Detail projektu

Výpočtová predikce porušení cementových kompozitů při dynamickém zatěžování

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Podstatou projektu je návrh výpočtového modelu porušení cementových kompozitů při dynamickém zatěžování. V podrobném šestistránkovém zdůvodnění projektu je vymezeno 6 dílčích cílů pro 2 aplikační oblasti.

Označení

FAST-S-20-6294

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Gálová Adéla, Ing. - spoluřešitel
Holešovský Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jedlička Michal, Ing. - spoluřešitel
Němec Ivan, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Štekbauer Hynek, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

DIBLÍK, J.; MENCÁKOVÁ, K. Representation of solutions to delayed linear discrete systems with constant coefficients and with second-order differences. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2020, vol. 105, no. 106309, p. 1-7. ISSN: 0893-9659.
Detail

ŠAFAŘÍK, J.; BULANTOVÁ, J.; MENCÁKOVÁ, K.; MORÁVKOVÁ, B.; RÝPAROVÁ, L.; ZRŮSTOVÁ, L. Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2022.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. The Poincaré-Cartan forms of one-dimensional variational integrals. Mathematica Slovaca, 2020, vol. 70, no. 6, p. 1381-1412. ISSN: 0139-9918.
Detail

VALA, J.; NĚMEC, I.; VANĚČKOVÁ, A. Exact solution of a thick beam on Pasternak subsoil in finite element calculations. Mathematics and Computers in Simulation, 2021, vol. 189, no. 11, p. 36-54. ISSN: 0378-4754.
Detail

VALA, J. On the computational finite cylinder source model for energy piles. In AIP Conference Proceedings Volume 2305 25th International Meeting on Thermophysics 2020; Smolenice; Slovakia. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. p. 020021-1 (020021-6 p.)ISBN: 978-0-7354-4041-8. ISSN: 0094-243X.
Detail

ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I. Stabilization of contact penetration in the explicit method. In ICNAAM 2020 Proceedings, AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings Vol. 2425. Melville (USA): American Institute of Physics, 2022. p. 270012-1 (270012-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4182-8. ISSN: 0094-243X.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V.; JEDLIČKA, M. Scale bridging in computational modelling of quasi-brittle fracture of cementitious composites. In ICBM 2020 Proceedings. Solid State Phenomena. Zurich: TransTech, 2021. p. 56-64. ISSN: 1012-0394.
Detail

VALA, J. On direct and inverse diffusion problems useful in computational disease spread modelling. In ICNAAM 2020 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2022. p. 270007-1 (270007-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4182-8. ISSN: 0094-243X.
Detail

VALA, J. Modelling of micro- and macro-fracture in cementitious composites. In Proceedings of the Conference Algoritmy 2020. Bratislava: STU, 2020. p. 181-190. ISBN: 978-80-227-5032-5.
Detail

REK, V.; VALA, J. On a distributed computing platform for a class of contact - impact problems. SNA´21 - Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Institute of Geonics CAS, 2021. p. 64-67. ISBN: 978-80-86407-82-1.
Detail

BULANTOVÁ, J., LACHOVÁ, A. Teoretické řešení střech s Geogebrou. Proceedings of the CZECH-SLOVAK CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS 2020. First. Bratislava: SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of Chemical and Food Technology STU, 2020. s. 71-74. ISBN: 978-80-8208-047-9.
Detail

MENCÁKOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J. Výuka deskriptivní geometrie na FAST VUT v době „koronavirové“. Proceedings of the Czech-Slovak conference on geometry and graphics 2020. First. Bratislava: SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of Chemical and Food Technology STU, 2020. s. 131-138. ISBN: 978-80-8208-047-9.
Detail

ZRŮSTOVÁ, L.; URBÁNEK, F. Přehled základních konstrukcí lineární perspektivy v programu Geogebra. Proceedings of the CZECH-SLOVAK CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS 2020. First Edition. Bratislava: SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of chemical and food technology STU, 2020. s. 183-186. ISBN: 978-80-8208-047-9.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. Výpočtové modelování šíření trhlin v kvazikřehkých kompozitních materiálech. Prague: Institute of Mathematics CAS, 2020. s. 20-20.
Detail

NĚMEC, I.; ŠTEKBAUER, H.; LANG, R.; ZEINER, M.; BURKART, D. A correct and efficient algorithm for impact of bodies. Ostrava: Institute of Geonics CAS, 2021. p. 51-55. ISBN: 978-80-86407-82-1.
Detail

DIBLÍK, J. Representation of solutions to delayed differential equations with a single delay by dominant and subdominant solutions. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2021, vol. 119, no. 107236, p. 1-7. ISSN: 0893-9659.
Detail

MIKEŠ, J.; GUSEVA, N.; PEŠKA, P.; RÝPAROVÁ, L. Rotary Mappings and Projections of a Sphere. MATHEMATICAL NOTES, 2021, vol. 110, no. 1-2, p. 152-155. ISSN: 0001-4346.
Detail

BEREZOVSKI, V.; CHEREVKO, Y.; MIKEŠ, J.; RÝPAROVÁ, L. Canonical Almost Geodesic Mappings of the First Type of Spaces with Affine Connections onto Generalized m-Ricci-Symmetric Spaces. Mathematics, 2021, vol. 9, no. 4, p. 1-12. ISSN: 2227-7390.
Detail

KŘÍŽEK, J.; MIKEŠ, J.; PEŠKA, P.; RÝPAROVÁ, L. EXTREMALS AND ISOPERIMETRIC EXTREMALS OF THE ROTATIONS IN THE PLANE. In Proceedings of the International Conference on Geometry Integrability and Quantization. Geometry, Integrability and Quantization. SOFIA: INST BIOPHYSICS & BIOMEDICAL ENGINEERING BULGARIAN ACAD SCIENCES, 2021. p. 136-141. ISSN: 1314-3247.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. Non-local damage modelling of quasi-brittle composites. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2021, vol. 66, no. 6, p. 815-836. ISSN: 0862-7940.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; PINELAS, S.; VALA, J. Determining the initial data generating solutions with prescribed behaviour of a triangular system of linear discrete equations. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2022, vol. 425, no. 1, p. 126533-1 (126533-18 p.)ISSN: 0096-3003.
Detail

KOTRECHKO, S.; KOZÁK, V.; ZATSARNA, O.; ZIMINA, G.; STETSENKO, N.; DLOUHÝ, I. Incorporation of temperature and plastic strain effects into local approach to fracture. Materials, 2021, vol. 14, no. 20, p. 1-11. ISSN: 1996-1944.
Detail

DIBLÍK, J.; VÁŽANOVÁ, G. Lower and upper estimates of semi-global and global solutions to mixed-type functional differential equations. Advances in Nonlinear Analysis, 2022, vol. 11, no. 1, p. 757-784. ISSN: 2191-950X.
Detail

MIKEŠ, J.; FORMELLA, S.; HINTERLEITNER, I.; GUSEVA, N. Some questions of geodesic mappings of Einstein spaces. Itogi Nauki Tekh., Ser. Sovrem. Mat. Prilozh., Temat. Obz. Rusko: Itogi nauki i techniki, 2021. s. 50-61. ISSN: 0233-6723.
Detail

DIBLÍK, J.; RŮŽIČKOVÁ, M.; SCHMEIDEL, E. Równania różniczkowe zwyczajne I. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: 2021. 288 s. ISBN: 978-83-7431-725-2.
Detail

DIBLÍK, J.; GALEWSKI, M. Existence of solutions in cones to delayed higher-order differential equations. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2022, vol. 130, no. 108014, p. 1-7. ISSN: 0893-9659.
Detail

HALFAROVÁ, H.; DIBLÍK, J.; ŠAFAŘÍK, J. General solution to a weakly delayed planar linear discrete system, the case of real different eigenvalues of the matrix of nondelayed terms. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2020. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2022. p. 270009-1 (270009-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4182-8. ISSN: 0094-243X.
Detail

ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Solution of weakly delayed linear two-dimensional discrete systems with constant coefficients and multiple delays. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2020. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2022. p. 270010-1 (270010-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4182-8. ISSN: 0094-243X.
Detail

BEREZOVSKI, V.; CHEREVKO, Y.; HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J. Canonical almost geodesic mappings of the first type onto generalized Ricci symmetric spaces. FILOMAT, 2022, vol. 36, no. 4, p. 1089-1097. ISSN: 0354-5180.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V.; JAROŠOVÁ, P. On a computational approach to micro- and macro-modelling of damage in brittle and quasi-brittle materials. International Journal of Mechanics, 2020, vol. 14, no. 1, p. 185-197. ISSN: 1998-4448.
Detail