Detail předmětu

PCs in Intrumentation

FEKT-CPMTAk. rok: 2019/2020

Předmět se zabývá programování měřicích systémů a a zařízení se zaměřením na virtuální instrumentaci. Studenti poznají užívané sw prostředky různých výrobců s dúraze na software firmy National instruments (LabVIEW). Na uživatelské úrovni se naučí používat HW prostředky pro měření. Pozornost je věnována i ne PC systémům a systémům na bázi OS reálného času. V rámci cvičení mohou studenti získat (po vykonání zvláštní zkoušky) mezinárodně uznávanou certifikaci CLAD pro LabVIEW.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen vybrat vhodný programový systém pro tvorbu sw měřicího přístroje nebo měřicícho systému, vybrat vhodný harware a systém realizovat. Je schopen programovat v systému LabVIEW na základní úrovni. Zná toto vývojové prostředí a dokáže ho nakonfigurovat. Umí pracovat i s pomocnými programy (MAX).

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni 2r Bc studia. Požaduje se pozitivní přístup k měřicí technice (získání alespoň 70 bodů ze zkoušek předmětů BMVE a BMFV), schopnost samostatné přípravy s dostupných interaktivních studijních materiálů. Schopnost práce se studijními materiály v anglickém jazyce.

Doporučená nebo povinná literatura

NATIONAL INSTRUMENTS.LabVIEW Core1-2 Course Manual. National Instruments (EN)
Firemní literatura National Instruments (EN)
Firemní literatura AGILENT. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 40 bodů - počítačové cvičení, které se skládá ze dvou písemných testů po 15-ti bodech a jedné samostatné úlohy s hodnocením až 10 bodů
Až 60 bodů - písemná zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod, obsah předmětu Dělení používaného software, úvod do LabVIEW
2. Periferie a způsoby získání dat o měřeném objektu(měřicí karty, RS..., GPIB, VXI)
3. Základní pojmy a ovládádní prostředí LabVIEW
4. Ladicí prostředky a řešení problémů v LabVIEW
5. Tvorba VI v LabVIEW, řidící struktury
6. Práce s daty v LabVIEW (pole, struktury, typové definice)
7. Správa prostředků v LabVIEW (soubory dat, sběr dat NIDAQ, přístrojové ovladače)
8. Tvorba modulárních aplikací v LabVIEW
9. Programovací techniky pro LabVIEW
10. Užití proměnných v LabVIEW
11. LabVIEW nadstavby, příklady aplikací
12. LabVIEW-RT, FPGA modul, distribuované aplikace

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout orientaci v programových systémech pro tvorbu měřicích aplikací, základní orientaci o měřicích periferiích pro PC a naučit se pracovat se systémem LabVIEW.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na cvičeních, v případě neúčasti je možno dopniti samostatným studiem z interaktivních studijních materiálů. Tolerují se 2 neúčasti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-AMT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový
    obor BC-EST , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor