Detail projektu

Analýza ohybových momentů na příčných betonových pražcích

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Cílem projektu je určení ohybových momentů působící na betonové pražce vlivem kolejového zatížení metodou konečných prvků pomocí 3D modelování a statické analýzy ve vhodném softwarovém prostředí.

Označení

FAST-J-11-54/1464

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hubáčková Dana, Ing. - hlavní řešitel
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M. Nové evropské normy pro betonové pražce. Druhá část. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 6/2012, s. 12-15. ISSN: 1210-3942.
Detail

HUBÁČKOVÁ, D. Výpočet ohybových momentů na příčných betonových pražcích pomocí metody konečných prvků. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Conference Section 7, Young Scientist 2012. Košice, SLovensko: Technická univerzita Košice, 2012. s. 58-1 (58-6 s.)ISBN: 978-80-553-0904-0.
Detail