Detail projektu

Multimediální podpora studia matematiky a deskritpivní geometrie na FAST VUT v Brně

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2006

O projektu

Cílem projektu, který je součástí projektu rozvoje struktury na FAST (zodpovědný řešitel doc. V. Stara), je příprava multimediálních pomůcek pro výuku matematiky a deskriptivní geometrie na FAST.

Popis anglicky
The aim of the project is the development of multimedial supports for the study of of mathematics and descriptive geometry at the Faculty of Civil Engineering of the Brno University of Technology.

Klíčová slova
výuka matematiky

Klíčová slova anglicky
teaching mathematics

Označení

RA99400114

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Puchýřová Jana, RNDr. - spoluřešitel
Roušar Josef, Mgr. - spoluřešitel
Slaběňáková Jana, RNDr. - spoluřešitel
Šafářová Hana, RNDr. - spoluřešitel

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- příjemce (28.03.2006 - nezadáno)

Výsledky

ŠAFÁŘOVÁ, H.; PŘIBYL, O.; VALA, J. Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně. In 2004. ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

NOVOTNÝ, J. První rok zkušeností s výukou matematiky v bakalářském studiu na FAST VUT. In 4. matematický workshop. Brno: FAST, 2005. s. 89 ( s.)ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

PUCHÝŘOVÁ, J.; BULANTOVÁ, J.; ZRŮSTOVÁ, L.; PRUDILOVÁ, K. Úlohy o přímkových plochách. Brno: 2006.
Detail

NOVOTNÝ, J. Problémy s výukou matematiky v bakalářských studijních programech na Stavební fakultě VUT v Brně. In Sborník příspěvků XXIII. Mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Brno: UO, 2005. s. 12 ( s.)ISBN: 80-85960-92-3.
Detail

PUCHÝŘOVÁ, J. Úlohy v kosoúhlém promítání. 2006.
Detail

PŘIBYL, O.; ROUŠAR, J. Projekt "Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na Fakultě stavební VUT v Brně". In 2006. s. 182-185. ISBN: 80-7318-450-8.
Detail