Detail předmětu

Therapeutic and prothetic instruments

FEKT-CTPTAk. rok: 2019/2020

Principy a konstrukční řešení přístrojů a systémů užívaných v terapii a chirurgii - elektrická stimulace tkání a orgánů, magnetoterapie, využití ionizujícího a neionizujícího záření, ultrazvuku, nízkých teplot. Podporaa a náhrada orgánů.

Výsledky učení předmětu

Znalost základních principů a konstrukčních řešení elektronických systémů využívaných v terapii, chirurgii, při náhradě orgánů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Bronzino JD et al: The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press,Boca Raton 2000
Kline Iet al: Handbook of Biomedical Engineering. Academic Press,San Diego 1988
Robertson V, Ward A, Low J, Reed A: Electrotherapy explained: principles and practice. Elsevier, 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Úvod do terapie, fyzikální terapie. Základy biofyziky a fyziologie pro elektroterapii. Elektrická stimulace tkání, účinky elektrické stimulace. Biofeedback. Magnetoterapie. Ultrazvuková terapie, aerosologie. Vysokofrekvenční ohřev tkání, diatermie. Kryochirurgie. Radioterapie nuklidy, urychlenými elektrony. Využití světelného záření v terapii. Podpora funkce ledvin, hemodialýza. Podpora a náhrada smyslových orgánů.

Cíl

The principle and construction of instruments used in therapy and surgery - electrical stimulation, magnetotherapy, ionizing and non ionizing radiation, ultrasound and low temperature. Support and substitution of organs.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-AMT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
    obor BC-EST , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový
    obor BC-MET , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor