Detail projektu

Numerický integrační algoritmus pro eXtended Finite Element Method (XFEM)

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Podstatou projektu je porovnání numerických algoritmů rozšířené metody konečných prvků (eXtended Finite Element Method, XFEM). Za tímto účelem budou provedeny potřebné implementace metody XFEM na řešič MKP a vytvořeny příslušné algoritmy. Získané výsledky budou porovnány navzájem a s výsledky poskytovanými programovými prostředky ABAQUS a ANSYS.

Označení

FAST-J-19-6018

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jedlička Michal, Ing. - hlavní řešitel
Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

JEDLIČKA, M.; REK, V.; VALA, J. On automation of XFEM computations considering general shapes of cracks in the stress analysis of spacial structured. In 9th International Conference Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF9). Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2019. p. 445-450. ISSN: 2452-3216.
Detail

JEDLIČKA, M. Implementace rozšířené metody konečných prvků (XFEM) se stacionární trhlinou do řešiče NE-XX. In Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 452-456. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

JEDLIČKA, M. Hexahedron element in XFEM - numerical integration approaches. In ICNAAM 2019 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. p. 1111-1 (1111-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4025-8. ISSN: 0094-243X.
Detail