Detail předmětu

Ecology in electrotechnical profession

FEKT-CEKEAk. rok: 2019/2020

Strategie a principy trvale udržitelného života,základní zákony ekologie,ekologické audity a posuzování vlivu na ŽP.Chemické a fyzikální aspekty ŽP,hygienické požadavky na pracovní prostředí. Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin a dávky fyzikálních polí.Nakládání s odpady.

Výsledky učení předmětu

Seznámení se základními poznatky z ekologie a technickými aspekty životního prostředí v elektrotechnických oborech.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Kiely,G.: Environmental Engineering.Irvin,McGraw Hill, Boston 1998
Tuček,J.: Geografické informační systémy. Computer Press, Praha 1994
Tolgyessy,J.a kol.: Chémia,biológia a toxikológia vody a ovzduší. Veda-SAV,Bratislava 1989
Rozman J.,Sadovský P.,Čermák D.: Diagnostika životního prostředí.Skripta VUT FEKT,Brno 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet, předložení pracovního deníku s výsledky měření. Zkouška formou písemného testu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Strategie a principy trvale udržitelného života. Základní pojmy a zákony ekologie. Chemické a fyzikální aspekty životního prostředí. Monitorování základních parametrů životního prostředí. Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin, nejvyšší přípustné dávky. Ochrana před škodlivými účinky hluku, elektromagnetických polí, záření. Hygiena pracovního prostředí, ergonomie. Zákon o odpadech a elektrotechnická výroba. Nakládání s odpady, evidence. Principy čistší produkce, bezodpadové technologie. Ekologické audity a posuzování vlivu na životní prostředí. Ekonomická hlediska ekologických projektů. Mezinárodní úmluvy na ochranu životního prostředí Země.

Cíl

Seznámení se základními pojmy a zákony ekologie,ekologickými audity a posuzováním vlivů na ŽP,technickými aspekty ŽP, hygienou pracovního prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor