Detail projektu

Inverzní úlohy pro zjišťování efektivních charakteristik stavebních materiálů se složitou vnitřní strukturou z experimentálních údajů

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Podtstatou projektu je fyzikálně korektní formulace a praktické řešení inverzních úloh při zjišťování efektivních charakteristik stavebních materiálů se složitou vnitřní strukturou z experimentálních údajů, pocházejících často z nepřímých měření. V návaznosti na to počítá projekt s návrhem robustních, rychlých a spolehlivých algoritmů pro identifikaci materiálových charakteristik, zohlednění dostupných údajů o mikrostruktuře pomocí homogenizační techniky a validaci výsledků na úlohách přenosu tepla a šíření vlhkosti.

Označení

FAST-S-15-2824

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav betonových a zděných konstrukcí
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

ŠPAČEK, P.; KOMENDA, J. Analysis of Cycle Time in Intrerval P-Time Event Graphs in Dioid Algebras. In Proceedings of the 20th IFAC World Congress, 2017. Toulouse, Francie: ELSEVIER, 2017. p. 13461-13467. ISBN: 978-3-902661-93-7.
Detail

NOVOTNÝ, J. Nedeterministické automaty. In XXXIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu - sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2015. s. 101-108. ISBN: 978-80-7231-995-4.
Detail

NOVOTNÝ, J. Booleovské funkce. In Matamatika, informační technologia a aplikované vědy (MITAV 2015). Brno: Univerzita obrany, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-7231-998-5.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Identification of effective material characteristics in semilinear equations of heat and mass transfer. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1126, no. 1, p. 59-66. ISSN: 1022-6680.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; VALA, J. New approaches to the thermal design of energy saving buildings. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1126, no. 1, p. 174-180. ISSN: 1022-6680.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. Modelling of cohesive crack growth of the brittle and quasi-brittle fracture of structural materials. Advances in Mathematical and Computational Methods, 2015, vol. 49, no. 1, p. 44-51. ISSN: 2227-4588.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Evaluation of thermal properties of early-age concrete containing fly ash. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd, 2016. p. 157-161. ISBN: 978-3-0383-5740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Computational modelling of cohesive cracks in material structures. In ICNAAM 2015 - 13th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics in Rhodes (Greece). AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings ... Melville (USA): American Institute of Physics, 2016. p. 38002-1 (38002-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; VALA, J. Two-scale meshes in quasilinear discretized problems of computational mechanics. In ICNAAM 2015 - Proceedings of 13th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2016. p. 38003-1 (38003-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

ROZEHNALOVÁ, P. Homogenization on perforated domains. In ICNAAM 2015 - 13th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics in Rhodes (Greece). AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings ... Melville (USA): American Institute of Physics, 2016. p. A2001 (A2004 p.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

HINTERLEITNER, I. Holomorphically projective mappings of (pseudo-) Kähler manifolds preserve the class of differentiability. FILOMAT, 2016, vol. 30, no. 11, p. 3115-3122. ISSN: 0354-5180.
Detail

MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. Vliv vegetační střechy na vnitřní klima dřevostaveb. In Sborník Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

VANŽUROVÁ, A.; STEPANOVA, E.; MIKEŠ, J.; CHEPURNA, O.; CHUDÁ, H.; STEPANOV, S.; TSYGANOK, I.; HADDAD, M.; BÁSCÓ, S.; BEREZOVSKI, V.; JUKL, M.; PEŠKA, P.; SHANDRA, I.; GAVRILCHENKO, M.; MOLDOBAEV, D.; SOBCHUK, V.; SMETANOVÁ, D.; JUKLOVA, L.; HINTERLEITNER, I.; CHODOROVÁ, M.; SHIHA, M. Differential Geometry of Special Mappings. Olomouc: Palacký University Olomouc, ID 333149718, 2015. 566 p. ISBN: 978-80-244-4671-4.
Detail