Detail předmětu

English for bachelors 2

FEKT-CAN4Ak. rok: 2019/2020

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí).
Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění).
Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu.
V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa.
Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Taylor, Liz: International Express Intermediate.New edition. Student's Book. OUP 2005
Sada technických materiálů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování obsahují domácí přípravu a aktivní studium e-learningu.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný semestrální test.
Písemná závěrečná zkouška.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Způsobová slovesa. Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.
2. Nácvik prezentací. Čtení odborného textu: Outsourcing.
3. Vyjádření budoucího času v angličtině. Ustálená slovní spojení.
4. Přítomný čas průběhový a 'going to' pro vyjádření budoucí události. Komunikace v zaměstnání.
5. Časové věty. Psaní e-mailů.
6. První a druhá podmínková věta. Frázová slovesa.
7. Předpřítomný čas prostý a průběhový. Popis zaměstnání, kariéra.
8. Popis procesů. Správné kladení otázek.
9. Třetí podmínková věta. Snadno zaměnitelná slova.
10. Obchodní korespondence. Způsobové sloveso 'should' s minulým infinitivem.
11. Nepřímá řeč. Ustálená slovní spojení.
12. Technický text. Běžné fráze pro různé společenské situace.
13. Semestrální test.

Cíl

Nárust slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností (mluvení, čtení, poslech a psaní). Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor