Project detail

Fyzikálně-chemické procesy a jejich praktické aplikace

Duration: 01.03.2019 — 28.02.2020

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

On the project

Aplikace využívající nejrůznějších fyzikálně-chemických procesů patří mezi hot topic současné vědy a výzkumu. V projektu jsou zahrnuty okruhy biopolymerní, plazmochemické i materiálového zaměření. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména literatura, aktivní účast studentů na konferencích a jejich mimořádná stipendia podle publikačních výstupů.

Mark

FCH-S-19-5919

Default language

Czech

People responsible

Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Enev Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gjevik Alžběta, Ing. - fellow researcher
Heger Richard, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hurčíková Andrea, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chudják Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jarábková Sabína, Ing. et Ing. - fellow researcher
Jugl Adam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kalina Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klímová Edita, Ing. - fellow researcher
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kolesa Pavel, Ing. - fellow researcher
Kotouček Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krouská Jitka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marková Aneta, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marková Kateřina, Ing. - fellow researcher
Mazánková Věra, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Plotěná Michaela, Ing. - fellow researcher
Richterová Veronika, Ing. - fellow researcher
Rybárik Jan, Ing. - fellow researcher
Sedláček Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smilek Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sovová Šárka, Ing. - fellow researcher
Svoboda Tomáš, Ing. - fellow researcher
Sýkorová Kateřina, Ing. - fellow researcher
Trudičová Monika, Ing. - fellow researcher
Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Velcer Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Veselý Michal, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Results

RYBÁRIK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; ENEV, V. Stability of methylated humic acids. In CZECH CHEMICAL SOCIETY SYMPOSIUM SERIES. Czech Chemical Society Symposium Series. Hradec Králové: Česká společnost chemická, 2018. p. 514-515. ISSN: 2336-7210.
Detail

Bartoš, R; Dzik, P. Preparation and Characterisation of photocatalytic active thin layers of Tungsten Oxide via "Brick and Mortar" method. Studentská konference Chemie je život 25-26.11.2021 - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, 2021. p. 68-70. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

RYBÁRIK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Transport of Organic Dyes in Systems Containing Humic Acids. Inzynieria Mineralna, 2019, vol. 1, no. 1, p. 159-162. ISSN: 1640-4920.
Detail

Bartheldyova, E (Bartheldyova, Eliska)[ 1 ] ; Knotigova, PT (Knotigova, Pavlina Turanek)[ 1 ] ; Zachova, K (Zachova, Katerina)[ 2,3 ] ; Masek, J (Masek, Josef)[ 1 ] ; Kulich, P (Kulich, Pavel)[ 1 ] ; Effenberg, R (Effenberg, Roman)[ 4 ] ; Zyka, D (Zyka, Daniel)[ 5 ] ; Hubatka, F (Hubatka, Frantisek)[ 1 ] ; Kotoucek, J (Kotoucek, Jan)[ 1 ] ; Celechovska, H (Celechovska, Hana)[ 1 ] ; Hezova, R (Hezova, Renata)[ 1 ] ; Tomeckova, A (Tomeckova, Andrea)[ 1 ] ; Maskova, E (Maskova, Eliska)[ 1 ] ; Fojtikova, M (Foj. N-Oxy lipid-based click chemistry for orthogonal coupling of mannan onto nanoliposomes prepared by microfluidic mixing: Synthesis of lipids, characterisation of mannan-coated nanoliposomes and in vitro stimulation of dendritic cells. Carbohydrate Polymers, 2019, vol. vol. 207, no. issue 8, p. 521-532. ISSN: 0144-8617.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; KRZYŽÁNEK, V., ADÁMKOVÁ K. On a usability of various available methods in structural analysis of hydrogel system. 10th European Symposium on Biopolymers - Program. 2019. p. 88-88.
Detail

VALA, M.; MARKOVÁ, A.; STŘÍTESKÝ, S.; SALYK, O.; VÍTEČEK, J.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; KUBALA, L.; WEITER, M. High-Performance Organic Electrochemical transistors. Brno: 2019.
Detail

JUGL, A.; PEKAŘ, M. STUDIUM INTERAKCÍ HYALURONAN-AMINOKYSELINY. In Sborník příspěvků termoanalytického semináře TAS 2019. 1. Brno: 2019. s. 89-95. ISBN: 978-80-88307-03-7.
Detail

LEVCHUK, I.; HOMOLA, T.; MORENO-ANDRES, J.; RUEDA-MARQUEZ, J.; DZIK, P.; MORIÑIGO GUTIÉRREZ, M.; SILANPÄÄ, M.; MANZANO, M.; VAHALA, R. Solar photocatalytic disinfection using ink-jet printed composite TiO2/SiO2 thin films on flexible substrate: Applicability to drinking and marine water. SOLAR ENERGY, 2019, vol. 191, no. OCT, p. 518-529. ISSN: 0038-092X.
Detail

KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; ČECHOVÁ, L.; SIMIĆ, S.; DOSKOČIL, L. Generation of silver nanoparticles by the pin-hole DC plasma source with and without gas bubbling. Plasma Physics and Technology, 2019, vol. 6, no. 2, p. 180-183. ISSN: 2336-2626.
Detail

HORVÁTH, G.; SZALAY, ZS.; SIMO, F.; SALGO, K.; KRČMA, F.; MATEJOVÁ, S. Recycling of a Wastewater to Iron Oxide Micro Structures. Environmental Research Communications, 2019, vol. 1, no. 1, p. 085001-1 (085001-8 p.)ISSN: 2515-7620.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRZYŽANKOVÁ, A.; TRUNEC, D.; KRČMA, F. Ozone generation and destruction on ozonizer electrode surfaces. XXXIV International Conference on Phenomena in Ionized Gases (XXXIV ICPIG) and the 10th International Conference on Reactive Plasmas (ICRP-10). Book of Abstracts. Osaka: 2019. p. PO18PM-014 (PO18PM-014 p.)ISBN: 978-4-900986-19-0.
Detail

PEKAŘ, M.; ENEV, V.; KALINA, M.; KUBÍKOVÁ, L.; KRATOCHVÍLOVÁ, R.; SMILKOVÁ, M. Pomocné půdní látky pohledem fyzikální chemie. Zahradnictví. Profi Press, s.r.o. GC GF, 2019, roč. 18, č. 11, s. 66-71. ISSN: 1213-7596.
Detail

BAYEROVÁ, Z.; SMILEK, J. Příprava hydrogelů na bázi trimethylchitosanu s perspektivou pro biomedicínské aplikace. In Recenzovaný sborník příspěvků z 21. celosvětové studentské vědecké konfrence s mezinárodní účastí s názvem Chemie a technologie pro život. FCHPT STU, Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019. s. 255-256. ISBN: 978-80-8208-015-8.
Detail

BAYEROVÁ, Z.; SZABOVÁ, J.; SMILEK, J. Trimethylchitosan a jeho potenciál pro biomedicínské aplikace. In Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. 2019. s. 348-349. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

BĚLUŠOVÁ, A.; SMILEK, J. Studium interakce huminových látek s povrchově aktivními látkami. In Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. 2019. s. 244-245. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; KRZYŽÁNEK, V.; ADÁMKOVÁ, K. Appropriate techniques of structural characterization of a model hydrogels system. Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 87-88. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

MIKYSEK, T.; NIKOLAOU, P.; KAFEXHOLLI, M.; ŠIMŮNEK, P.; VÁŇA, J.; MARKOVÁ, A.; VALA, M.; VALENTI, G. Photophysical and Electrochemiluminescence of Coumarin-Based Oxazaborines. ChemElectroChem, 2020, vol. 7, no. 7, p. 1550-1557. ISSN: 2196-0216.
Detail

HEGER, R.; MRAVEC, F. Influence of pH and Its Changes on the System of Phase-Separated Hydrogels. Studentská odborná konference Chemie je život - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 48-48. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

SZABOVÁ, J.; MRAVEC, F. Preparation and Characterization of Liposomal Complex for Inhalation Drug Delivery. Studentská odborná konference Chemie je život 2019 – Sborník abstraktů. 2019. p. 66-66. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

SZABOVÁ, J.; MRAVEC, F. Liposomal Nanoparticles for Inhalation Drug Delivery. Nanocon 2019 - Abstracts. Ostrava, CZ: Tanger Ltd., 2019. p. 111-112. ISBN: 978-80-87294-94-9.
Detail

MARKOVÁ, K.; PAVLÍKOVÁ, S.; PEKAŘ, M. Optimization of data retrieval from fluorescence correlation spectroscopy for microreological experiments. NANOCON 2019 - Abstracts. 1st. Ostrava: Tanger Ltd, 2019. p. 152 ( p.)ISBN: 978-80-87294-94-9.
Detail

MARKOVÁ, K. Diffusion of Nanoparticles in Complex Colloidal System - a Fluorescence Correlation Spectroscopy Study. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 55 ( p.)ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

Eimear B. Dolan, Björn Hofmann, M. Hamman de Vaal, Gabriella Bellavia, Stefania Straino, Lenka Kovarova, Martin Pravda, Vladimir Velebny, Dorothee Daro, Nathalie Braun, David S. Monahan, Ruth E. Levey, Hugh O'Neill, Svenja Hinderer, Robert Greensmith, Michael G. Monaghan, Katja Schenke-Layland, Peter Dockery, Bruce P. Murphy, Helena M. Kelly, Stephen Wildhirt, Garry P. Duffy. A bioresorbable biomaterial carrier and passive stabilization device to improve heart function post-myocardial infarction. Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2019, vol. 103, no. 109751, p. 1-17. ISSN: 0928-4931.
Detail

Ivana Ščigalková, Julie Bystroňová, Lenka Kovářová, Martin Pravda, Vladimír Velebný, Vladimir Riabov, Harald Klüter, Julia Kzhyshkowska, Nihal Engin Vrana. The effect of healing phenotype-inducing cytokine formulations within soft hydrogels on encapsulated monocytes and incoming immune cells. RSC Advances, 2019, vol. 9, no. 37, p. 21396-21404. ISSN: 2046-2069.
Detail

Joanne O’Dwyer, Robert Murphy, Eimear B. Dolan, Lenka Kovarova, Martin Pravda, Vladimir Velebny, Andreas Heise, Garry P. Duffy, Sally Ann Cryan. Development of a nanomedicine-loaded hydrogel for sustained delivery of an angiogenic growth factor to the ischaemic myocardium. Drug Delivery and Translational Research, 2019, vol. 10, no. 2, p. 440-454. ISSN: 2190-393X.
Detail

ŠEDOVÁ, P.; BUFFA, R.; ŠILHÁR, P.; KOVÁŘOVÁ, L.; VÁGNEROVÁ, H.; BEDNAŘÍK, J.; BASARABOVÁ, I.; HEJLOVÁ, L.; ŠČIGALKOVÁ, I.; ŠIMEK, M.; VELEBNÝ, V. The effect of hydrazide linkers on hyaluronan hydrazone hydrogels. Carbohydrate Polymers, 2019, vol. 216, no. 2019, p. 63-71. ISSN: 0144-8617.
Detail

MARKOVÁ, A.; VALA, M.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M. Dependence of PEDOT:PSS Thickness on Transconductance of OECT. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 81 ( p.)ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

Svoboda, T; Dzik, P. Organosilica binders for nanoparticles. Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 84-84. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

NARIMISA, M.; KRČMA, F.; ONYSHCHENKO, Y.; KOZÁKOVÁ, Z.; MORENT, R.; DE GEYTER, N. Atmospheric Pressure Microwave Plasma Jet for Organic Thin Film Deposition. Polymers, 2020, vol. 12, no. 2, p. 1-23. ISSN: 2073-4360.
Detail

SOVOVA, S.; ABALYMOV, A., ;PEKAŘ, M.; SKIRTACH, A.; PARAKHONSKIY, B. Calcium carbonate particles: synthesis, temperature and time influence on size, shape, phase, and their impact on cell hydroxyapatite formation. Journal of Materials Chemistry B, 2021, vol. 2021, no. 9, p. 8308-8320. ISSN: 2050-7518.
Detail

Bartoš, R; Dzik, P. Preparation and Characterisation of Thin Films of Antimony Tin Oxide. Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, 2019. p. 70-70. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

MARKOVÁ, A.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Effect of resistance and thickness on transconductance of the planar PEDOT:PSS based organic electrochemical transistor. International Conference on Organic Electronics. Hasselt, Begie: Hasselt University Belgium, 2019. p. TH34 (TH34 p.)
Detail