Discharge on Eucaryotic Microorganisms. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2010, vol. 89, no. 1, p. 331-334. ISSN: 0373-3742.
Detail

SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; ZEMÁNEK, N.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; ZMRZLÝ, M.; JANOVÁ, D. Pulsed RF Low Pressure Hydrogen Plasma for Plasmachemical Corrosion Removal. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2010, vol. 89, no. 1, p. 315-318. ISSN: 0373-3742.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; BOCKOVÁ, I.; SOURAL, I.; GUERRA, V. Mercury Titration in Nitrogen Post-Discharge. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2010, vol. 89, no. 1, p. 213-216. ISSN: 0373-3742.
Detail

KRČMA, F.; KLOHNOVÁ, K.; POLÁCHOVÁ, L.; HORVÁTH, G. Optical Emission Spectroscopy of Abnormal Glow Discharge in Nitrogen-Methane Mixtures at Atmospheric Pressure. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2010, vol. 89, no. 1, p. 371-374. ISSN: 0373-3742.
Detail

PRŮŠOVÁ, A.; CONTE, P.; KUČERÍK, J. DEPASCUALE, C. ALONZO, G. Dynamics of water solutions of natural polysaccharides by fast field cycling nmr relaxometry. Geophysical Research Abstracts, 2010, vol. 12, no. 1, p. 3023-3028. ISSN: 1607-7962.
Detail

DAVID, J.; WEITER, M.; VALA, M.; VYŇUCHAL, J.; KUČERÍK, J. Stability and structural aspects of diketopyrrolopyrrole pigment and its N-alkyl derivatives. DYES AND PIGMENTS, 2011, vol. 89, no. 1, p. 137-143. ISSN: 0143-7208.
Detail

KRUTIŠOVÁ, T.; HALASOVÁ, T.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Influence of the preparing of a biopolymer-surfactant system on its aggregation behavior. Praha: ECIS, 2010. p. P2.57 (P2.57 p.)
Detail

MAIVALDOVÁ, I.; HALASOVÁ, T.; MRAVEC, F.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Interaction between phospholipids and hyaluronan - a fluorescence probe study. Praha: ECIS, 2010. p. P7.6 (P7.6 p.)
Detail

ČTVRTNÍČKOVÁ, A.; KUČERÍK, J.; BENITES, V.M.; RECH, I.; ROCHA DA SILVA, M.; POLIDORO, J.C.; DE CAMPOS, D.V.B. Production of Granulated Organomineral Fertilizer Using South Moravian Lignite. In Meeting the fertilizer demand on a changing globe: biofuels, climate change and contaminants. proceedings. Rumunsko: International Scientific Centre for Fertilizers (CIEC), 2010. p. 634-641. ISBN: 978-973-27-2043-1.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; DZIK, P.; VESELÝ, M. Gamut volume as a tool for print lifetime estimation. In Grid 2010, Proceedings The fifth international symposium GRID 2010. 2010. p. 73-75. ISBN: 978-86-7892-294-7.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; POTOČKOVÁ, J. Application of fractional and sequential extraction for the study of the interactions between humic acids and metals. 13th European Student Colloid Conference. Göteborg: Chalmers Reproservice Göteborg, 2011. p. 57-57.
Detail

HALASOVÁ, T.; KROUSKÁ, J.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Hyaluronan-surfactant interactions in physiological solution studied by tensiometry and fluorescence probe techniques. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2011, vol. 391, no. 1-3, p. 25-31. ISSN: 0927-7757.
Detail

HALASOVÁ, T.; PIHÍKOVÁ, D.; SZEWIECZKOVÁ, J.; MRAVEC, F. Fluorescence probes and microrheology with fluorescent particles in investigation of aggregation behavior in ionic surfactant/non-ionic surfactant/polyelectrolyte system. Strasbourg: 12th International Conference on Methods and Applications of Fluorescence, 2011. p. 232-232.
Detail

MRAVEC, F.; STŘONDALOVÁ, H.; HALASOVÁ, T.; MONDEK, J. Interaction between amphiphilic fluorescent probes and biopolymer. Strasbourg: University of Strasbourg, 2011. p. 233-233.
Detail

HEJNÁ, J.; MRAVEC, F.; HALASOVÁ, T.; PEKAŘ, M. INFLUENCE OF PH ON SYSTEM CONTAINING ANIONIC POLYELECTROLYTE AND CATIONIC OR NONIONIC SURFACTANT. Chemické listy. Brno: 2011. p. 903-903. ISSN: 0009-2770.
Detail

HALASOVÁ, T.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Interactions between hyaluronan and CTAB studied by fluorescence spectroscopy. Berlín: 25th Europian Colloid and Interface Society, 2011. p. T-137 (T-137 p.)
Detail

NAVRÁTIL, J.; VALA, M.; WEITER, M. Podpora výuky formou podcast. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. Česká republika: Gaudeamus UHK, 2009. s. 299-303. ISBN: 978-80-7041-971-7.
Detail