doc. Ing.

Otto Plášek

Ph.D.

FAST, ZEL – vedoucí ústavu

+420 54114 7320
otto.plasek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Drážní infrastruktura pro vysokorychlostní trati, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Semináře a exkurze v oblasti kolejové dopravy v Rakousku a v České republice, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  FW10010065, SMART kolejnicový lepený izolovaný styk, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 30.06.2026
  Detail

 • 2023

  Academics4Rail, zahájení: 01.06.2023, ukončení: 30.11.2026
  Detail

  Diagnostika železniční dráhy s využitím inteligentních algoritmů, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2020

  CK01000091, Výhybka 4.0, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 29.03.2024
  Detail

  CK01000095, Plán řízení rizik pro vybrané kritické objekty dopravní infrastruktury , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TM01000016, Cenově dostupný chytrý snímací systém pro železnice 4.0, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  FV40081, Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných surovin, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnorakouského regionu (TRANSREGIO), zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  Souvislost geometrických parametrů koleje a výskytu skluzových vln na tramvajových tratích, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2017

  Vědecké semináře z oblasti kolejové dopravy v Rakousku a v České republice – prodloužení projektu č. 73p16, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Funkční úprava zařízení pro měření teploty kolejnic, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation, zahájení: 17.11.2016, ukončení: 16.11.2019
  Detail

  Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 31.10.2019
  Detail

  Analýza výpravních budov po rekonstrukci s ohledem na jejich využitelnost, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Experimentální měření podélného odporu kolejového roštu ve štěrkovém loži při zatížení běžnou železniční dopravou, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Aparatůra pro kontinuální měření rychlostí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Stanovení metodiky navrhování jednotlivých typů zarážedel, zahájení: 30.09.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vědecké semináře z oblasti kolejové dopravy v Rakousku a v České republice, zahájení: 01.09.2015, ukončení: 31.05.2016
  Detail

  Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  VLIV PŘEBYTKU PŘEVÝŠENÍ NA VADY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  ŽPSV-Modelové výpočty-Plášek, zahájení: 03.12.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Měření napětí v konstrukcipražcového podloží ve výhybce č.7,8 v žst. Ústí nad Orlicí, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  VLIV PROKLUZOVÝCH VZDÁLENOSTÍ NA KAPACITU ŽELEZNIČNÍCH STANIC A UŽITEČNÉ DÉLY KOLEJÍ, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Sledování bezstykové koleje na mostě, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 18.12.2015
  Detail

 • 2013

  EE2.3.20.0176, Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury, zahájení: 01.04.2013, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  TE01020168, Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), zahájení: 01.03.2013, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami, zahájení: 02.01.2013, ukončení: 14.12.2013
  Detail

  Hodnocení akustických informačních systémů v železniční dopravě, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Modelové výpočty pražce z předpjatého betonu s cílem určit napětí v betonu a předpínací výztuži - ŽPSV, zahájení: 19.10.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Kalibrace zařízení pro měření teploty kolejnic, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Nelineární analýza ohybových momentů na betonových pražcích a ověření výsledků měřením in situ, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02030380, Vývoj hybridního železničního mostu resistentníhov záplavových územích, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Zařízení pro měření vnitřní teploty kolejnic, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Analýza ohybových momentů na příčných betonových pražcích, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Inovace předmětů „Výuka v terénu“ – část Železniční konstrukce a stavby a „Geografické informační systémy“, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  TA01031173, Pražce s pružnou ložnou plochou, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2009

  Inovace počítačových učeben pro výuku odborných předmětů studijního programu Stavební inženýrství na Stavební fakultě VUT, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail