Detail oboru

Automation and Measurement

FEKTZkratka: BC-AMTAk. rok: 2019/2020

Program: Electrical, Electronic, Communication and Control Technology

Délka studia: 3 roky

Poplatek za studium: 2500 EUR/ročně pro studenty z EU, 2500 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Absolvent oboru je schopen řešit praktické úkoly z oblasti automatizace technologických procesů, měření elektrických i neelektrických veličin, aplikované informatiky a umělé inteligence. Uplatní se při realizaci, provozu, seřizování a opravách výše uvedených systémů. Volitelně se student může zaměřit na oblast biomedicínských aplikací, vizualizaci technologií, implementaci informačních systémů a průmyslových počítačových sítí. Ve všech těchto oblastech je rovněž schopen pracovat v nižších řídicích a manažerských funkcích.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav automatizace a měřicí techniky (ÚAMT). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku automatizace, řízení, měření, aplikované informatiky či biomedicínských aplikací. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.

Klíčové výsledky učení

Znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a alikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání. Speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Provozní inženýr pro měřicí,řídicí a automatizační systémy. Aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Veškeré průmyslové technologie a výroby. Všechny oblasti aplikované informatiky a další místa, kde se uplatní systémový přístup a znalostní inženýrství.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA má kvalitní znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a aplikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání a dále má speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Absolvent je kvalifikován jako provozní inženýr pro měřicí, řídicí a automatizační systémy a ve všech oblastech aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Absolventi bakalářského oboru AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA naleznou své uplatnění v nejrůznějších oblastech veškerých průmyslových technologií a výrob. Mohou pracovat v systémech aplikované informatiky a na dalších místech, kde se uplatňuje systémový přístup a znalostní inženýrství. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CPC1Computers and Programming 1en5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ne
CEL1Electrical Engineering 1en5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13 / CPP - 13ano
CEL2Electrical Engineering 2en6Povinnýzá,zkne
CMTDMaterials and Technical Documentationen6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 9 / Cp - 12 / L - 18ne
CMA1Mathematics 1en7Povinnýzá,zkP - 52 / COZ - 12 / Cp - 14ano
CFY1Physics 1en6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
CKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ne
CCJ1Czech language en6Volitelný všeobecnýzkCOZ - 52ano
CEKEEcology in electrotechnical professionen4Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ne
CPOMManagement Minimumen4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
CMASMathematical Seminaren2Volitelný všeobecnýCOZ - 2ne
CEPOProfessional Successen2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CEL1Electrical Engineering 1en5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13 / CPP - 13ne
CEL2Electrical Engineering 2en6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 20 / CPP - 19ano
CESOElectronic devicesen7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 13 / L - 26ano
CMA2Mathematics 2en6PovinnýzkP - 39 / COZ - 4 / CPP - 18 / O - 4ne
CFY2Physics 2en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
CVTAComputer Science in Automationen2Volitelný oborovýCp - 26ne
CISEComputer Science in High Power Engineeringen2Volitelný oborovýCp - 18 / L - 8ne
CMEPMicroelectronic practicalsen2Volitelný oborovýCp - 8 / L - 18ne
CPISPractical exercises in information networksen2Volitelný oborovýL - 26ne
CKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ne
CCJ2Czech language 2en4Volitelný všeobecnýzkCOZ - 39ne
CAN4English for bachelors 2en3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
CEPOProfessional Successen2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ne
CRKJQuality management and checkingen3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / Cp - 9 / Cp - 9 / O - 4 / O - 4ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CPC2Computer Programming 2en5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
CREBControl Electronicsen6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ne
CMA3Mathematics 3en5PovinnýzkP - 26 / COZ - 4 / CPP - 18 / O - 4ano
CMVEMeasurement in electroengineeringen6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ne
CPPCPractical programming in C++en6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / O - 13ne
CSASSignals and Systemsen6PovinnýzkP - 52 / O - 13ne
CKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ne
CCJ3Czech language 3en2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26ne
CAN4English for bachelors 2en3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
CLADLaboratory didacticen0Volitelný všeobecnýP - 10 / P - 10ne
CEPOProfessional Successen2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CRR1Control Theory 1en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / Cp - 8 / L - 8ne
CMFVMeasurement of physical quantitiesen6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ne
CMICMicroprocessorsen6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ne
CMODModeling and Simulationen5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 5 / O - 6ne
CROBFundamentals of Roboticsen6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / COZ - 5 / Cp - 6 / L - 5 / O - 10ne
CMPAModern means in automationen6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ne
CPMTPCs in Intrumentationen6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 13ne
CPGAProgrammable logics controllersen6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ne
CKEZDesign of electronic devicesen6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / L - 26ne
CIPDEngineering Pedagogy and Didacticsen5Volitelný mimooborovýzkP - 52ne
CPSOPedagogical Psychologyen5Volitelný mimooborovýzkP - 52ne
CRMKRádiové a mobilní komunikaceen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 26ne
CVPMSelected parts from mathematicsen5Volitelný mimooborovýzkP - 52ano
CMAUBookkeeping for managersen2Volitelný všeobecnýP - 13 / COZ - 13ne
CKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ne
CCJ4Czech language 4en2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26ne
CAN4English for bachelors 2en3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
CLADLaboratory didacticen0Volitelný všeobecnýP - 10 / P - 10ne
CEPOProfessional Successen2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ne
CRKJQuality management and checkingen3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / Cp - 9 / Cp - 9 / O - 4 / O - 4ne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CRR2Control Theory 2en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / Cp - 10 / L - 6ne
CBPAPractical Projecten3PovinnýklPR - 39ne
CCRTComputer Controlen6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26ne
CEPBElectrical drivesen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26ne
CPPAIndustrial automationen6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 30 / O - 9ne
CZDAProcessing and digitizing of analogue signalsen6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ne
CZVSProcessing of Multidimensional signalsen6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ne
CALGAlgorithmsen5Volitelný mimooborovýzkP - 39 / O - 13ne
CKOMCommunication technologyen6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
CNSPDesign systems of printed circuit boardsen6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 36 / O - 3ne
CIPDEngineering Pedagogy and Didacticsen5Volitelný mimooborovýzkP - 52ne
CLDTMedical diagnostic devicesen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 26ne
CPSOPedagogical Psychologyen0Volitelný mimooborovýzkP - 52ne
CVELPower electronicsen6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14ano
CMAUBookkeeping for managersen2Volitelný všeobecnýP - 13 / COZ - 13ne
CKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ne
CEKEEcology in electrotechnical professionen4Volitelný všeobecnýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 26 / L - 26ne
CAN4English for bachelors 2en3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ne
CLADLaboratory didacticen0Volitelný všeobecnýP - 10 / P - 10ne
CPOMManagement Minimumen4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
CEPOProfessional Successen2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CBCABachelor Thesisen5PovinnýVB - 52ne
CEMSElectronic Measurement Systemsen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
CXBAProfessional Practiceen0PovinnýPX - 160ne
CIZGComputer Graphics Principlesen6Volitelný oborovýzkP - 39 / Cp - 13 / O - 13ne
CDBSDatabases systemsen6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ne
COSYOperating Systemsen5Volitelný oborovýzkP - 39 / O - 13ne
CSPCPC systemsen6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ne
CTPTTherapeutic and prothetic instrumentsen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 26ne
CKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ne
CAN4English for bachelors 2en3Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
CLADLaboratory didacticen0Volitelný všeobecnýP - 10 / P - 10ne
CEPOProfessional Successen2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / P - 26ne