Project detail

Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí pokročilé aplikace

Duration: 01.03.2021 — 28.02.2022

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2021-01-01 - 2022-12-31)

On the project

Aplikace využívající nejrůznějších fyzikálně-chemických procesů patří mezi hot topic současné vědy a výzkumu. V projektu jsou zahrnuty okruhy biopolymerní, plazmochemické i materiálového zaměření. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména literatura, materiál, mimořádná stipendia studentů a publikační výstupy.

Mark

FCH-S-21-7301

Default language

Czech

People responsible

Bartoš Radim, Ing. - fellow researcher
Belisová Mária, Ing. - fellow researcher
Čechová Ludmila, Ing. - fellow researcher
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Enev Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havlíková Martina, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Heger Richard, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chudják Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kalina Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kutlvašrová Barbora, Ing. - fellow researcher
Marková Aneta, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marková Kateřina, Ing. - fellow researcher
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Richterová Veronika, Ing. - fellow researcher
Smilek Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sovová Šárka, Ing. - fellow researcher
Svoboda Tomáš, Ing. - fellow researcher
Szabová Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Trudičová Monika, Ing. - fellow researcher
Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Zinkovska Natalia, Ing. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2021-01-01 - 2021-12-31)
Materials Research Centre
- (2021-01-01 - 2021-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2021-01-01 - 2021-12-31)

Results

PEKAŘ, M. Non-Equilibrium Thermodynamics View on Kinetics of Autocatalytic Reactions—Two Illustrative Examples. MOLECULES, 2021, vol. 26, no. 3, p. 1-8. ISSN: 1420-3049.
Detail

Natalia Zinkovska, Jiří Smilek, Miloslav Pekař. Hydrogels with Gradient Properties: Preparation Methods and Characterization Techniques. Nanocon 2022 14th International Conference on Nanomaterials - Research & Application Abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2022. p. 91-91. ISBN: 978-80-88365-07-5.
Detail

HEGER, R.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. The study of the hydrogel systems with micellar nanodomains and the effect of the pH changes on their properties. In Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. p. 440-445. ISBN: 978-80-87294-98-7.
Detail

SOVOVÁ, Š. PHYSICAL CHARACTERIZATION OF SIO2 NANOFLUID. Aveiro: UA Editoria, 2021. p. 116-116.
Detail

SOVOVÁ, Š.; PEKAŘ, M. PHYSICAL CHARACTERIZATION OF SIO2 NANOFLUID. Aveiro, Portugal: 2021. p. 116-116.
Detail

MARKOVÁ, A.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Effects influencing the transconductance of OECTs. 14th International Symposium on Flexible Organic Electronics. Thessaloniki, Greece: ISFOE21 Organizing and International Scientific Committees, 2021. p. 166-166.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; ZAHRÁDKA, J.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Controlling the internal microstructure and properties of physically cross-linked PVA hydrogels by the rate of freezing. In Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. p. 547-552. ISBN: 978-80-87294-98-7.
Detail

HÁJOVSKÁ, P.; CHYTIL, M.; KALINA, M. Characterization of albumin and hyaluronan‑albumin mixed hydrogels. Chemical Papers, 2021, vol. 75, no. 11, p. 1-8. ISSN: 0366-6352.
Detail

JANČÍKOVÁ, S.; DORDEVIČ, D.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M.; TESIKOVA, K.; BOJAN, A.; TREMLOVÁ, B.; TREML, J.; NEJEZCHLEBOVÁ, M.; VAPENKA, L.; RAJCHL, A.; BULAKOVÁ, M. Incorporation of Natural Blueberry, Red Grapes and Parsley Extract by-Products into the Production of Chitosan Edible Films. Polymers, 2021, vol. 13, no. 19, p. 1-21. ISSN: 2073-4360.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; ZAHRÁDKA, J.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Tailoring mechanical and transport properties of polyvinyl alcohol based semi-interpenetrating hydrogels. 35 th Conference of the European Colloid & Interface Society – Book of Abstracts (Poster Presentations). 2021. p. 252-252.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; ZAHRÁDKA, J.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. The Effect of Freezing Rate on Properties of PVA Hydrogels Prepared by Cyclic Freezing/Thawing. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 146-147. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

RICHTEROVÁ, V.; PEKAŘ, M. Effect of silk fibroin on diffusion properties of agarose hydrogels. XXI. WORKSHOP OF BIOPHYSICAL CHEMISTS AND ELECTROCHEMISTS. 2021. p. 103-103.
Detail

ŠKARPA, P; ŠKOLNÍKOVÁ, M.; ANTOŠOVSKÝ, J.; HORKÝ, P.; SMÝKALOVÁ, I.; HORÁČEK, J.; DOSTÁLOVÁ, R.; KOZÁKOVÁ, Z. Response of Normal and Low-Phytate Genotypes of Pea (Pisum sativum L.) on Phosphorus Foliar Fertilization. Plants, 2021, vol. 10, no. 8, p. 1608-1 (1608-14 p.)ISSN: 2223-7747.
Detail

MARKOVÁ, A.; VALA, M.; WEITER, M. Device for ionic exchange explanation: Organic electrochemical transistor in a fluorescence study. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 89-91. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

PISÁRČIK, M.; LUKÁČ, M.; JAMPÍLEK, J.; BILKA, F.; BÍLKOVÁ, A.; PAŠKOVÁ, L.; DEVÍNSKY, F.; HORÁKOVÁ, R.; BŘEZINA, M.; OPRAVIL, T. Silver Nanoparticles Stabilized with Phosphorus-Containing Heterocyclic Surfactants: Synthesis, Physico-Chemical Properties, and Biological Activity Determination. Nanomaterials, 2021, vol. 11, no. 8, p. 1-17. ISSN: 2079-4991.
Detail

ŠKOLNÍKOVÁ, M.; ŠKARPA, P; RYANT, P.; KOZÁKOVÁ, Z.; ANTOŠOVSKÝ, J. Response of Winter Wheat (Triticum aestivum L.) to Fertilizers with Nitrogen-Transformation Inhibitors and Timing of Their Application under Field Conditions. Agronomy, 2022, vol. 12, no. 1, p. 0223-1 (0223-16 p.)ISSN: 2073-4395.
Detail

WIELEND, D.; SALINAS, Y.; YUMUSAK, C.; SARICIFTCI, N. Immobilized Poly(anthraquinones) for Electrochemical Energy Storage Applications: Structure-Property Relations. ChemElectroChem, 2021, vol. 8, no. 22, p. 4360-4370. ISSN: 2196-0216.
Detail

MARKOVÁ, K.; PEKAŘ, M. Dual-focus fluorescence correlation spectroscopy in the study of hydrogel properties. Studentská odborná konference Chemie je život 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 88 ( p.)ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

MARKOVÁ, K.; PEKAŘ, M. Hydrogel structure determined by fluorescent nanoparticles. Nanocon 2021 – Abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2021. ISBN: 978-80-88365-00-6.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; PAPEŽÍKOVÁ, H.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Tailoring the internal microstructue of the hydrogels based on poly-HEMA targeted for drug delivery systems. Nanocon 2021 Abstracts 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 1. Ostrava, CZ: Tanger Ltd., 2021. p. 105-105. ISBN: 978-80-88365-00-6.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; PAPEŽÍKOVÁ, H.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Tailoring the internal microstructue of the hydrogels based on poly-HEMA targeted for drug delivery systems. In CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2021. Ostrava: TANGER Ltd., 2022. p. 280-285. ISBN: 978-80-88365-00-6.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; ZAHRÁDKA, J.; MRÁZOVÁ, K.; HRUBANOVÁ, K.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Visualization of internal morphology of hydrogels based on polyvinyl alcohol in comparison with the indirect method of structural characterization. Brno: Czechoslovak Microscopy Society, 2022. p. 402-402.
Detail

ČECHOVÁ, L.; TOMEI, G.; LIŠKOVÁ, K.; MAROTA, E.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Effect of plasma and plasma activated water on growth media used in hydroponics. 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri): Book of Abstracts. Bratislava: Comenius University, 2022. p. 99-99. ISBN: 978-80-8147-115-5.
Detail

KRČMA, F.; FOJTÍKOVÁ, N.; CHUDJÁK, S. Glow discharge initiated chemistry in Mars related atmosphere. ESCAMPIG 2022 - Book of Abstracts. Paris: University Paris-Saclay, 2022.
Detail

KRČMA, F. Novel Dielectric Barrier Discharge Based Plasma Pen for Skin Treatment. FLTPD - Book of abstracts. Trento: University of Trento, 2022.
Detail

KRČMA, F. Diagnostics of Dielectric Barrier Discharge Based Plasma Pen for Skin Treatment. 9th International Conference on Plasma Medicine: Book of Abstracts. Eindhoven: Eindhoven Technical University, 2022. p. 45-45.
Detail

KRČMA, F.; CHUDJÁK, S.; FOJTÍKOVÁ, N. PTR-TOF mass spectrometry of exaust gas of atmospheric pressure operated glow discharge created in prebiotic atmospheres. Workshop on ion chemistry and plasmas – Book of abstracts. Bratislava: Comenius University, 2022.
Detail

KRČMA, F.; CHUDJÁK, S.; FOJTÍKOVÁ, N.; MORAVSKÝ, L.; MATEJČÍK, Š. Electrical discharge initiated chemistry in prebiotic atmospheres. X International Conference Plasma Physics and Plasma Technology - Contributed papers. Minsk: Stepanov Institute, 2022. p. 91-94. ISBN: 978-985-884-193-5.
Detail

Natalia Zinkovska, Jiří Smilek, Miloslav Pekar. Hydrogels with Gradient Properties. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 104-105. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

SOLNIČKA, O.; KUBÍKOVÁ, L.; BAČOVSKÝ, J.; SOVOVÁ, Š.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M.; ENEV, V. Magnetic Fe3O4 nanoparticles, synthesis, surface modification and physicochemical characterization. NANOCON 2022 - ABSTRACTS 14th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 1st Edition, 2022. Ostrava, Czech Republic: Tanger Ltd., 2022. p. 85-85. ISBN: 978-80-88365-07-5.
Detail

ŠEDOVÁ, P., BUFFA, R., KOČÍ, T., KOVÁŘOVÁ, L., BEDNAŘÍK, J., VÁGNEROVÁ, H., VELEBNÝ V. The effect of aminooxy-linkers' structure on the mechanical properties of hyaluronan-oxime hydrogels. EXPRESS POLYM LETT, 2022, vol. 16, no. 3, p. 265-278. ISSN: 1788-618X.
Detail

VIDA, J.; DZIK, P.; HOMOLA, T. PLASMA OXIDATION OF PRINTED POLYSILOXANE LAYERS. In NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials. 2021. p. 126-130. ISBN: 9788088365006.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. TRANSPORT AND INTERACTIONS OF SULFAPYRIDINE IN AGAROSE HYDROGELS ENRICHED BY HUMIC ACIDS. In NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials. 2021. p. 389-395. ISBN: 9788088365006.
Detail

DZIK, P.; VESELÝ, M.; DIWALD, O. Fabrication of Metal Oxide Nanostructures by Materials Printing. In Metal Oxide Nanoparticles: Formation, Functional Properties, and Interfaces. Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2021. p. 229-270. ISBN: 978-1-119-43674-4.
Detail

SOLNIČKA, O.; KUBÍKOVÁ, L.; BAČOVSKÝ, J.; SOVOVÁ, Š.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M.; ENEV, V. Magnetic Fe3O4 nanoparticles, synthesis, surface modification and physicochemical characterization. In Conference Proceedings - NANOCON 2022, 14th International Conference on Nanomaterials - Research & Application October 19 - 21, 2022 / OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava-Zabreh, Czech Republic, European Union: Open Access Conference Proceedings from the conferences organized by TANGER Ltd., 2022. p. 168-173. ISBN: 978-80-88365-09-9. ISSN: 2694-930X.
Detail

ENEV, V.; SEDLÁČEK, P.; KUBÍKOVÁ, L.; SOVOVÁ, Š.; DOSKOČIL, L.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Polarity-Based Sequential Extraction as a Simple Tool to Reveal the Structural Complexity of Humic Acids. Agronomy, 2021, vol. 11, no. 3, p. 1-19. ISSN: 2073-4395.
Detail