Detail předmětu

Practical programming in C++

FEKT-CPPCAk. rok: 2019/2020

Předmět se věnuje praktickému zvládnutí základů jazyka C++, jako rozšíření jazyka C (v návaznosti na látku probranou v předmětu BPC2A).
Studenti se seznámí se základními neobjektovými rozšířeními jazyka C, se základy objektového programování. Dále se seznámí s nástroji pro tvorbu programu v C++ a standardními knihovnami.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- orientace v objektově napsaných programech,
- napsat objektově orientovaný program se základním použitím dědění včetně virtuálních metod,
- použít streamů pro vstupně výstupní operace,
- vytvářet šablony,

Prerekvizity

Absolvování kurzu BPC1 a BPC2 nebo kurzů s podobnou náplní.

Doporučená nebo povinná literatura

Stroustrup B.:The C++ Programming Language, Addison-Wesley,1997 (EN)
Prata, Stephen, C++ PRIMER PLUS, Pearson Education, inc, (EN)
Josuttis, Nicolai, The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference, Pearson Education, Inc., (EN)
Eckel, Allison, Thinking in C++ volume I, volume II., Pearson Education, Inc (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá www stránky ve spojení s e-learningem (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt během semestru.

Způsob a kritéria hodnocení

až 20b - projekt - tvorba třídy v návaznosti na přednášky a cvičení.
až 30 + 50b - písemné zkoušky, testy.
Podmínky pro uspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizována vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. úvod, opakování C
2. srovnání C a C++, objekty
3. reference, this
4. přetěžování funkcí, implicitní parametry
5. konstruktory a destruktory
6. operátory
7. inline funkce a metody
8. streamy
9. dědění
10. vícenásobné dědění
11. virtuální metody
12. abstraktní třídy
13. výjimky, šablony

Obsah cvičení: praktické procvičení látky probrané na přednáškách.

Cíl

Praktické zvládnutí základů jazyka C++, jako rozšíření jazyka C.
Získat základní programatorské dovednosti v oblasti objektového programování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor