Detail projektu

Výpočtová analýza vzniku a šíření trhlin v kvazikřehkých materiálech rozšířenou metodou konečných prvků (XFEM)

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Projekt se soustředí na výpočtové modelování kvazikřehkého chování prvků stavebních konstrukcí na bázi cementových kompozitů vlivem mechanického zatížení, otevřenou vůči zahrnutí vlivu vyztužení záměrně či nahodile orientovanými vlákny. Fyzikální model kompatibilní předpokládá zahrnutí i) elastického a plastického přetvoření, ii) vzniku trhlin, iii) šíření trhlin, vše s možností modifikace iv) vytahováním výztužných vláken, v) porušením těchto vláken.

Označení

FAST-S-19-5878

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Gálová Adéla, Ing. - spoluřešitel
Holešovský Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jedlička Michal, Ing. - spoluřešitel
Němec Ivan, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Štekbauer Hynek, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

HOLEŠOVSKÝ, J. Extrémní hodnoty časových řad a jejich odhady. In Matematika na vysokých školách. Praha: ČVUT v Praze a Jednota českých matematiků a fyziků, 2019. s. 55-60. ISBN: 978-80-01-06621-8.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. Computational analysis of quasi-brittle fracture in fibre reinforced cementitious composites. In 9th International Conference Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF9). Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2019. p. 328-333. ISSN: 2452-3216.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P.; KOZÁK, V. On the computational analysis of damage of quasi-brittle materials using integral-type nonlocal models. International Journal of Applied Physics, 2019, vol. 4, no. 1, p. 8-13. ISSN: 2367-9034.
Detail

POKOROVÁ, K., HOROVÁ, I. Maximum likelihood method for bandwidth selection in kernel conditional density estimate. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 2019, vol. 34, no. 4, p. 1871-1887. ISSN: 0943-4062.
Detail

VALA, J. Remarks to the computational analysis of semilinear direct and inverse problems of heat transfer. In Thermophysics 2019. AIP Conference Proceedings 2170. Melville (USA): American Institute of Physics, 2019. p. 20023-1 (20023-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1917-9.
Detail

MIKEŠ, J.; BÁCSÓ, S.; BEREZOVSKI, V.; CHEPURNA, O.; CHODOROVÁ, M.; CHUDÁ, H.; FORMELLA, S.; GAVRILCHENKO, M.; HADDAD, M.; HINTERLEITNER, I.; JUKL, M.; JUKLOVA, L.; MOLDOBAEV, D.; PEŠKA, P.; RÝPAROVÁ, L.; SHANDRA, I.; SHIHA, M.; SMETANOVÁ, D.; SOBCHUK, V.; STEPANOV, S.; STEPANOVA, E.; TSYGANOK, I.; VANŽUROVÁ, A. Differential Geometry of Special Mappings. UP Olomouc Book Series - Monographs. UP Olomouc Book Series - Monographs. Olomouc: Palacký University Olomouc, ID 333149718, 2019. 674 p. ISBN: 978-80-244-5535-8.
Detail

ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I. Modeling of welded connections using Lagrange multipliers. In ICNAAM 2019 Proceedings, AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings Vol. 2293. Melville (USA): American Institute of Physics Inc., 2020. p. 340013-1 (340013-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4025-8. ISSN: 0094-243X.
Detail

BULANTOVÁ, J.; LACHOVÁ, A. Topografické plochy v Geogebra. In Proceedings of the SLOVAK-CZECH CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS 2019. First Edition. Bratislava: vydavaťelstvo SCHK, 2019. s. 63-66. ISBN: 978-80-8208-024-0.
Detail

VALA, J. Nonlocal damage modelling of quasi-brittle composites. In ICNAAM 2019 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. p. 340002-1 (34002-4 p.)ISSN: 0094-243X.
Detail

TRCALA, M.; NĚMEC, I.; VANĚČKOVÁ, A. Visco-Elastic-Visco-Plastic/Damage Material Models for Transient Dynamic Loading. In ICNAAM 2019 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. p. 340012-1 (340012-5 p.)ISSN: 0094-243X.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. K možnostem výpočtové predikce kvazikřehkého porušení cementových kompozitů rozšířenou metodou konečných prvků. In Maltoviny 2019. Brno: FAST VUT, 2019. s. 5-13. ISBN: 978-80-214-5816-1.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. Computational analysis of quasi-brittle fracture in fibre reinforced cementitious composites. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2020, vol. 107, no. 1, p. 5501-5510. ISSN: 0167-8442.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J.; FUSEK, M. Estimation of the extremal index using censored distributions. EXTREMES, 2020, vol. 23, no. 2, p. 197-213. ISSN: 1386-1999.
Detail