Detail předmětu

Control Electronics

FEKT-CREBAk. rok: 2019/2020

Řídicí obvody analogové a digitální.
Tranzistory bipolární a unipolární v lineárním režimu, ve spínacím režimu. Vnitřní struktura operačních zesilovačů, praktická zapojení s OZ. Logické obvody kombinační a sekvenční, vnitřní struktura obvodů TTL, CMOS. Paměti. Praktické obvodové zásady jejich úspěšného použití. A/D převodníky. D/A převodníky. Speciální obvody. Snímače elektrických a neelektrických veličin.

Výsledky učení předmětu

Návrh základních řídicích analogových a digitálních obvodů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Dostál J.: Operační zesilovače. SNTL, Praha, 1981.
Chee-Mun Ong: Dynamic Simulation of Electric Machinery. Prentice-Hall, 1998.
Sobotka Z.: Kurs číslicové techniky. SNTL, Praha 1974.
Patočka M., Vorel P.: Řídicí elektronika - pasivní obvody.
Patočka M., Vorel P.: Řídicí elektronika - aktivní obvody.
Patočka M., Vorel P., Kerlin T.: Řídicí elektronika - laboratorní cvičení.
Patočka M., Burian F.: Sbírka řešených příkladů z řídicí elektroniky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

8 x 3 body = 24 bodů za 8 laboratorních úloh.
76 bodů u zkoušky.
100 bodů celkem.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Pasivní obvodové prvky R,L,C, lineární/nelineární, parametrické/neparametrické.
2. Parametrické prvky jako snímače neelektrických veličin.
3. Základní zákony a pravidla pro řešení lineárních elektrických obvodů.
4. Přenosové čtyřpóly, dvojbrany. Základní přenosové parametry. Konkrétní pasivní dvojbrany RC, RLC, transformátor napětí, transformátor proudu.
5. Bipolární a unipolární tranzistory - nastavení ss. pracovního bodu, h-parametry. Zapojení: SE, SC, SB, rozdílový zesilovač, kaskody, proudová zrcadla.
6. Vnitřní struktura operačních zesilovačů.
7. Lineární zapojení s operačními zesilovači.
8. Nelineární zapojení s operačními zesilovači.
9. Digitální obvody kombinační, sekvenční.
10. Syntéza kombinačních obvodů.
11. Syntéza sekvenčních obvodů.
12. D/A převodníky.
13. A/D převodníky.

Cíl

Zvládnutí základních teoretických i praktických dovedností pro samostatný návrh základních řídicích analogových a digitálních obvodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na všech laboratorních cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor