Detail projektu

Identifikace tepelných charakteristik stavebních materiálů za vysokých teplot

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Při řešení inverzních úloh přenosu tepla ve stavebních materiálech za vysokých teplot nelze pracovat s obvyklými výpočtovými ani experimentálními zjednodušeními. Projekt tyto obtíže překonává s využitím moderních numerických a výpočtových přístupů, jakož i díky návaznosti na vývoj původních měřicích zařízení na FAST, zejména pro žáruvzdorné vyzdívky a práškové izolační materiály tepelných zásobníků, s praktickou aplikací na energeticky úsporné stavby pro bydlení.

Popis anglicky
Analysis of inverse problems of heat transfer in building materials cannot rely on usual computational and experimental simplifications. The project overcomes such difficulties using advanced numerical and computational approaches, connected with the development of original measurement equuipments at FCE BUT in Brno, namely for fire-clay brickworks and powdery insulation materials of thermal accumulators, with practical applications to energy saving buildings.

Klíčová slova
přenos tepla, inverzní problémy

Klíčová slova anglicky
thermal transfer, inverse problems

Označení

FAST-S-14-2346

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

NOVOTNÝ, J. Deterministické akceptory. In MITAV 2014 - Matematika, informatika a a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-7231-961-9.
Detail

VANŽUROVÁ, A.; MIKEŠ, J. Reconstruction of an Affine Connection in Generalized Fermi Coordinates. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 2017, vol. 40, no. 1, p. 205-213. ISSN: 0126-6705.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Výpočtové vyhodnocování kapilární vodivosti stavebních materiálů z nepřímých měření. In Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe. Brno: VUT, 2014. s. 40-45. ISBN: 978-80-214-4926-8.
Detail

BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Výpočtová optimalizace tvaru a vnitřního uspořádání cihelné tvarovky pro jednovrstvé zdění s provedenou výplní dutin. In Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe. Brno: FAST VUT, 2014. s. 18-22. ISBN: 978-80-214-4926-8.
Detail

BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Optimalizace vnitřního uspořádání cihelné tvarovky s výplní dutin s využitím výpočetních prostředků. In XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 326-332. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

VANŽUROVÁ, A.; MIKEŠ, J.; BEREZOVSKI, V. Fundamental PDE's of the Canonical Almost Geodesic Mappings of Type \tilde\pi 1. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 2014, vol. 37, no. 3, p. 647-659. ISSN: 0126-6705.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J.; PEŠKA, P. On $F^\varepsilon_2$-planar mappings of (pseudo-) Riemannian manifolds. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 2014, vol. 50, no. 5, p. 33-41. ISSN: 0044-8753.
Detail

VALA, J. Identification of moisture distribution in porous building materials from microwave measurements. Modelling 2014 (Rožnov pod Radhoštěm, June 2-6, 2014). Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2014. p. 75-75. ISBN: 978-80-86407-47-0.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Computational evaluation of thermal conductivity and diffusivity using the boundary integral technique. In Thermophysics 2014 - Conference Proceedings. Bratislava: Fyzikálny ústav AV SR, 2014. p. 131-138. ISBN: 9788021450349.
Detail

VALA, J. Computational approaches to some inverse problems from engineering practice. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2015. p. 215-230. ISBN: 978-80-85823-64-6.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P. Identification of material characteristics in non-stationary heat and mass transfer. In ICNAAM 2014 - AIP Conference Proceedings 1648. Melville: American Institute of Physics, 2015. p. 410013-1 (410013-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1287-3.
Detail

MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. The effects of vegetative roofs onto the thermal stability of a building object. In Maltoviny 2014. 2015. p. 302-305. ISBN: 9783038354.
Detail

MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. TEPELNÁ STABILITA OBJEKTU PŘI POUŽITÍ ZELENÉ STŘECHY. In Juniorstav 2015. 2015. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Computational simulation of thermal energy consumption in buildings (lecture text for the conference "Maltoviny 2014" at FCE BUT in Brno). Advanced Materials Research. Brno: FAST VUT, 2014. p. 1-4. ISSN: 1022-6680.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J. Geodesic Mappings and Differentiability of Metrics, Affne and Projective Connections. FILOMAT, 2015, vol. 29, no. 6, p. 1245-1249. ISSN: 0354-5180.
Detail

HINTERLEITNER, I.; ZLATANOVIC, M.; CIRIC-NAJDANOVIC, M. Conformal and geodesic mappings of generalized equidistant spaces. Publiocations de l'Institut Mathématique, 2015, vol. 98, no. 112, p. 71-84. ISSN: 0350-1302.
Detail

NOVOTNÝ, J. Další modely automatů. In XXXII International Colloquium on the Management and Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-7231-958-9.
Detail