Detail projektu

Využití a kalibrace elektromagnetických sond pro stanovení homogenity drátkobetonu

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Postatou projektu je zpracování komplexní metodiky pro nedestruktivní testování koncentrace, rozložení a orientace ocelových drátků v drátkobetonu, rozhodující pro prevenci vzniku trhlin, založené na magnetickém, resp. elektomagnetickém přístupu, podpořené důkladnou fyzikální a matematickou analýzou, včetně výpočtové identifikace potřebných parametrů v MATLABu.

Označení

FAST-S-14-2490

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav stavebního zkušebnictví
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

BÍLEK, P.; KOMÁRKOVÁ, T. Výroba transparentních zkušebních vzorků s drátky pro ověřování nedestruktivních zkušebních metod. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2014. JuFoS. Brno, Česká Republika: LITERA BRNO, 2014. s. 33-33. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT). Sanace betonových konstrukcí, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 27-33. ISSN: 1211-3700.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií. Beton TKS, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 54-57. ISSN: 1213-3116.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Sledování nepravidelného rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT). Materiály pro stavbu, 2014, roč. 2014, č. 5, s. 63-65. ISSN: 1213-0311.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J. Předběžné měření koncentrace drátků v drátkobetonových segmentech ostění tunelu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2014. Zkoučení a jakost. Brno, Česká republika: VUT v Brně, 2014. s. 93-101. ISBN: 978-80-214-5032-5.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; VODIČKA, J.; VALA, J. Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Sborník ke konferenci. ČBS Servis,s.r.o. Hradec Králové, Česká republika: ČBS Servis,s.r.o., 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

VALA, J.; ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A. Prediction of behaviour of cementitious composites under fire conditions. WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, 2015, vol. 10, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1790-5044.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; VODIČKA, J.; VALA, J. Measurement of set fibre-concrete homogeneity in finished steel fibre-concrete structure of segmental tunnel lining. Advanced Materials Research, 2015, vol. 2015, no. 1106, p. 41-44. ISSN: 1022-6680.
Detail

VALA, J.; HOBST, L.; KOZÁK, V. Non-destructive detection of metal fibres in cementitious composites. In Advances in Engineering Mechanics and Materials. Athens: EUROPMENT, 2014. p. 125-128. ISBN: 978-1-61804-241-5.
Detail

VALA, J.; KUČEROVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P. Modelling of high-temperature behaviour of cementitious composites. In Advances of Applied and Pure Mathematics. Advances in Mathematical and Computational Methods. Athens: EUROPMENT, 2014. p. 163-167. ISBN: 978-1-61804-240-8. ISSN: 2227-4588.
Detail

BÍLEK, P. Další měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění. In Sborník anotací konference Juniorstav 2015. Juniorstav. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 385-395. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH. Sborník přednášek SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 14-20. ISBN: 978-80-905471-1-7.
Detail

FIALA, P.; HOBST, L.; FRIEDL, M.; KOMÁRKOVÁ, T.; VUT v Brně: ZPŮSOB PRO VYHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ A ORIENTACE FEROMAGNETICKÝCH ELEKTRICKY VODIVÝCH VLÁKEN V KOMPOZITNÍM MATERIÁLU A DETEKČNÍ ZAŘÍZENÍ K JEHO PROVÁDĚNÍ. 305882, patent. (2016)
Detail