Project detail

Study of Kinetic Processes in Nitrogen Post-Discharge with Respect to Their Use in Chemical Analysis

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2007

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- part funder (2004-04-01 - not assigned)

On the project

Předkládaný projekt navazuje na úspěšně ukončený projekt GAČR 202/98/P258 a je zaměřen na studium kinetických procesů probíhajících v dohasínajícím plazmatu. Jako nosný plyn bude použit čistý dusík a jeho směsi s argonem a kyslíkem, do nichž budou přidávány stopové příměsi různých organických i anorganických látek. Vstup příměsi bude realizován jak přímým mísenín, tak i pomocí laserové ablace a pomocného výboje. Zdrojem plazmatu budou DC, RF, mikrovlnné a koronové výboje a některé jejich kombinace při tlacích od 1 kPa po atmosférický tlak. Dohasínající plazma bude studováno optickou emisní spektroskopií a in-situ EPR spektroskopií. Současně budou z výbojové trubice odebírány metodou liquid nitrogen trap vzorky plynu pro analýzu stabilních produktů výboje pomocí plynové chromatografie a UV-VIS spektroskopie. Pro identifikaci méně obvyklých molekulárních spekter a výpočet teplot v plazmatu bude využito numerická simulace spekter dvouatomových molekul. Na základě změřených spekter budou identifikovány reakce přenosu excitační energie mezi různými stavy částic přítomných v dohasínajícím plazmatu a bude rovněž možné určit reakční konstanty těchto reakcí. Výsledky projektu by měly vést k podstatnému prohloubení znalostí kinetických procesů v dohasínajícím dusíkovém plazmatu a vytvořit tak základ pro použití jako analytické metody. Tato nová metoda by měla najít uplatnění v praxi (potravinářský průmysl, monitorování kvality životního prostředí, atd.).

Description in English
The proposed project follows the successfully finished project GACR 202/98/P258 and it is focused on the study of kinetic processes taking place during the post-discharge. Pure nitrogenand its mixtures with argon and oxygen will be used as buffer gases, the traces of various organic and inorganic species will be added using various techniques including direct gas mixing, laser ablation technique and the auxiliary discharge, too. DC, RF, microwave and corona discharges and some of their combinations will be used as plasma sources at pressures between 1 kPa and atmosphere. The discharges and postdischarges will be observed by optical emission spectroscopy and in-situ ESR spectroscopy. Samples of the gas from the discharge tube will be taken using the liquid nitrogen trap technique and the stable products will be analysed by GC and UV-VIS spectroscopy. The numeric simulation of diatomic molecular spectra will be used for estimation of plasma parameters and for identification of uncommon diatomic molecules and radicals in the spectra. The excitation energy transfer reactions among various states will be identified from the spectra and the reaction constants of these reactions will be calculated. Results of the project will represent a significant increase in the nitrogen post-discharge kinetics knowledge and they provide a basis for further application as analytical technique. This new method could be applied in the practice (food industry, environmental quality monitoring).

Keywords
dohasínající plazma, kinetické procesy, analytické metody, spektroskopie

Key words in English
post-discharge, kinetic processes, analytic methods, spectroscopy

Mark

GA202/05/0111

Default language

Czech

People responsible

Kanický V. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2005-01-01 - not assigned)

Results

Krčma, F., Mazánková, V. Pink Afterglow of Pure Nitrogen at Low Temperatures. In Proceedings of ICPIG XXVII. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2005. p. 01-223 ( p.)ISBN: 90-386-2231-7.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; SOURAL, I. Influence of oxygen traces on kinetics of pure nitrogen post-discharge. Brno: 2007.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I. Secondary "Pink Afterglow" in Post-Discharge in Pure Nitrogen. In 22th Symposium on Plasma Physics and Technology - Book of Abstracts. Praha: AV ĆR, 2006. p. 45 ( p.)ISBN: 80-01-03506-9.
Detail

KRČMA, F.; SOURAL, I.; MAZÁNKOVÁ, V. Nitrogen Pink Afterglow Quenching by Oxygen Traces. In Europhysics Conference Abstracts 30G, Proceedings of ESCAMPIG XVIII. Lecce: University Bari, 2006. p. 129-130. ISBN: 2-914771-38-X.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I. N2 (B 3 Pi_g, v = 2 - 12) Populations During the Post-Discharge of Nitrogen-Oxygen Mixtures. In Proceedings of 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases. Beograd: Institute of Physics, 2006. p. 387-390. ISBN: 86-82441-18-7.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I.; KRČMA, F. Short Live Afterglow of Nitrogen Containing Oxygen Traces at Low Temperature. In Proceedings of 16th SAPP. Bratislava: UK Bratislava, 2007. p. 231-232. ISBN: 978-80-89186-13-6.
Detail

KRČMA, F.; KANICKÝ, V.; HRDLIČKA, A. Influence of the Mercury Traces on Pure Nitrogen Post-Discharge Kinetics. In Proceedings of 16th SAPP. Bratislava: UK Bratislava, 2007. p. 205-206. ISBN: 978-80-89186-13-6.
Detail

KRČMA, F.; HRDLIČKA, A.; KANICKÝ, V.; OTRUBA, V.; KRÁSENSKÝ, P. Influence of Mercury Traces on Vibrational Populations of N_2 (B ^3 Pi_g) State during the Post-Discharge at Decreased Wall Temperature. In Proceedings of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics VII. Beverley: Open University, 2007. p. 26-26.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I.; ŠIMEK, M. Light Emission and Temperatures During the DC Afterglow in Nitrogen-Oxygen Mixtures. In International Conference on Phenomena in Ionized Gases - Book of Abstracts. Praha: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, 2007. p. 207-207. ISBN: 978-80-87026-00-7.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I.; ŠIMEK, M. Light Emission and Temperatures During the DC Afterglow in Nitrogen-Oxygen Mixtures. In Proceedings of ICPIG XXVIII. Praha: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, 2007. p. 1722-1725. ISBN: 978-80-87026-01-4.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; SOURAL, I. Influence of oxygen traces on kinetics of pure nitrogen post-discharge at decreased wall temperature. In Proeedings of 3rd International Symposium on Non-Equilibrium Processes, Plasma, Combustion and Atmospheric Phenomena. Moskva: CIAM, 2007. p. 26-26. ISBN: 978-5-94588-047-4.
Detail

KRČMA, F.; KANICKÝ, V.; OTRUBA, V.; HRDLIČKA, A.; KRÁSENSKÝ, P. Influence mercury traces on kinetics of pure nitrogen post-discharge at decreased wall temperature. In Proeedings of 3rd International Symposium on Non-Equilibrium Processes, Plasma, Combustion and Atmospheric Phenomena. Moskva: CIAM, 2007. p. 79-79. ISBN: 978-5-94588-047-4.
Detail

KRČMA, F.; STARÁ, Z.; HRDLIČKA, A.; KANICKÝ, V.; OTRUBA, V.; KRÁSENSKÝ, P. Influence of Mercury Traces on Pure Nitrogen Post-Discharge at Decreased Wall Temperature. In ISPC XVIII - book of abstracts. Kjoto: 2007. p. 92-92. ISBN: 978-4-9903773-2-8.
Detail

KRČMA, F.; STARÁ, Z.; HRDLIČKA, A.; KANICKÝ, V.; OTRUBA, V.; KRÁSENSKÝ, P. Influence of Mercury Traces on Pure Nitrogen Post-Discharge at Decreased Wall Temperature. In Proceedings of ISPC XVIII. Kjoto: 2007. p. 30-P14 ( p.)ISBN: 978-4-9903773-3-5.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; SOURAL, I. Influence of oxygen traces on kinetics of pure nitrogen post-discharge. In Proceedings of New Trends in Physics. Brno: Vutium, 2007. p. 229-232. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

SOURAL, I.; KRČMA, F. Numeric Modeling of Nitrogen Ground State Kinetics under Post-Discharge Conditions. In Proceedings of New Trends in Physics. Brno: Vutium, 2007. p. 237-240. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

KRČMA, F.; VALENTOVÁ, M. Pink Afterglow in Nitrogen-Argon Mixtures. In Proceedings of XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 133-136. ISBN: 978-80-214-3369-4.
Detail

KRČMA, F. Post-Discharges and Potential Fields of Their Applications. In XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc, Summer School. Brno: VUT v Brně, 2007. p. CD ( p.)
Detail

KRČMA, F.; STARÁ, Z. Plasma chemistry research at Faculty of Chemistry Brno University of Technology. In Book of Contributed Papers of The 3rd Seminar on New Trends in Plasma Physics and Solid State Physics. Bratislava: FMFI UK Bratislava, 2007. p. 159-191. ISBN: 978-80-89186-24-2.
Detail

KRČMA, F.; HRDLIČKA, A.; KANICKÝ, V.; OTRUBA, V.; KRÁSENSKÝ, P. Influence of Lead Vapor Traces on Post-Discharge of Pure Nitrogen. In Europhysics Conference Abstracts 32A, Proceedings of ESCAMPIG XIX. Europhysics Conference Abstracts. Madrid: Madrid University, 2008. p. P-1-14-1 (P-1-14-2 p.)ISBN: 2-914771-04-5.
Detail

Krčma, F. Pink Afterglow in Nitrogen - Hydrocarbon Mixtures. Acta Physica Slovaca, 2005, vol. 55, no. 5, p. 453-460. ISSN: 0323-0465.
Detail

Krčma, F., Mazánková, V. Kinetics of the Nitrogen Pink Afterglow. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. S, p. S586 (S587 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I. Secondary "Pink Afterglow" in Post-Discharge in Pure Nitrogen. Czechoslovak Journal of Physics, 2006, vol. 56, no. B, p. 871-876. ISSN: 0011-4626.
Detail

KRČMA, F. Plazma za sníženého tlaku, vlastnosti a aplikace. Zpravodaj České Vakuové Společnosti, 2006, roč. 14, č. 1-2, s. 2-6. ISSN: 1213-2705.
Detail

KANICKÝ, V.; OTRUBA, V.; HRDLIČKA, A.; KRÁSENSKÝ, P.; KRČMA, F. Influence of Metal Traces on Kinetics of a Nitrogen Glow Discharge in Post-Discharge Period. ICP Information Newsletter, 2006, vol. 32, no. 6S, p. 159-160. ISSN: 0161-6951.
Detail

KANICKÝ, V.; OTRUBA, V.; HRDLIČKA, A.; KRÁSENSKÝ, P.; KRČMA, F. Influence of Metal Traces on Kinetics of a Nitrogen Glow Discharge in Post-Discharge Period. Journal of Analalytical Atomic Spectrometry, 2007, vol. 22, no. 7, p. 754-760. ISSN: 0267-9477.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I. Short Live Afterglow in Pure Nitrogen and Nitrogen Containing Traces of Methane and Oxygen. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2007, vol. 82, no. 1, p. 133-147. ISSN: 0373-3742.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I. Short Live Afterglow in Pure Nitrogen and Nitrogen Containing Traces of Methane and Oxygen. VI Serbian-Belarussian Symposium on Physics and Diagnostics of Laboratory & Astrophysical Plasma - Book of Abstracts. Beograd: Beograd University, 2006. p. 11-11.
Detail

KRČMA, F.; HRDLIČKA, A.; KANICKÝ, V.; OTRUBA, V.; KRÁSENSKÝ, P. Influence of Mercury Traces on Vibrational Populations of N_2 (B ^3 Pi_g) State during the Post-Discharge at Decreased Wall Temperature. Beverley: 2007.
Detail

KRČMA, F.; KANICKÝ, V.; OTRUBA, V.; HRDLIČKA, A.; KRÁSENSKÝ, P. Influence mercury traces on kinetics of pure nitrogen post-discharge at decreased wall temperature. Soči: 2007.
Detail

KRČMA, F. Post-Discharges and Potential Fields of Their Applications. Brno: 2007.
Detail

KRČMA, F.; VALENTOVÁ, M. Pink Afterglow in Nitrogen-Argon Mixtures. Nové Město na Moravě: 2007.
Detail

KRČMA, F.; STARÁ, Z. Plasma chemistry research at Faculty of Chemistry Brno University of Technology. Bratislava: 2007.
Detail

KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; SOURAL, I. Short Live Afterglow in Pure Nitrogen and Nitrogen Containing Traces of Methane and Oxygen. In VI Serbian-Belarussian Symposium on Physics and Diagnostics of Laboratory & Astrophysical Plasma - Book of Abstracts. Beograd: Beograd University, 2006. p. 11-11.
Detail