Detail předmětu

Quality management and checking

FEKT-CRKJAk. rok: 2019/2020

Předmět se věnuje základním pojmům z oblasti jakosti, výstavby systémů jakosti v oraganizacích, významu systému jakosti v ekonomice podniku.jakosti výrobků a služeb. Studenti jsou seznámeni s úlohou norem ISO, EN, ČSN v systémech řízení a přehledem moderních přístupů zabezpečování jakosti. Dále se předmět věnuje problematice metrologie a zkušebnictví.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy z oblasti jakosti,
- popsat metrologický systém v České republice i ve světě,
- vysvětlit problematiku normalizace v České republice i ve světě,
- popsat výstavbu systému jakosti v podniku, dokumentaci systému jakosti, náklady na jakost, audity,
- vysvětlit problematiku certifikace systému jakosti, certifikace výrobku,
- vysvětlit problematiku auditů v podniku.

Prerekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

Montgomery, D. C.. Introducion to Statistical Quality Control. John Wiley, New York, 1996

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře.
Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný závěrečný test.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Význam a pojetí jakosti. Politika a cíle jakosti. Pochopení, uplatňování a dodržování politiky jakosti. Odpovědnost vedení.
Vytvoření systému jakosti. Přehled přístupů k jakosti. Postupy vytvoření systému jakosti. Plnění požadavků na jakost. Jakost jako faktor úspěšnosti firmy.
Řízení dokumentů a údajů. Schvalování a vydávání dokumentů a údajů. Změny dokumentů a údajů.
Úloha kontrolních orgánů na trhu v ČR. Akreditace zkušeben a certifikačních míst. Stav systému řízení jakosti v České republice a v Evropské unii.
Identifikace a sledovatelnost výrobku v souladu s normami řady ČSN, ISO a EN. Management kvality. Vztah mezi ISO a TQM. Technické požadavky na výrobky.
Řízení provozu. Identifikace a plánování procesu výroby, instalace a servisu výrobku.
Kontrola a zkoušení. Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola a zkoušení. Záznamy o kontrole a zkouškách. Prokazování kontroly a shody výrobků.
Řízení kontrolního, měřicícho a zkušebního zařízení. Řízení, kalibrace a udržování kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení. Nejistota měření. Požadovaná způsobilost měření. Referenční vzorky pro kontrolu.
Řízení neshodného výrobku. Přezkoumání a vypořádání neshodného výrobku. Opatření k nápravě a preventivní opatření.
Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání výrobku.
Interní prověrky jakosti. Plánování a provádění interních auditů.
Statistické metody ke stanovení, regulaci a ověřování způsobilosti procesů a znaků jakosti.
Legislativní zásahy státu do systému řízení jakosti - normalizace, metrologie a zkušebnictví.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zavádění systémů řízení jakosti v elektrotechnické výrobě a legislativou v ČR a v EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor