Detail projektu

Určení vlastností a kalibrace magnetických sond pro stanovení homogenity ztvrdlého drátkobetonu

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2013

O projektu

Podstatou pojektu je přesné vymezení vlastností 2 typů vyvíjených magnetických sond pro ověření homogenity ztvrdlého drátkobetonu, jejich kalibrace a realizace formou užitného vzoru.

Označení

FAST/ÚSI-S-12-1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2012 - 31.12.2013)
Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2013)
Ústav stavebního zkušebnictví
- interní (01.01.2012 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- spolupříjemce (01.01.2012 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

BÍLEK, P.; VALA, J.; VODIČKA, J.; HOBST, L. Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2012. Brno, Česká republika: knihovnicka.cz, 2012. s. 27-36. ISBN: 978-80-214-4578-9.
Detail

HARING, A. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA BRZDĚNÍ JÍZDNÍCH SOUPRAV UŽITKOVÝCH VOZIDEL. 2021. s. 1-35.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VALA, J. Další vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce. In 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012. Sborník ke konferenci. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 479-482. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

VALA, J.; HORÁK, M. Nondestructive identification of engineering properties of metal fibre composites. In 10th ICNAAM (International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics) in Kos (Greece) - AIP Conference Proceedings 1479, doi: 10.1063/1.4756047. AIP Conference Proceedings. Melville, New York: American Institute of Physics, 2012. p. 2208-2211. ISBN: 978-0-7354-1091-6.
Detail

HARING, A. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA BRZDĚNÍ JÍZDNÍCH SOUPRAV UŽITKOVÝCH VOZIDEL. 2021. s. 1-183.
Detail

HARING, A. MANIPULACE S TACHOGRAFY, VLIV NA NĚKTERÉ SYSTÉMY NÁKLADNÍCH VOZIDEL. Metrologie, 2019, roč. 28, č. 4, s. 19-23. ISSN: 1210-3543.
Detail

HARING, A. BRZDĚNÍ JÍZDNÍCH SOUPRAV. In Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2013. s. 109-117. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

HOBST, L.; JAŠEK, J.; VÍTEK, L. Těžké betony a speciální stínící betony. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. příloha, s. 135-140. ISSN: 1213-3116.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L. Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství. In Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, 2013. s. 317-324. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

BÍLEK, P.; GROHOVÁ, T. Další měření a poznatky s ověřováním homogenity drátkobetonu v konstrukci vyvíjenou magnetickou metodou. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Juniorstav. Brno, Česká republika: Omega Design, s.r.o., 2013. s. 242-242. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

GROHOVÁ, T.; HOBST, L. Kontrola koncentrace drátků v drátkobetonu elektromagnetickou nedestruktivní metodou. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. VUT v Brně, Fakulta stavební: 2013. s. 239-239. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J. Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 03, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L.; LÁNÍK, J. Vady a poruchy průmyslové podlahy v hale výrobního závodu. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 84-91. ISSN: 1211-3700.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L.; LÁNÍK, J. Průmyslové podlahy v hale výrobního závodu – teorie a praxe. In Construction materials - Zborník recenozovaných vedeckých prác. Sanace betonových konstrukcí. CONSTRUMAT. Nitra, Slovenská republika: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 96-103. ISBN: 978-80-552-1031-5. ISSN: 1211-3700.
Detail

GROHOVÁ, T.; SOBOTKOVÁ, Š. Measurements of Crossing Ability during Emergencies. The 19th International Conference the Knowledge-Based Organization 2013, 2013, vol. 19, no. 3, p. 137-140. ISSN: 1843-6722.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P. Various control methods developed for fibre-concrete structures. In Recent advances in integrity-reliability-failure. IRF. Funchal, Madeira, Portugal: INEGI, 2013. p. 721-722. ISBN: 978-972-8826-27-7.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Stanovení přesné polohy drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografii. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2013. Knihovnička. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 33-42. ISBN: 978-80-214-4777-6.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Tomografické zjištění anomálního rozdělení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu. In 20. BETONÁŘSKÉ DNY 2013. Sborník ke konferenci. ČBS Servis,s.r.o. Hradec Králové, ČR: ČBS Servis, s. r. o., 2013. s. 464-468. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Využití počítačové tomografie pro stanovení nerovnoměrného rozložení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu. In Zborník príspevkov z 8. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave. Bratislava, Slovensko: Vydavatel'stvo JAGA, 2013. s. 91-96. ISBN: 978-80-8076-095-3.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J. Verification of magnetic methods control homogeneity of fiber – concrete structures the comparative samples. In 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno, Česká republika: CERM, 2012. p. 36-39. ISBN: 978-80-7204-823-6.
Detail

VALA, J.; HOBST, L. Identification of structural parameters of metal fibre concrete using magnetic approach. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 1, p. 157-160. ISSN: 1013-9826.
Detail

VALA, J.; GROHOVÁ, T. A magnetic approach to the identification of effective characteristics of metal fibre composites used in civil engineering. In Proceedings of IRF (Integrity, Reliability and Failure of Mechanical Systems) in Funchal. Porto: University of Porto, 2013. p. 4001-1 (4001-11 p.)ISBN: 978-972-8826-27-7.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L.; ZIKMUND, T. Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu. In Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. ExFoS. Brno, Česká republika: 2014. s. 37-44. ISBN: 978-80-214-4852-0.
Detail

BÍLEK, P.; ZIKMUND, T. Vyšetření drátkobetonových vzorků pomocí průmyslového tomografu. In Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Juniorstav. Brno, Česká republika: Omega Design, s.r.o., 2014. s. 197-197. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

BÍLEK, P. Vliv okrajového efektu na homogenitu drátkobetonových vzorků. In Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Juniorstav. Brno, Česká republika: Omega Design, s.r.o., 2014. s. 402-402. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

KOMÁRKOVÁ, T. Výroba zkušebních těles pro vývoj nedestruktivní zkušební metody. In Sborník anotací Juniorstav 2014. 2014. s. 200-200. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

HARING, A. TECHNICKÝ STAV UŽITKOVÝCH VOZIDEL, VYUŽITÍ DIAGNOSTOCKÝCH VÝSTUPŮ. In Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2018. s. 123-138. ISBN: 978-80-214-5600-6.
Detail

HARING, A. PROBLEMATIKA EURO 6 U NÁKLADNÍCH VOZIDEL. In Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2016. s. 114-128. ISBN: 978-80-214-5321-0.
Detail

HARING, A. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU JÍZDNÍ SOUPRAVY. In Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2014. s. 185-196. ISBN: 978-80-214-4852-0.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Hloubková magnetická sonda na stanovení homogenity drátkobetonu. 25427, užitný vzor. (2013)
Detail

SOBOTKOVÁ, Š.; KOMÁRKOVÁ, T.: The 19th International Conference the Knowledge-Based Organization, 2013. Sibiu (14.06.2013)
Detail

SOBOTKOVÁ, Š.; KOMÁRKOVÁ, T.: 17 mezinárodní vědecká konference Řešení krizových situací ve specifickém prostředí. Žilina (30.05.2012)
Detail

SOBOTKOVÁ, Š.; KOMÁRKOVÁ, T.: Transport means 2012. Kaunas (25.10.2012)
Detail