prof. Ing.

Jiří Vala

CSc.

FAST, MAT – profesor

+420 54114 7602
vala.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Vala, CSc.

Projekty

 • 2021

  Šíření trhlin v kvazi-křehkém materiálu - kombinovaný přístup rozšířené metody konečných prvků a modelu poškození, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Řešení vzniku a šíření trhlin pomocí eXtended Finite Element Method (XFEM), zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Výpočtová predikce porušení cementových kompozitů při dynamickém zatěžování, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Výpočtová analýza vzniku a šíření trhlin v kvazikřehkých materiálech rozšířenou metodou konečných prvků (XFEM), zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Numerický integrační algoritmus pro eXtended Finite Element Method (XFEM), zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Vlastnosti vybraných implicitních metod v dynamice stavebních konstrukcí, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2016

  Výpočtové modelování vysokoteplotního chování pokročilých stavebních materiálů a konstrukcí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Inverzní úlohy pro zjišťování efektivních charakteristik stavebních materiálů se složitou vnitřní strukturou z experimentálních údajů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Nedestruktivní stanovení struktury cementových kompozitů zpevněných kovovými vlákny, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Identifikace tepelných charakteristik stavebních materiálů za vysokých teplot, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Využití a kalibrace elektromagnetických sond pro stanovení homogenity drátkobetonu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Výpočtové vyhodnocování kapilární vodivosti stavebních materiálů z nepřímých měření na trojrozměrných vzorcích, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Modelování dynamických tepelných projevů nízkoenergetických staveb s uplatněním slunečního záření, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  TA02021231, Vývoj ostrovního solárního systému s koncentrátorem ve formě speciální optické čočky, s využitím optických vláken pro přenos energie a úložištěm energie pro celoroční provoz ., zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Určení vlastností a kalibrace magnetických sond pro stanovení homogenity ztvrdlého drátkobetonu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Optimalizace skladby tepelných izolací s využitím uzavřených vzduchových dutin a reflexních fólií, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Výpočtová a experimentální analýza účinků nesilového zatížení a degradace povrchové vrstvy ETICS, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Výpočtová a experimentální identifikace tepelně technických vlastností stavebních materiálů a její spolehlivost , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Interakce nově používaných tepelně izolačních výrobků s klimatickým prostředím, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  IAA200410601, Modelování kinetiky difúzních fázových transformací v pevných látkáach, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2004

  Multimediální podpora studia matematiky a deskritpivní geometrie na FAST VUT v Brně, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail