Project detail

Syntéza měřících metod pro dostupnou analýzu zdrojů plazmatu

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Diagnostikou vysokofrekvenčního zdroje plazmatu pomocí základních elektrotechnických metod bude určeno několik významných kombinací vstupních parametrů (mezi které patří například tlak pracovního plynu nebo dodávaný výkon), pro které bude měření doplněno optickou emisní spektrometrií. Získané výsledky budou vzájemně kombinovány a vyhodnoceny s cílem dosáhnout vyšší úrovně porozumění procesům ve vysokofrekvenčně excitovaném plazmatu.

Mark

FCH/FEKT-J-23-8282

Default language

Czech

People responsible

Drexler Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Měšťánková Zuzana, Ing. - fellow researcher
Juřík Karel, Ing. - principal person responsible

Units