Detail projektu

Řešení vzniku a šíření trhlin pomocí eXtended Finite Element Method (XFEM)

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Podstatou projektu je zkoumání vzniku a šíření trhlin pomocí rozšířené metody konečných prvků (eXtended Finite Element Method XFEM). Za tímto účelem budou nastudovány potřebné teorie a ty zapracovány. Získané výsledky budou porovnány s některými ostatními programy (Abaqus, Ansys), kde je již XFEM implementován.

Klíčová slova
Lineární lomová mechanika, metoda konečných prvků, rozšířená metoda konečných prvků, trhlina, součinitel intenzity napětí

Označení

FAST-J-20-6401

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jedlička Michal, Ing. - hlavní řešitel
Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

VALA, J.; KOZÁK, V.; JEDLIČKA, M. Scale bridging in computational modelling of quasi-brittle fracture of cementitious composites. In ICBM 2020 Proceedings. Solid State Phenomena. Zurich: TransTech, 2021. p. 56-64. ISSN: 1012-0394.
Detail

JEDLIČKA, M. POROVNÁNÍ SOUČINITELE INTENZITY NAPĚTÍ (REŽIM I) V LINEÁRNÍ LOMOVÉ MECHANICE POMOCÍ FEM A XFEM. Juniorstav 2021: 23. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 375-378. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

KOTRECHKO, S.; KOZÁK, V.; ZATSARNA, O.; ZIMINA, G.; STETSENKO, N.; DLOUHÝ, I. Micromechanical aspects of the effect of temperature and local plastic strain magnitude on the fracture tughness of ferrite steels. In MSMF 10 Proceedings. Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2023. p. 228-233. ISSN: 2452-3216.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V.; JAROŠOVÁ, P. On the nonlocal computational modelling of damage in brittle and quasi-brittle materials. In 24th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC) 2020 in Chania (virtual). Sofia: WSEAS, 2021. p. 174-183. ISBN: 978-1-7281-6503-5.
Detail

JEDLIČKA, M.; ALEXA, M. Linear elastic fracture mechanics comparison of stress intensity factor (Mode I) using FEM and XFEM. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2020, ICNAAM 2020. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2022. p. 270011-1 (270011-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4182-8. ISSN: 0094-243X.
Detail