Detail projektu

Interakce nově používaných tepelně izolačních výrobků s klimatickým prostředím

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Vzhledem k rostoucím požadavkům na tepelně izolační i akumulační vlastnosti staveb nabývá na významu studium dosud zanedbávaných mechanismů šíření tepla v budovách a stavebních konstrukcích. Analýza tepelné radiace povrchů je podstatná z hlediska omezení vlhkostní degradace, souvisejícího s růstem řas. Projekt se na základě originální metodiky laboratorních experimentů a výpočtového modelování soustředí na výběr a přípravu materiálů s vhodnými emisívními vlastnostmi k omezení zmiňovaných nežádoucích jevů, a tím prodloužení životnosti zateplení.

Popis anglicky
According to the increasing requirements to both thermal insulation and accumulation properties of structures, the analysis of some traditionally neglected mechanisms of heat transfer in buildings and constructions of civil engineering becomes to be more significant. The analysis of thermal radiation of surfaces is substantial from the point of view of reduction of moisture degradation, connected with the population of algae. The project, based on the original approach to laboratory experiments and on computational modeling, pays attention to the selection and preparation of materials with emissive properties supporting the reduction of such unwelcome effects, to reach the prolongation of the lifetime for insulation layers.

Klíčová slova
stavební materiály, tepelně technické charakteristiky, reflektance a emisivní vlastnosti povrchů ETICS, vlhkostní saturace, vlhkostní degradace

Klíčová slova anglicky
building materials, thermal technical characteristics, reclectivity and emmissive properties of ETICS surfaces, noisture saturation, moisture degradation

Označení

FAST-S-11-25/904

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2011 - 31.12.2011)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2011 - 31.12.2011)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- částečně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

NOVÁČEK, J.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M. Možnosti využití a testování strukturálních hydrofobizérů aplikovaných v suchých maltových směsích. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 6, s. 172-179. ISSN: 1210-4027.
Detail