Detail projektu

Výpočtové vyhodnocování kapilární vodivosti stavebních materiálů z nepřímých měření na trojrozměrných vzorcích

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Dosud používané přístupy k výpočtové identifikaci kapilární vodivosti pórovitých stavebních materiálů byly odvozeny pro přímá měření na jednoduchých vzorcích se znalostí diferenciálního a integrálního počtu 19. století. Současné experimentální možnosti na FAST, zejména mikrovlnné analýzy trojrozměrných vzorků, si zaslouží přehodnocení těchto přístupů ve prospěch moderních numerických metod i robustních a efektivních výpočtových algoritmů včetně konkrétní softwarové implementace v MATLABu.

Popis anglicky
Commonly used approaches to computational identification of the capillary transfer coefficient of porous building materials have been derived for direct measurements on simple specimens, using the knowledge of differential and integral calculus from 19th century. Advanced laboratory equipments at FCE BUT in Brno, namely for the micro-wave analysis of 3-dimensional specimens, forces the upgrade of such approaches, to apply new numerical methods and robust and effective computational algorithms, up to an original MATLAB-supported implementation.

Klíčová slova
přenos kapalné vlhkosti, inverzní problémy

Klíčová slova anglicky
liquid moisture transfer, inverse problems

Označení

FAST-J-14-2296

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. Vliv zeminy na průběh teplot ve vegetační střeše. In Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe. Teorie a praxe. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 61-64. ISBN: 978-80-214-4926-8.
Detail

JAROŠOVÁ, P. Zjišťování součinitele kapilární vodivosti z nepřímých měření. In Juniorstav 2015 - sborník příspěvků, sekce Stavební fyzika a prostředí v budovách. Brno: VUT, 2015. s. 1.3/9-1 (1.3/9-8 s.)ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S. Numerical prediction of energy consumption in buildings with controlled interior temperature. In ICNAAM 2014 - AIP Conference Proceedings 1648. Melville: American Institute of Physics, 2015. p. 090014-1 (090014-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1287-3.
Detail

JAROŠOVÁ, P. Computational approaches to the design of low-energy buildings. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics - Conference Proceedings. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2015. p. 92-99. ISBN: 978-80-85823-64-6.
Detail