Project detail

Diaphragm discharges in Liquids

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2003-03-18 - not assigned)

On the project

Předkládaný projekt se zaměřuje na rozšíření stávajícího zařízení pro generaci výboje v dielektrické diafragmě pod hladinou kapaliny v pulsním režimu provozu. Za tím účelem bude zkonstruován pulsní vysokonapěťový generátor a nová výbojová komora, na nichž budou zohledněny dosavadní zkušenosti jak z našeho pracoviště, tak i Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze. Na novém zařízení budou po prvních testech zaměřených na generaci peroxidu vodíku účinkem plazmatu realizovány experimenty zaměřené na rozklad aromatických organických látek v kapalné fázi účinkem reaktivních částic produkovaných elektrickým výbojem. Výsledky získané na pulsním zařízení budou porovnávány s výsledky získanými na stávajícím nepulsním zařízení a následně budou konfrontovány s výsledky obdobných experimentů získanými na předních světových pracovištích. Výsledky samostatné práce bude řešitelka prezentovat na celosvětové konferenci International Symposium on Plasma Chemistry, která proběhne v létě na Sicílii. Získané výsledky poslouží nejen k přípravě doktorské práce řešitelky, ale na jejich základě bude rovněž vybudována úloha do Praktika z chemie a fyziky nízkoteplotního plazmatu pro magisterské studenty oboru Spotřební chemie.

Description in English
The project is oriented on the improvemnt of the existing experimental device for the discharge generation under liquids in the pulsed regime. A new pulsed high-voltage source and discharge reactor will be constructed with respect to actual experience of our laboratory as well as of the Institute of Plasma Physics of Acedemy of Science in Prague. The first test on the new device will be focused on the hydrogen peroxide generation, later the destruction of various arromatic organic compounds destruction will be studied. The results will be compared with results obtained using the non-pulsed diaphragm discharge. The results will be presented on the International Symposium on Plasma Chemistry in Taormina (2003) and they will be included into the doctoral Thesis of the applicant. They will be also a basis for the preparation of a new practical task at our faculty.

Keywords
diafragmový výboj, peroxid vodíku, rozklad organických látek

Key words in English
diaphragm discharge, hydrogen peroxide, organic compounds destruction

Mark

IS2003/894

Default language

Czech

People responsible

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Chemistry
- (2003-01-01 - not assigned)

Results

STARÁ, Z., KRČMA, F. The Investigation of the DC Diaphragm Discharge in Liquids. In Proceedings of 14th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Slovenská akadémia ved, 2003. p. 225 ( p.)ISBN: 80-8040-195-0.
Detail

Stará, Z., Krčma, F. The Study of H2O2 Generation by DC Diaphragm Discharge in Liquids. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, vol. 54, no. C, p. 1050 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

STARÁ, Z., KRČMA, F., RAŠKOVÁ, Z. A DC Diaphragm Discharge in Water Solutions. In Proceedings of ISPC XVI. Taormina: IUPAC, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

STARÁ, Z., KRČMA, F. DC Diaphragm Discharge in Water Solutions. In Proceedings of ICPIG XXVI. Greifswald: Ernst Moritz Arndt Universitat Greifswald, 2003. p. 67 ( p.)ISBN: 3-00-011689-3.
Detail

STARÁ, Z., RAŠKOVÁ, Z., KRČMA, F., SLAVÍČEK, P. DC Corona-like Diaphragm Discharge in Liquids. In Proceedings of XVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2003. p. 182 ( p.)ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

STARÁ, Z., KRČMA, F., RAŠKOVÁ, Z., SLAVÍČEK, P. DC corona-like discharge in liquids. In Proceedings of the 12th Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2003. Praha: MATFYZPRESS, 2003. p. 420 ( p.)ISBN: 80-86732-18-5.
Detail

STARÁ, Z., SLAVÍČEK, P., KRČMA, F. Chemical Processes in Water Solutions During the Diaphragm Discharge. In ISPC XVII - book of Abstracts. Toronto: 2005. p. 1155-1156.
Detail

STARÁ, Z., SLAVÍČEK, P., KRČMA, F. Chemical Processes in Water Solutions During the Diaphragm Discharge. In Proceedings of ISPC XVII. Toronto: 2005. p. P103 ( p.)
Detail

PROCHÁZKOVÁ, J., KRČMA, F., STARÁ, Z. Diagnostics of Organic Compounds Degradation by Optical Emission Spectroscopy. In Proceedings of Week of Doctoral Students, Part II. Praha: Matfyzpress, 2005. p. 414-418. ISBN: 80-86732-59-2.
Detail

Stará, Z., Krčma, F. Degradation of Organic Dyes by the DC Diaphragm Discharge. In Extended Abstract of 2nd ISAPT. Fukuoka: Kyushu University, 2004. p. 73 ( p.)
Detail

Krčma, F., Stará, Z. The Investigation of Chemical Processes Initiated by the Diaphragm Discharge in Liquids. In Proceedings of SPIG 22. Beograd: Vinca Institut, 2004. p. 601 ( p.)
Detail

Procházková, J., Stará, Z., Krčma, F. Diagnostic of the DC Diaphragm Discharge in Water Solutions. In Extended Abstracts of 2nd ISAPT. Fukuoka: Kyuchu University, 2004. p. 69 ( p.)
Detail

Stará, Z., Krčma, F. Degradation of Organic Dyes versus H2O2 Generation. In Proceedings of 15th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Universita Komenského, 2005. p. 105 ( p.)ISBN: 80-223-2018-8.
Detail

Procházková, J., Stará, Z., Krčma, F., Slavíček, P. OES in the DC Diaphragm Discharge in Liquids. In Proceedings of 15th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Universita Komenského, 2005. p. 233 ( p.)ISBN: 80-223-2018-8.
Detail

Stará, Z., Krčma, F. A Study of the Processes in the Diaphragm Discharge in Water Solutions. In Proceedings of Week of Doctoral Students. Praha: Matfyzpress, 2004. p. 254 ( p.)ISBN: 80-86732-32-0.
Detail

Krčma, F., Stará, Z. Diaphragm Discharge in Practical Plasma-Chemistry Exercises. In Proceedings of New Trends in Physics. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 330 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

STARÁ, Z., RAŠKOVÁ, Z., KRČMA, F. The Study of the DC Diafragm Discharge in Liquids. In Proceedings of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics V. Bari: Universita Bari, 2003. p. 251 ( p.)
Detail