Detail projektu

Modelování dynamických tepelných projevů nízkoenergetických staveb s uplatněním slunečního záření

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Navrhovaný projekt se soustředí na analýzu relevantních fyzikálních procesů směřující k vytvoření výpočtového modelu tepelných projevů nízkoenergetických staveb, zejména modelových řešení rodinných domů, a podporu na optimalizace umístění stavby, skladby materiálů i konstrukcí s cílem přiblížení k žádanému standardu pasívního domu.

Označení

FAST-S-13-2088

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. Uspořádání zelených vegetačních střech. In sborník konference Construction Materials 2013. Nitra: Technická Fakulta SPU Nitra, 2013. s. 150-171. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail

HINTERLEITNER, I.; ZLATANOVIC, M.; CIRIC-NAJDANOVIC, M. Geodesic mapping onto Kählerian spaces of the first kind. Czechoslovak Mathematical Journal, 2014, vol. 64, no. 4, p. 1113-1122. ISSN: 0011-4642.
Detail

HINTERLEITNER, I. Geodesic Mappings on Compact Riemannian Manifolds With Conditions on Sectional Curvature. Publiocations de l'Institut Mathématique, 2013, vol. 94, no. 108, p. 125-130. ISSN: 0350-1302.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S. Modelling of thermal transfer for energy saving buildings. In 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics: ICNAAM 2013. AIP conference proceedings. Melville, New York: American Institute of Physics, 2013. p. 1000-1003. ISBN: 978-0-7354-1184-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Identification of the capillary transfer coefficient in porous building materials. In 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics: ICNAAM 2013. AIP conference proceedings. Melville, New York: American Institute of Physics, 2013. p. 1004-1007. ISBN: 978-0-7354-1184-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Modelování přenosu tepla pro energeticky úsporné stavby. In Zborník konferencie Construmat 2013. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. s. 138-149. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Identification of thermal characteristics of building materials at high temperatures. In Proceedings of IRF (Integrity, Reliability and Failure of Mechanical Systems) in Funchal. Porto: University of Porto, 2013. p. 2033/1 (2033/23 p.)ISBN: 978-972-8826-27-7.
Detail

VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S. A simple equipment for the evaluation of thermal conductivity of powdery materials at high temperature and in vacuum. In Thermophysics 2013 - Conference Proceedings. 1. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2013. p. 176-183. ISBN: 978-80-214-4801-8.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. K možnosti numerického modelování šíření tepla pro energeticky úsporné stavby. In Realizace staveb - teorie a praxe, sborník mezinárodního workshopu. 1. Brno: VUT, 2013. s. 94-98. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; JAROŠOVÁ, P. Identifikace tepelných charakteristik stavebních materiálů metodou topného drátu. In Maltoviny 2013 - sborník příspěvků. 1. Brno: VUT, 2013. s. 25-32. ISBN: 978-80-214-4815-5.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J. Geodesic Mappings of (Pseudo-) Riemannian Manifolds Preserve Class of Difeferentiability. Miskolc Mathematical Notes, 2013, vol. 14, no. 2, p. 575-582. ISSN: 1787-2405.
Detail

VANŽUROVÁ, A. On metrizability of a class of 2-manifolds with linear connection. Miskolc Mathematical Notes, 2013, vol. 14, no. 2, p. 621-627. ISSN: 1787-2405.
Detail

VANŽUROVÁ, A. On metrizability of locally homogeneous affine 2-dimensional manifolds. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 2013, vol. 49, no. 5, p. 347-357. ISSN: 0044-8753.
Detail

HARASIM, P.; VALDMAN, J. Verification of Functional A Posteriori Error Estimates for Obstacle Problem in 1D. Kybernetika, 2013, vol. 2013(49), no. 5, p. 738-754. ISSN: 0023-5954.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J. On Holomorphically Projective Mappings From Manifolds With Equiaffine Connection Onto Kähler Manifolds. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 2013, vol. 2013, no. 49, p. 297-302. ISSN: 0044-8753.
Detail

MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. Konstrukční skladby vegetačních střech. In REALIZACE STAVEB - TEORIE A PRAXE Sborník mezinárodního workshopu 11. - 13. září 2013, Křtiny, Česká republika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, 2013. s. 123-128. ISBN: 978-80-214-4803-2.
Detail

MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. On some aspects of application of vegetative roofs in building structures. Advanced Materials Research, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 329-332. ISSN: 1022-6680.
Detail

HINTERLEITNER, I.; ZLATANOVIC, M.; CIRIC-NAJDANOVIC, M. On equitorsion concircular tensors of generalized Riemannian spaces. FILOMAT, 2014, vol. 28, no. 3, p. 463-471. ISSN: 0354-5180.
Detail

NOVOTNÝ, J. Realizace konečných automatů. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 161-164. ISBN: 978-80-7231-924-4.
Detail