Detail předmětu

Czech language

FEKT-CCJ1Ak. rok: 2019/2020

Předmět Český jazyk pro cizince se vyučuje hlavně přímou metodou s využitím audiovizuálních pomůcek; v nezbytných případech se vysvětlení opírá o angličtinu. Mimořádná pozornost je věnována pochopení ohebnosti českého jazyka, skloňování, časování, stupňování a gramatickým rodům.

Garant předmětu

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni používat český jazyk v běžném životě, ve škole, v hotelích a restauracích, v obchodech, na poště, v bance, u lékaře, na nádraží, na letišti, na celnici a jinde.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

O. Parolková, J. Nováková: Czech for Foreigners
Karla Hronová, Milada Turzíková: Čeština pro cizince
Ingrid Němečková, Stephen Bailey: Czech In
Kolektiv MU: Cvičení z českého jazyka
Marie Krejčová: Český jazyk - Konverzační cvičení

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Úvod do studia českého jazyka
Představování, pozdravy, oslovování, názvy národnosti; České vokály; Přechylování substantiv; Substantivum: nominativ/vokativ; Sloveso BÝT
Dobrý den, promiňte! Odkud jste? Kdo je to? Moje rodina. Zájmena ukazovací.
Rod podstatných a přídavných jmen: M,F,N.Česká abeceda. Genitiv podstatných jmen.
Naše město - slovní zásoba, ustálené vazby. Kolik to stojí? Promiňte, nevíte čí je....? , etc. Nominativ a akusativ přivlasňovacích zájmen.
Opakovací lekce.
Návštěva restaurace - slovní zásoba. Časování sloves mít,vědět, chtít v přitomném a minulém čase.
Test. Životná a neživotná podstatná jména. Časování sloves jít, jet, moci, jíst, dát v přítomném čase.
Exkurse do města.

Cíl

Naučit studenty českému jazyku do té míry, aby byli schopni co nejdříve samostatně zvládnout problémy každodenního života v naší zemi. V další fázi pak zvyšovat úroveň jejich znalostí českého jazyka tak, aby se mohli účastnit zdejšího společenského a kulturního dění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor