Detail předmětu

Engineering Pedagogy and Didactics

FEKT-CIPDAk. rok: 2019/2020

Předmět se zabývá v souladu se základy obecné pedagogiky všemi
návaznými oblastmi studia a specifikací vlivů technických
obsahů a jejich ovlivnění výukovými metodami. Jsou
specifikovány cíle výuky a učení ve vyučování odborným
předmětům s respektováním jejich hierarchie. Struktura
přednášek zohledňuje odbornosti účastníků studia.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání pedagogické způsobilosti pro výuku technických předmětů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, ČVUT Praha, 1994
viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz
Kalhous, Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál. Praha 2002
Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Portál, Praha 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

5 kreditového hodnocení předmětu bude posluchačům započteno až po absolvování základní skupiny předmětu DPS (doplňujícího pedag. studia), což jsou BPSO, BKPT, BLAD, BPEP.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Pedagogika - úvod do studia
2. Dějiny pedagogických systémů
3. Výchova a její formální zakotvení
4. Činitelé výuky
5. Teoretické základy vyučování
6. Projektování, realizace a evaluace výuky
7. Stres ve škole

Cíl

Zavádění různých vyučovacích metod s nejdůležitějšími způsoby
jejich aplikace do výchovně vzdělávacího procesu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
  obor BC-EST , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
  obor BC-MET , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
  obor BC-SEE , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
  obor BC-TLI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor