Detail předmětu

Computer Science in Automation

FEKT-CVTAAk. rok: 2019/2020

Kurs je zaměřen na seznámení se základy programu MATLAB, modelování jednoduchých úloh, základy programu Simulink a na demonstrační úlohy.

Výsledky učení předmětu

Posluchači se naučí používat program MATLAB/Simulink, který je základním referenčním simulačním programem na světových universitách. Získané znalosti budou dále využívat při vypracovávání protokolů, úkolů a projektů. Po absolvování kursu získají představu o možnostech využití výpočetní techniky při řešení typických problémů v automatizaci i v technické praxi.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

PIVOŇKA, P. Výpočetní technika v automatizaci, 75 s. Brno: 2003. s. 1 ( s.) (CS)
Noskievič, P.:Modelování a identifikace systémů. Montanex, 1999 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocené aktivity během semestru:
1. Zkušební test MATLAB
2. Zkušební závěrečný test
Max. 100 bodů. Posluchač při získání min. 50. bodů dostane zápočet.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

PPočítačová cvičení:
1. Úvodní cvičení (organizace, instruktáž). Prezentace ústavu.
2. Program MATLAB jako základní referenční simulační systém
3. Základní vlastnosti prostředí programu MATLAB
4. Vektory a matice.
5. Uživatelské funkce
6. Příprava na test
7. Test (max. 40 bodů)
8. Práce s řetězci a soubory
9. Grafika 2D, 3D.
10. Simulink 1 část
11. Simulink 2 část
12 .Test (max. 60 bodů)
13. Zápočtové cvičení

Cíl

Seznámení studentů se základním programovým vybavením, které se používá k řešení problémů automatizace a s použitím simulačních programů při řešení konkrétních úkolů a projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový
  obor BC-EST , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový
  obor BC-MET , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový
  obor BC-SEE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový
  obor BC-TLI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor