Detail projektu

Formulace a implementace energetické metody pro výpočtové modelování nárazů těles s respektováním různých forem disipace energie

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Efektivní výpočtové modelování nárazů deformovatelých těles s respektováním různých forem disipace energie pro dost obecnou třídu materiálů i konstrukcí představuje dosud neuzavřený problém. Obvyklé penalizační přístupy se obtížně vypořádávají i) se subjektivní volbou umělé tuhosti kontaktu a ii) s problematickým nastavením časového kroku výpočtu. Navržená tzv. energetická metoda, jež do výpočtu záměrně vnáší požadavek dodržení zákona zachování energie, nedostatky i), ii) nemá.

Označení

FAST-S-22-7867

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Gálová Adéla, Ing. - spoluřešitel
Jedlička Michal, Ing. - spoluřešitel
Lang Rostislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Němec Ivan, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Zajac Zbyněk, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

Výsledky

ŠAFAŘÍK, J.; BULANTOVÁ, J.; ZRŮSTOVÁ, L. GeoGebra kniha „Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie“. Sborník příspěvků 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021. s. 164-172. ISBN: 978-80-7394-906-8.
Detail

JEDLIČKA, M.; ZAJAC, Z. Interaction of surface constructions (2D) with the subsoil. In ICNAAM 2022 Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2023. p. 9999-1 (9999-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4182-8.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J.; FUSEK, M. Improved interexceedance-times-based estimator of the extremal index using truncated distribution. EXTREMES, 2022, vol. 25, no. 4, p. 695-720. ISSN: 1386-1999.
Detail

ŠAFAŘÍK, J. Počátky kartografie, Od nejstarších památek po středověk. Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2022. First. Bratislava: Slovak Technical University, Faculty of Chemical and Food Technology, 2022. s. 155-162. ISBN: 978-80-8208-092-9.
Detail

TRCALA, M.; NĚMEC, I.; GÁLOVÁ, A. On the nonlinear transient snalysis of structures. In Earthquakes - Recent Advances, New Perspectives and Applications. Karnal, Haryana (India): Intech Open, 2023. p. 777/1 (777/20 p.)ISBN: 978-1-83768-183-9.
Detail

VALA, J. The Finite Element Method – 55 years of mathematical theory. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2022, post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: University of Defence, 2022. p. 89-105. ISBN: 978-80-7582-185.
Detail

VALA, J.; REK, V. On a computational approach to multiple contacts/impacts of elastic bodies. In Programs and Algorithms of Numerical Mathenatics 21 (Jablonec nad Nisou, 2022). Praha: 2023. p. 7701-7712. ISBN: 978-80-85823-67-7.
Detail

NĚMEC, I.; VALA, J.; ŠTEKBAUER, H.; JEDLIČKA, M.; BURKART, D. New methods in collision of bodies analysis. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 22. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2023. p. 8801-8816. ISBN: 978-80-85823-71-4.
Detail

ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I.; LANG, R.; BURKART, D.; VALA, J. On a new computational algorithm for impacts of elastic bodies. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2022, vol. 67, no. 6, p. 775-804. ISSN: 0862-7940.
Detail

VALA, J. On the computational heat transfer evaluation in buildings with controlled temperature. In Thermophysics 2022. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2023. p. 7777-1 (7777-6 p.)ISBN: 9780735443655. ISSN: 1551-7616.
Detail

VALA, J. On an explicit computational scheme for the analysis of dynamical behaviour of quasi-brittle composite structures. In ICNAAM 2022 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2023. p. 7777-1 (7777-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4182-8. ISSN: 0094-243X.
Detail

KOZÁK, V.; VALA, J. Cohesive zone modelling and the fracture process of cement-based composites. In ICBM 2022 Proceedings. Solid State Phenomena. Zurich: Trans Tech Publications, 2023. p. 7777-1 (7777-6 p.)ISSN: 1662-9779.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. On a computational stress-based non-local damage model for quasi-brittle composites. In MSMF 10 Proceedings. Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2023. p. 59-64. ISSN: 2452-3216.
Detail

KOZÁK, V.; VALA, J. Crack growth modelling in cementitious composites using XFEM. In MSMF 10 Proceedings. Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2023. p. 47-52. ISSN: 2452-3216.
Detail

MIKEŠ, J.; RÝPAROVÁ, L.; STEPANOV, S.; TSYGANOK, I. On the geometry in the large of Einstein-like manifolds. Mathematics, 2022, vol. 2208, no. 1, p. 2208-01 (2208-10 p.)ISSN: 2227-7390.
Detail

KOZÁK, V. Computational damage modelling of fibre building composites. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 21 - Proceedings. Praha: Institute of Mathematics CAS, 2023. p. 7701-7712. ISBN: 978-80-85823-71-4.
Detail

NĚMEC, I.; ŠTEKBAUER, H.; JEDLIČKA, M.; BURKART, D. The energy and kinematic methods in impacts of bodies analysis. In ICNAAM 2022 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2023. p. 8888-1 (8888-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4182-8. ISSN: 0094-243X.
Detail

ČAMPULOVÁ, M.; ČAMPULA, R.; HOLEŠOVSKÝ, J. An R package for identification of outliers in environmental time series data. ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE, 2022, vol. 155, no. 1, p. 1-18. ISSN: 1364-8152.
Detail