Project detail

Fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na základní výzkum a aplikace fyzikálně-chemických procesů v oblastech biopolymerů, plazmové chemie i materiálového inženýrství. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i hlubší poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména aktivní účast studentů na mezinárodních konferencích a jejich mimořádná stipendia podle publikačních aktivit. Část prostředků bude využita i na podporu informačních zdrojů.

Mark

FCH-S-11-2/1320

Default language

Czech

People responsible

Al Mahmoud Alsheikh Amer, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Buteková Silvia, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Doskočil Leoš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Heinrichová Patricie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hurčíková Andrea, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kalina Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Konečná Soňa, Ing. - fellow researcher
Králová Marcela, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krouská Jitka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lipenská Michaela, Ing. - fellow researcher
Němcová Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Procházka Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Průšová Alena, Ing. - fellow researcher
Sázavská Věra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šafaříková Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šedina Martin, Ing. - fellow researcher
Štěpánková Eva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Töröková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Totová Ivana, Ing. - fellow researcher
Uhrová Anna, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Venerová Tereza, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Věrná Jana, Ing. - fellow researcher
Veselý Michal, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

ČERNÁ, M.; GUILLARD, C.; PUZENAT, E.; VESELÝ, M.; DZIK, P. Hydrothermal synthesis of colloidal suspension of TiO2: influence of process conditions on photocatalytic activity. Kuala Lumpur: World Academy of Research and Publication, 2011. p. 47-47.
Detail

ČERNÁ, M.; VESELÝ, M.; DZIK, P.; GUILLARD, C.; PUZENAT, E.; LEPIČOVÁ, M. Fabrication, characterization and photocatalytic activity of TiO2 layers prepared by inkjet printing of stabilized nanocrystalline suspensions. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2013, vol. 138-139, no. 0, p. 84-94. ISSN: 0926-3373.
Detail

OMELKA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, L. Radical products generated by the oxidation of some selected types of secondary amines. Chemické listy. 2011. p. 887-888. ISSN: 0009-2770.
Detail

KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; SMITALOVÁ, M. Influence of the modification of humic acids on their reactivity. Chemické listy. Brno: Czech Chemical Society, 2011. p. 895-895. ISSN: 0009-2770.
Detail

KROUSKÁ, J.; PEKAŘ, M. Surface tension of hyaluronan-surfactant systems. Elektronický sborník. Berlín: TU Berlín, 2011.
Detail

HERZOG, M.; KROUSKÁ, J.; PEKAŘ, M. Dynamic tensiometry of hyaluronan-surfactant systems. Chemické listy. Chemické listy. Praha: Czech chemical society, 2011. p. s898 ( p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

ESTOURNEL-PELARDY, C.; GRASSET L.; DOSKOČIL, L.; AMBLÈS A. Comparison of three methods for the analysis of lignin in soils and sediments: CuO oxidation, thermochemolysis and Derivatization Followed by Reductive Cleavage method. Geophysical Research Abstracts. Vienne: European Geosciences Union, 2011.
Detail

DOSKOČIL, L.; GRASSET, L.; PEKAŘ, M. Insights into lignite structure from chemical degradation methods. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2011. p. s894 ( p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

KONEČNÁ, S.; GRASSET, L.; KLUČÁKOVÁ, M. Effect of methylation on humic acids. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2011. p. 898 ( p.)
Detail

ČERNÁ, M.; GUILLARD, C.; PUZENAT, E.; VESELÝ, M.; DZIK, P. Hydrothermal synthesis of TiO2: influence of process conditions on photocatalytic activity. International Journal of Chemical and Environmental Engeneering, 2011, vol. 2, no. 4, p. 255-260. ISSN: 2078-0737.
Detail

ČERNÁ, M.; GUILLARD, C.; PUZENAT, E.; VESELÝ, M.; DZIK, P. Effect of pH on photocatalytic activity of titanium dioxide suspensions prepared via hydrothermal method. Proceedings, 5th Meeting on Chemistry and Life. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. p. 925-925. ISBN: 0009-2770. ISSN: 0009-2770.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; VESELÝ, M.; DZIK, P. Varnishes for Inkjet Print Protection. In Xth Seminar in Graphic Arts. Pardubice: University of Pardubice, 2011. p. 136-141. ISBN: 978-80-7395-420-8.
Detail

LIPENSKÁ, M.; VESELÝ, M.; DZIK, P.; VESELÁ, M. Inactivation of the yeast Candida glabrata on titanium dioxide printed layers. 2011.
Detail

BLAHOVÁ, L.; PROCHÁZKA, M.; KRČMA, F. Pulse mode in plasma polymerization of hexamethyldisiloxane. Chemické Listy 105. Chemické listy. Brno: 2011. p. s901 (s902 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

BLAHOVÁ, L.; PROCHÁZKA, M.; KRČMA, F. PECVD of hexamethyldisiloxane: Pulsed mode. In CESPC IV Book of Abstracts. Beograd: Fizicki fakultet Beograd, 2011. p. 111-112. ISBN: 978-86-84539-08-5.
Detail

POLÁCHOVÁ, L.; HORVÁTH, G.; WATSON, J.; MASON, N.; KRČMA, F.; ZÁHORAN, M.; MATĚJČÍK, Š. GC-MS analysis of reaction products in nitrogen and methane gas mixture. Proceedings of ISPC XX. Philadelphia: IUPAC, 2011. p. 10-14.
Detail

SÁZAVSKÁ, V.; KOZÁKOVÁ, Z.; HLOCHOVÁ, L.; KRČMA, F.; SLAVÍČEK, P.; MAZÁNKOVÁ, V. Diagnostics of Diaphragm Discharge in Electrolytes by Optical Emission Spectroscopy. Proceedings of ISPC XX. Philadelphia: IUPAC, 2011. p. 08-11.
Detail

KOZÁKOVÁ, Z.; HLAVATÁ, L.; HLOCHOVÁ, L.; KRČMA, F.; NĚMCOVÁ, L. Diagnostics of Underwater Discharges in Electrolytes. In Proceedings of XIX Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: 2011. p. 255-258. ISBN: 978-80-214-4293-1.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; PADĚRA, P. Influence of the Adsorbed Molecules on the Flowing Nitrogen Post-Discharge. In Proceedings of XIX Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: 2011. p. 259-262. ISBN: 978-80-214-4293-1.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; POLÁCHOVÁ, L.; KRČMA, F.; HORVÁTH, G.; MASON, N. Study of Nitrogen-Methane Post-Discharge by NO Titration Coupled with optical Emission Spectroscopy. In Proceedings of XIX Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: 2011. p. 283-286. ISBN: 978-80-214-4293-1.
Detail

SLÁMOVÁ, J.; VOJKOVSKÁ, H.; BITTNEROVÁ, Z.; KOZÁKOVÁ, Z.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; RUNŠTUK, J.; NEDĚLA, V. Study of Sterilization Effect of Dielectric Barriere Discharge. In Proceedings of XIX Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: 2011. p. 319-322. ISBN: 978-80-214-4293-1.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; ZEDNÍČKOVÁ, P. Optical emission spectroscopy of DC flowing post-discharge generated in nitrogen-hydrogen mixtures. Proceedings of ICPIG XXX. Belfast: 2011. p. 6-163-1 (6-163-4 p.)
Detail

NĚMCOVÁ, L.; KRČMA, F.; KELSEY, C.; GRAHAM, W. Some of the physical and chemical properties associated with plasma production in aqueous solutions. Proceedings of ICPIG XXX. Belfast: 2011. p. 10-365-1 (10-365-3 p.)
Detail

KRČMA, F.; HLAVATÁ, L.; HLOCHOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z.; GUAITELLA, O.; MARINOV, I.; STARIKOVSKAIA, S. Bubbles formation in diaphragm discharge configuration supplied by DC non-pulsing voltage. Proceedings of ICPIG XXX. Belfast: 2011. p. 10-164-1 (10-164-4 p.)
Detail

KOČIŠEK, J.; STRUŽÍNSKÝ, O.; SAHÁNKOVÁ, H.; KRČMA, F.; MATEJČÍK, Š. Electron Ionization of Dimethylphenylsilane - Appearance Energies of Selected Ionic Fragments. Plasma Processes and Polymers, 2012, vol. 9, no. 3, p. 298-303. ISSN: 1612-8850.
Detail

ŠAFAŘÍKOVÁ, L.; OMELKA, L. Radical reactions of some N-alkylanilines and N-alkylbenzylamines. In Studentská odborná konference Chemie a společnost 2011/2012. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 61200 Brno, 2012. p. 89-96. ISBN: 978-80-214-4425-6.
Detail

ŠAFAŘÍKOVÁ, L.; OMELKA, L. Radical reactions of some N-alkyl-anilines and N-alkyl-benzyl amines. Studentská odborná konference Chemie a společnost 2011/2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 61200 Brno, 2012. p. 38-39. ISBN: 9788-80-214-4426-3.
Detail

Al Mahmoud ALSHEIKH, A.; ŽÍDEK, J.; KRČMA, F. The calculation of fragmentation energy of organometallic compounds by using AB initio method. Chemické listy. Praha: 2011. p. s893 ( p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

VYHNALÍKOVÁ, J.; KRČMA, F.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; DZIK, P. Decomposition of Cyclohexane in Surface DBD Combined with in situ Photocatalyzis. In CESPC IV Book of Abstracts. Beograd: Fizicki fakultet Beograd, 2011. p. 143-144. ISBN: 978-86-84539-08-5.
Detail

VYHNALÍKOVÁ, J.; KRČMA, F.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; DZIK, P. Decomposition of VOC in Surface Dielectric Barriere Discharge Combined with in situ Photocatalyzis. Chemické listy. Brno: 2011. p. S904 (S904 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

NĚMCOVÁ, L.; KELSEY, C.; KRČMA, F.; GRAHAM, W.; PATEL, J.; MARIOTTI, D. A Study of Chemistry of Plasma Jet Interaction with Solutions. Chemické listy. Brno: 2011. p. S900 (S901 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; JANOVÁ, D.; ZMRZLÝ, M. Plasma Treatment of Corrosion Layers from Iron in RF Low Pressure Hydrogen Plasma. Chemické listy. Brno: 2011. p. S902 (S902 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

POLÁCHOVÁ, L.; WATSON, J.; HORVÁTH, G.; MASON, N.; KRČMA, F.; ZÁHORAN, M.; MATEJČÍK, Š. The Study of Chemical Reaction between Nitrogen and Methane by using Atmospheric Pressure DC Glow Discharge. Chemické listy. Brno: 2011. p. s906 (s906 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

KÁČEROVÁ, S.; VESELÝ, M.; DZIK, P. Accelerated ageing of materials displayed in stereoscopic slideshow. 2012.
Detail

ČERNÁ, M.; DZIK, P.; VESELÝ, M. Influence of Initiator and Plasticizer on Photochemical Cross-linking of Methacrylated Poly(vinyl alcohol). JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2012, vol. 25, no. 4, p. 415-426. ISSN: 0914-9244.
Detail

HLAVATÁ, L.; SERBANESCU, R.; HLOCHOVÁ, L.; KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F. Pin-Hole Discharge Creation in Na2SO4 Water Solutions. Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2012. p. 42-42. ISSN: 1805-7594.
Detail

NĚMCOVÁ, L.; KRČMA, F.; Kelsey, C.; Graham, W.G. Some Chemical Properties of Plasmas Created in Liquid Solutions. Gaseous Electronics COnference - Book of Abstracts. Salt Lake City: 2011. p. 1 (1 s.).
Detail

TÖRÖKOVÁ, L.; HORVÁTH, G.; WATSON, J.; MASON, N.J.; KRČMA, F.; ZAHORAN, M., MATEJČÍK, Š. Analysis of the Products of the Reaction Methane-Nitrogen Generated in the Glow Discharge. In Proceedings of 18 Symposium on Atomic, Cluster and Surface Physics 2012. Grenoble: 2012. p. 248-251. ISBN: 978-3-902719-52-2.
Detail

TÖRÖKOVÁ, L.; HORVÁTH, G.; WATSON, J.; MASON, N.J.; KRČMA, F.; ZAHORAM, M., MATEJČÍK, Š. Abnormal Glow Discharge in CH4-N2 Gas Mixture - Study of Mimic of Titan's Atmosphere. CM0805 Second Annual Meeting of The Chemical Cosmoc - Book of Abstracts. La Valetta: 2011. p. 1 (1 s.).
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; DZIK, P.; FÜRST, T.; VESELÝ, M. Determining The Light-Fastness Of Photographic Output Media Using Gamut Volume. 2012.
Detail

BHATT, S.; PULPYTEL, J.; KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; AREFI-KHONSARI, F. Porous Silicon & Titanium Dioxide Coatings Prepared by Atmospheric Pressure Plasma Jet Chemical Vapour Deposition Technique - A Novel Coating Technology for Photovoltaic Modules. Journal of Nano- and Electronic Physics, 2011, vol. 3, no. 1, p. 1021-1034. ISSN: 2077-6772.
Detail

DREVENÝ, L.; ŠPÉROVÁ, M.; VALA, M. Charge transfer in DNA and RNA: dependence on the temperature. In Chemie je život. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. p. 82-87. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

ŠAFAŘÍKOVÁ, L.; OMELKA, L. EPR STUDY OF N-CENTERED RADICALS PRODUCED BY THE OXIDATION OF SOME MONO-, BI- AND TRIFUNCTIONAL SECONDARY AMINES. Chemické listy. 2011. p. 905-906. ISSN: 0009-2770.
Detail