Project detail

Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace

Duration: 01.03.2016 — 28.02.2017

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

On the project

Fyzikálně-chemické procesy představují jeden z nejperspektivnějších směrů současného výzkumu. Jsou zde zahrnuty okruhy biopolymerní, plazmochemické i materiálového zaměření. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména aktivní účast studentů na mezinárodních konferencích a jejich mimořádná stipendia, částečně i materiální vybavení.

Mark

FCH-S-16-3393

Default language

Czech

People responsible

Adamcová Zuzana, Ing. - fellow researcher
Burdíková Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Enev Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Heinrichová Patricie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Holíková Lenka, Ing. - fellow researcher
Holínková Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Horák Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hrabal Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hrudíková Radka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hurčíková Andrea, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Janů Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kalina Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koutný Jan, Ing. - fellow researcher
Kovalenko Alexander, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Kratochvílová Romana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krouská Jitka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazánková Věra, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Michalicová Petra, Ing. - fellow researcher
Miková Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mondek Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omasta Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Pilgrová Tereza, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Salyk Ota, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Sedláček Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smilek Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smilková Marcela, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Solná Irena, Ing. - fellow researcher
Suchá Šárka, Ing. - fellow researcher
Töröková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Trhlíková Lucie, Ing. - fellow researcher
Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Veselý Michal, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Věžníková Kateřina, Ing. - fellow researcher
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Materials Research Centre
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Results

MAZÁNKOVÁ, V.; TÖRÖKOVÁ, L.; KRČMA, F.; MASON, N.; MATEJČÍK, Š. The influence of CO2 admixtures on the product composition in a nitrogen-methane atmospheric glow discharge used as a Titan atmosphere mimic. ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF THE BIOSPHERE, 2016, vol. 46, no. 4, p. 499-506. ISSN: 0169-6149.
Detail

HRABAL, M.; OMASTA, L.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors (OECT) prepared via screen printing technique as a tool for biosenssing. 13th International Conference on Organic Electronics - 2017 - Book of abstracts. Saint Petersburg: 2017. p. 112-112.
Detail

BURDÍKOVÁ, J.; MRAVEC, F.; TÜRKEOVÁ, I.; DOSKOČIL, L.; PEKAŘ, M. Phase Transition of Lipids Membranes Determination: Comparison of Different Methods. 2016. p. 238-238.
Detail

BURDÍKOVÁ, J.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Steady-State Fluorescence Spectroscopy Techniques in Determination of Phospholipids Vesicles Properties. Sborník abstraktů: Studentská konference Chemie je život. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2015. p. 61-61. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

PEKAŘ, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; NOVÁK, F. Jsou huminové přípravky opravdu huminové?. Úroda, 2016, roč. 64, č. 4, s. 77-78. ISSN: 0139-6013.
Detail

TRHLÍKOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; ZMEŠKAL, O. Thermal Properties of an Erythritol Derivative. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). AIP Conference Proceedings. USA: American Institute of Physics, 2016. p. 280008-1 (280008-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 1551-7616.
Detail

Veronika Štěpánková, Daniel Švadlák, Radka Hrudíková, Alice Paprskářová, Vojtěch Zápotocký, Vladimír Velebný. The minimal inhibitory concentration obtained by E-test as a criterion for selection of mutual combination of antimicrobial agents. New Biotechnology. Krakow, Poland: New Biotechnology, 2016. p. 80-80. ISSN: 1871-6784.
Detail

MALEKI, Susan, Mali MÆRK, Radka HRUDIKOVA, Svein VALLA a Helga ERTESVÅG. New insights into Pseudomonas fluorescens alginate biosynthesis relevant for the establishment of an efficient production process for microbial alginates. New Biotechnology, 2016, vol. 1, no. 32, p. 12-18. ISSN: 1871-6784.
Detail

ENEV, V.; DOSKOČIL, L.; TÜRKEOVÁ, I.; KLUČÁKOVÁ, M. Steady-state and Time-resolved fluorescence spectroscopy of aquatic humic substances (HS) isolated from Suwannee River and Nordic Lake produced by IHSS. 18th International Conference of International Humic Substances Society: KEYSTONE for FUTURE EARTH: Natural Organic Matter (NOM) in Diverse Environments. 18th International Conference of International Humic Substances Society. Laboratory of Soil Science, Department of Agricultural Science, Kobe University, 1-1 Rokko-Dai, Nada-Ku, Kobe 657-8501: Nobuhide Fujitake (18th IHSS Secretary), 2016. p. 1-2.
Detail

MONDEK, J.; PEKAŘ, M. FCS nanorheology of biopolymeric hydrogels - a novel approach to study passive rheology of hydrogels. 20th European Symposium on Polymer Spectroscopy - Book of abstracts. 2016. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-3-9816007-4-2.
Detail

Lukáš Franke, Stanislav Pepeliaev, Radka Hrudíková, Zbyněk Černý, Dzinais Smirnou, Vladimír Velebný. N-acetylglucoseamine as a signalling molecule triggering hyaluronic acid increase in streptococcus zooepidemicus. New Biotechnology. Krakow, Poland: New Biotechnology, 2016. p. 151-151. ISSN: 1871-6784.
Detail

KRČMA, F. Fyzika a chemie plazmatu za sníženého tlaku: Vlastnosti a aplikace. Zpravodaj České Vakuové Společnosti, 2016, roč. 24, č. 1, s. 5-10. ISSN: 1213-2705.
Detail

TÜRKEOVÁ, I.; ENEV, V.; KROUSKÁ, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Influence of temperature on humic acid-metal ion interaction using isothermal titration calorimetry. 2016. p. 178-178.
Detail

TÜRKEOVÁ, I.; ENEV, V.; KLUČÁKOVÁ, M. Quantify and understanding binding of heavy metals to humic substances by isothermal calorimetry. Laboratory of Soil Science, Department of Agricultural Science, Kobe University, 1-1 Rokko-Dai, Nada-Ku, Kobe 657-8501: Nobuhide Fujitake (18th IHSS Secretary), 2016. p. 1-2.
Detail

TÜRKEOVÁ, I.; SOLNÝ, T.; KLUČÁKOVÁ, M. Study of the glass transition of co-amorphous drug by DMA. In XVI. Workshop of physical chemists and electrochemists Book of abstracts. 1. Masaryk University, Brno, Czech Republic: MUNI press, 2016. p. 212-214. ISBN: 978-80-210-8267-0.
Detail

HRABAL, M.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Screen printing and characterization of thick layer electroluminescence panels. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00, 2017. p. 82-82. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

OMASTA, L.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; VALA, M.; WEITER, M. Screen printing of organic electrochemical transistor for real-time cell culture monitoring. Sborník abstraktů. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017. p. 88-88. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

OMASTA, L.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors for real-time cell observation. XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists Book of abstracts. 1. Brno: Masaryk University, 2017. p. 41-41. ISBN: 978-80-210-8580-0.
Detail

OMASTA, L.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors for real-time cell culture monitoring. Kirchberg in Tirol, Austria: 2017. p. 70-70.
Detail

ENEV, V.; TÜRKEOVÁ, I.; BURDÍKOVÁ, J.; DOSKOČIL, L.; KLUČÁKOVÁ, M. Fluorescence analysis of Cu(II), Pb(II) and Hg(II) ion binding to humic and fulvic acids. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 135-140. ISSN: 0255-5476.
Detail