Detail projektu

Optimalizace skladby tepelných izolací s využitím uzavřených vzduchových dutin a reflexních fólií

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Posouzení možností uplatnění a optimalizace skladby tepelně reflexních izolací: i) vyhovujících požadavkům platné české a evropské legislativy, ii) preferujících šetrné zacházení se surovinami, nízkou energetickou náročnost při výrobě, spolehlivou tepelně izolační schopnost po celou dobu životnosti stavby, jakož i možnost jednoduché recyklace, iii) využívajících hlubšího poznání fyzikálních procesů souvisejících s šířením tepla v pokročilých stavebních materiálech a možností jejich výpočtového modelování.

Označení

FAST-S-12-25/1660

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

ŠŤASTNÍK, S. Evaluation of thermal resistance of building insulations with reflective surfaces. In Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2012), Vol. A,B. AIP Conference Proceedings 1479. Melville: American Institute of Physics, 2012. p. 2204-2207. ISBN: 978-0-7354-1091-6.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Identification of thermal characteristics of a high-temperature thermal accumulator. In Thermophysics 2012 Conference Proceedings. Bratislava: Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, 2012. p. 214-222. ISBN: 9788021445994.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. K možnostem identifikace tepelných vlastností reflexních izolací se vzduchovými bublinami. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 157-161. ISSN: 1210-4027.
Detail

VALA, J. Identification of thermal characteristics of building materials from simple measurements under hard experimental conditions. Bratislava: STU, 2012. p. 1-20.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J.; CHUDÁ, H. Conformal holomorphically projective mappings of almost Hermitian manifolds with a certain initial condition. INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS, 2014, vol. 11, no. 5, p. 1-8. ISSN: 0219-8878.
Detail

VALA, J. Numerical aspects of the identification of thermal characteristics using the hot-wire method. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics - Proceedings. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2013. p. 187-194. ISBN: 978-80-85823-62-2.
Detail

HINTERLEITNER, I.; CHEPURNA, O. On the mobility degree of (pseudo-) Riemannian spaces with respect to concircular mappings. Miskolc Mathematical Notes, 2013, vol. 14, no. 2, p. 561-568. ISSN: 1787-2405.
Detail

HINTERLEITNER, I. 4-planar Mappings of Quaternionic Kähler Manifolds. In Geometric Methods in Physics, XXXI Workshop, Bialowieza, Poland, June 24-30,2012, Series: Trends in Mathematics, Kielanowski, P.; Ali, S.T.; Odzijewicz, A.; Schlichenmaier, M.; Voronov, T. (eds.), Birkhäuser, Springer Basel(2013). Netherlands: Springer Basel, 2013. p. 187-193. ISBN: 978-3-0348-0644-2.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Identifikace tepelných vlastností materiálu pro vysokoteplotní zásobník. In Maltoviny 2012. Brno: VUT, 2012. s. 111-130. ISBN: 978-80-214-4657-1.
Detail