Detail projektu

Plán řízení rizik pro vybrané kritické objekty dopravní infrastruktury

Období řešení: 01.03.2020 — 31.12.2022

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

- plně financující (2020-03-25 - 2026-07-31)

O projektu

Plán řízení rizik pro vybrané prvky dopravní infrastruktury zajistí přípravu kvalitní odezvy na zvládnutí závažných rizik, se kterými je třeba v dané lokalitě počítat; určením odpovědností odstraní zpoždění v nastartování odezvy. Přispěje k zajištění interoperability dopravních systémů, dopravních cest, technických prostředků dopravních cest; udržitelnosti zajištění veřejných služeb; zvýšení kvality dopravních systémů; zvýšení kvality dopravního systému na regionální rozvoj a životní podmínky obyvatel; zohlednění souladu potřeb ekonomického rozvoje, přírodních zdrojů a recyklace odpadů při rozvoji dopravních systémů a sítí; snížení globálních vlivů dopravy na klima a emisí škodlivých látek v místech se silnou dopravní zátěží; snížení vlivu dopravy na ŽP, zvýšení účinnosti dopravního systému; řešení udržitelné dopravní obslužnosti regionů a měst s vazbou na zásobování obchodních zón včetně center měst a zpětné logistiky zohledňující principy konceptu chytrých měst.

Označení

CK01000095

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- odpovědné pracoviště (22.07.2019 - nezadáno)
Ústav železničních konstrukcí a staveb
- spolupříjemce (01.03.2020 - 31.12.2022)
Odbor inženýrství rizik
- příjemce (01.03.2020 - 31.12.2022)

Výsledky

PROCHÁZKA, J.; PROCHÁZKOVÁ, D.; VESELÍK, P. Mosty – jejich rizika a nástroje pro řízení bezpečnosti. Sborník příspěvků. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. s. 335-346. ISBN: 978-80-7454-957-1.
Detail

PROCHÁZKA, J.; NOVOBILSKÝ, P.; PROCHÁZKOVÁ, D. Management of Security of Cyber Gateway. WSEAS Transactions on Computers Research, 2022, vol. 1, no. 9, p. 45-54. ISSN: 1991-8755.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J. Zdroje rizik spojené s tunely na pozemních komunikacích. Sborník příspěvků Criscon. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. s. 162-170. ISBN: 978-80-7454-957-1.
Detail

PROCHÁZKA, J.; NOVOBILSKÝ, P.; PROCHÁZKOVÁ, D. Standardizace bezpečnosti komunikace vlak-řídící centrum. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. s. 152-161.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J. Rizika a bezpečnost tunelů na pozemních komunikacích. In Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: ČVUT v Praze, 2020. s. 268-318. ISBN: 978-80-01-06786-4.
Detail

PROCHÁZKA, J.; PROCHÁZKOVÁ, D. PŘÍKLAD SELHÁNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2021. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2021. s. 153-159. ISBN: 978-80-214-5963-2.
Detail

PROCHÁZKA, J.; Novobilsky, P.; PROCHÁZKOVÁ, D. Mobile Cyber Gateway Security Control. In Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference and (ESREL 2021). Upper Boon Keng Road, Blk 11, Singapore 380011: Research Publishing (S) Pte Ltd., 2021. p. 1-8. ISBN: 978-981-18-2016-8.
Detail

PROCHÁZKA, J.; PROCHÁZKOVÁ, D. Risk Management Plan for Technical Facility Operation. In Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference and (ESREL 2021). Upper Boon Keng Road, Blk 11, Singapore 380011: Research Publishing (S) Pte Ltd., 2021. p. 1502-1509. ISBN: 978-981-18-2016-8.
Detail

MARTINCOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, P. Posouzení bezpečnosti procesu vakcinace proti onemocnění Covid-19 v České republice. Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. ČVUT. Prague: Czech Technical University in Prague, 2021. s. 330-345. ISBN: 978-80-01-06906-6.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J.; MARTINCOVÁ, J.; KERTIS, T. Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury. In Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. s. 265-284. ISBN: 978-80-01-07060-4.
Detail

MÍKA, O.; MARTINCOVÁ, J. Modelování havarijních dopadů pomocí amerického software Aloha na vysokých školách. Sborník příspěvků XXX. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství 30th International Scientific Conference of Forensic Engineering. Brno: ExFoS – Expert Forensic Science, Mikulov, 2022, Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 346-354. ISBN: 978-80-214-6033-1.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J.; MARTINCOVÁ, J.; KERTIS, T. Návrhy opatření pro zvýšení bezpečnosti vybraných prvků dopravní kritické infrastruktury. ExFoS 2022. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2022. s. 366-409. ISBN: 978-80-214-6033-1.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J.; MARTINCOVÁ, J.; KERTIS, T. Measures for Tunnel safety Management. In Book of Extended Abstracts for the 32nd European Safety and Reliability conference (ESREL 2022). Edited By Maria Chiara Leva, Edoardo Patelli, Luca Podofillini, and Simon Wilson. Singapore: Published by Research Publishing, 2022. p. 2063-2070. ISBN: 978-981-18-5183-4.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, D.; MARTINCOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KERTIS, T. Plán řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury. Praha: ČVUT v Praze, 2022. 54 s. ISBN: 978-80-01-07099-4.
Detail

PROCHÁZKA, J.; PROCHÁZKOVÁ, D.; VESELÍK, P. Řízení bezpečnosti vybraných kritických prvků dopravní infrastruktury. Soudní inženýrství, 2021, č. 4/2020, s. 28-33. ISSN: 1211-443X.
Detail

PROCHÁZKA, J.; PROCHÁZKOVÁ, D. Řízení rizik systémů pro řízení dopravy. Praha: ČVUT Praha, 2022. s. 1-129.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J.; MARTINCOVÁ, J.; KERTIS, T. Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury. Praha: CEMC, 2022. ISBN: 978-80-85990-39-3.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, D.; MARTINCOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KERTIS, T.: MVPŘRVPDI; Metodika vytváření plánu řízení rizik vybraných položek dopravní infrastruktury. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Odbor inženýrství rizik. (metodika schválená)
Detail