Detail předmětu

Laboratory didactic

FEKT-CLADAk. rok: 2019/2020

- Uplatňování audiovizuálních informací ve výuce
- Specifika didaktické a výpočetní techniky
- Pedagogické funkce didaktické techniky
- Zpětná projekce a její výhody-projekční plochy
- Internet, webové stránky
- Prezentační programy, metodika vytváření počítačových prezentací
- Multimédia ve výuce
- Digitální fotografování - podpora výuky
- Tvorba didaktických náplní, možnosti lektora

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání znalosti o možnosti využití audiovizuální techniky pro podporu výuky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Do IS FEKT lze předmět lze zaregistrovat, až po absolvování všech předmětů BIPD,BPSO,BKPT.

Doporučená nebo povinná literatura

Pecinovský,J.: Excel 2002 - podrobný průvodce začínajícího uživatele. Grada Publishing.Praha 2005.ISBN 80-247-0150-2
Pecinovský, J.: Word 2003 - podrobný průvodce začínajícího uživatele. Grada Publishing. Praha 2005. ISBN: 80-247-9037-8
Hradský, J.: PowerPoint 2003 - snadno a rychle. Grada Publishing. Praha 2005. ISBN: 80-247-0903-1
Kovařík, V.: Adobe Photoshop v praxi. Grada Publishing. Praha 2005. ISBN: 80-247-0583-4
Čulík, M.: CorelDRAW 11 - česká verze. Grada Publishing. Praha 2005. ISBN: 80-247-0651-2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet, podmíněný aktivní účasti posluchače.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Obsluha PC
2. Textové údaje
3. Tabelární údaje
4. Multimédia
5. Prezentace
6. Internet
7. Digitální fotografie a video
8. Laboratorní cvičení

Cíl

Funkce, obsluha a smysluplné využívání přístrojů ve výuce

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor