Detail projektu

Vlastnosti vybraných implicitních metod v dynamice stavebních konstrukcí

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Projekt se soustředí na prověření možností nepříliš nákladného výpočtového modelování dynamického chování stavebních konstrukcí, založeného na vhodné modifikaci implicitního přístupu Bathe & Baig (2005) a Bathe & Noh (2012), alternativně pak přístupu Wen & al (2017), v porovnání s klasickou Newmarkovou metodou. Bude provedena analýza, za jakých podmínek lze výsledky o existenci řešení, stabilitě výpočtů apod. uplatnit pro nelineární problémy. Praktické výpočty budou prováděny pro 4 aplikační oblasti podle "Zdůvodnění projektu".

Označení

FAST-S-18-5184

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Gálová Adéla, Ing. - spoluřešitel
Holešovský Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Němec Ivan, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Štekbauer Hynek, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

HOLEŠOVSKÝ, J. Distribution Endpoint Estimation Assessment for the Use in Metaheuristic Optimization Procedure. Mendel Journal series, 2018, vol. 24, no. 1, p. 93-100. ISSN: 1803-3814.
Detail

VALA, J. On the implementation of exact solution of a beam on elastic foundation in numerical calculations. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2018, vol. 12, no. 0, p. 215-219. ISSN: 1998-0140.
Detail

VALA, J. On some non-gradient approaches to inverse and optimization problems of thermal transfer. In THERMOPHYSICS 2018. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Phzsics, 2018. p. 020047-1 (020047-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1704-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Optimization approaches to some problems of building design. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2018, vol. 63, no. 3, p. 305-331. ISSN: 0862-7940.
Detail

VANŽUROVÁ, A. On Riemannian metrics of Sekigawa type. In Matematika,informační technologie a aplikované vědy, Brno, 2018. University of Defence, Brno: 2018. p. 1-11. ISBN: 978-80-7582-040-2.
Detail

KONEČNÁ, K. The Priestley-Chao Estimator of Conditional Density with Uniformly Distributed Random Design. Statistika, 2018, vol. 98, no. 3, p. 283-294. ISSN: 0322-788X.
Detail

ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I. Improved Stability of a Node-to-node Algorithm in the Explicit Method. In ICNAAM 2018 Proceedings, AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings Vol. 2116. Melville (USA): American Institute of Physics Inc., 2019. p. 310015-1 (310015-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1854-7. ISSN: 0094-243X.
Detail

VANŽUROVÁ, A. Some Projective Geometry Useful in Computer Reconstruction Technics. In Proceedings of the CZECH-SLOVAK CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, 2018. p. 257-264. ISBN: 978-80-214-5652-5.
Detail

VANŽUROVÁ, A. Examples of Homothety Curvature Homogeneous Spaces. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2018, post-conference proceedings of extended versions of selected papers. University of Defence, Brno: 2018. p. 134-145. ISBN: 978-80-7582-065-5.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J.; FUSEK, M. Use of censored distribution in the intervals estimator of the extremal index. CFE-CM Statistics 2018, Book of Abstracts. Pisa, Italy: ECOSTA Econometrics and Statistics, 2018. p. 155-155. ISBN: 978-9963-2227-5-9.
Detail

VANŽUROVÁ, A. Homothety Curvature Homogeneous Riemannian Manifolds of Dimension Three. In Aplimat 2019 Proceedings. Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. p. 1281-1287. ISBN: 978-8-0227-4884-1.
Detail

CHEREVKO, Y.; BEREZOVSKI, V.; HINTERLEITNER, I.; SMETANOVÁ, D. Infinitesimal Transformations of Locally Conformal Kähler Manifolds. Mathematics, 2019, vol. 8, no. 7, p. 1-16. ISSN: 2227-7390.
Detail

NOVOTNÝ, J. Interaktivní výukové materiály. In Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2018. Brno: VUT, 2018. s. 195-205. ISBN: 978-80-214-5652-5.
Detail