Detail projektu

Inovace počítačových učeben pro výuku odborných předmětů studijního programu Stavební inženýrství na Stavební fakultě VUT

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2009-01-01 - 2009-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- částečně financující (2009-01-01 - 2009-12-31)

O projektu

Cílem projektu je modernizace a rozšíření počítačových učeben se zaměřením na problematiku výuky v oborech konstrukce, doprava a realizace staveb.

Popis anglicky
The project aims at upgrading and expansion of computer classrooms with a focus on issues of teaching in the fields of construction, transport and rexecutions og building.

Označení

FRVŠ-2202/2009-Ab

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- příjemce (12.10.2009 - nezadáno)