Detail projektu

Pražce s pružnou ložnou plochou

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2011-01-01 - nezadáno)

Označení

TA01031173

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Výsledky

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; VENDEL, J. Influence of Under Sleeper Pads on Track Quality. Akustika, 2015, vol. 23, no. 3, p. 28-33. ISSN: 1801-9064.
Detail

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; BÍLEK, J. Under Sleeper Pads in Railway Track. Communications, 2014, vol. 2014, no. 4, p. 27-34. ISSN: 1335-4205.
Detail

PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M. Nové evropské normy pro betonové pražce. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 5/2012, s. 19-24. ISSN: 1210-3942.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Influence of USPs on the Quality of Track Geometry in Turnout. In Raod and Rail Infrastructure II. Proceedings of the 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2012. Zagreb, Croatia: Univerzity of Zagreb, Croatia, 2012. p. 641-647. ISBN: 978-953-6272-49-5.
Detail

PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M. Nové evropské normy pro betonové pražce. Druhá část. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 6/2012, s. 12-15. ISSN: 1210-3942.
Detail

AUER, F.; POTVIN, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Podpražcové podložky v koleji. Nová železniční technika, 2015, roč. 23, č. 1, s. 21-29. ISSN: 1210-3942.
Detail

PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 60190, CZ: Zkoušecí deska. 35998, průmyslový vzor. (2014)
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:14-760 s přechodovou oblastí ve výhybce. 26485, užitný vzor. (2014)
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:12-500-I s přechodovou oblastí před žlabovými pražci. 26486, užitný vzor. (2014)
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:14-760 s přechodovou oblastí před žlabovými pražci. 26488, užitný vzor. (2014)
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:18,5-1200-I s přechodovou oblastí ve výhybce. 26484, užitný vzor. (2014)
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:18,5-1200-l s přechodovou oblastí před žlabovými pražci. 26487, užitný vzor. (2014)
Detail