Detail předmětu

Professional Success

FEKT-CEPOAk. rok: 2019/2020

Kurz je jednosemestrový a jedná se v podstatě o projekt
úspěšného vysokoškoláka v tržním hospodářství.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost pohybovat se ve společnosti na úrovni vysokoškoláka po stránce nejen odborné, ale i společenské.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

John Mole: Jiný kraj, jiný mrav, Praha 1995
Antonín Langer: Úspěch veřejné promluvy, Praha 1993
Tuma, M.: Úspěšnost jednání podnikatelů. EPP. Práha 1994
časopis Profit a Ekonom

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.Pojem etika - obecný a ekonomický význam
2.Firemní identita, kultura, image jako prostředky implementace etiky do firemního prostředí
3.Projevy neetického chování - korupce,praní špinavých peněz,lobbying
4.Aspekty etického chování v mezinárodním podnikatelském prostředí
5.Podmínky pro podnikání v Evropě, kulturní odlišnosti
6.Právní aspekty podnikání
7.Komunikační dovednosti
8.Obchodní jednání
9.Společenské chování

Cíl

Posluchači se seznámí s pravidly společenského chování, se
základními právními předpisy a se zvyklostmi při obchodních
jednáních doma i v zahraničí. Do kurzu jsou zařäzena i
rétorická cvičení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor